Lewy baner

Księga Mądrości

Księga Mądrości

30,00 zł
Brutto
Ilość

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Seria: BIBLIA LUBELSKA

redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś
wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Marcin Zieliński
ISBN: 978-83-8288-148-6
Stron: 122
Format: A5
Rok wydania: 2023Książka z serii opracowań Pisma Świętego zawierających tłumaczenie, komentarz - eksponowany równolegle z tekstem biblijnym - oraz omówienia poszczególnych części. Zamierzeniem autorów jest, aby profil komentarzy Biblii Lubelskiej był popularnonaukowy.

 

Spis treści


Wprowadzenie
1. Nazwa księgi
2. Datacja
3. Autor
4. Kompozycja księgi
5. Język i gatunki literackie
6. Księga Mądrości a tradycja biblijna
7. Księga Mądrości a świat hellenistyczny
8. Księga Mądrości a Nowy Testament
9. Kanoniczność


Przekład, teksty paralelne i komentarz
1. Losy sprawiedliwego i grzeszników (Mdr 1–6)
1.1. Kochajcie sprawiedliwość (1,1-5)
1.2. Mądrość duchem miłującym ludzi (1,6-11)
1.3. Bóg nie stworzył śmierci (1,12-15)
1.4. Bezsilność bezbożnych wobec śmierci (1,16–2,5)
1.5. Bezrozumne cieszenie się życiem (2,6-9)
1.6. Prześladowanie sprawiedliwego, który staje się wyrzutem sumienia (2,10-16)
1.7. Bezbożni prześladują syna Bożego (2,17-20)
1.8. Tajemnice Bożego działania (2,21-24)
1.9. Sprawiedliwy bezpieczny w rękach Boga (3,1-9)
1.10. Potomstwo bezbożnych (3,10-12)
1.11. Błogosławieństwo eunucha i bezpłodnej (3,13-15)
1.12. Tragiczny los bezbożnych i ich potomstwa (3,16-19)
1.13. Najwyższa wartość cnoty (4,1-2)
1.14. Potomstwo bezbożnych bez przyszłości (4,3-6)
1.15. Przedwczesna śmierć sprawiedliwego i smutny koniec bezbożnych (4,7-20)
1.16. Sprawiedliwy i bezbożni przed sądem (5,1-3)
1.17. Mowa bezbożnych smutnym rozrachunkiem z przeszłością (5,4-14)
1.18. Świat jako narzędzie w rękach Boga (5,15-23)
1.19. Apel do władców ziemi (6,1-11)
1.20. Mądrość poszukująca swoich uczniów (6,12-21)
1.21. Schemat odkrywania piękna Mądrości (6,22-25)
2. Pochwała Mądrości jako najwyższego dobra (Mdr 7–9)
2.1. Dar Mądrości a ludzka natura Salomona (7,1-6)
2.2. Mądrość najwyższym dobrem dającym radość (7,7-12)
2.3. Dary Mądrości (7,13-21)
2.4. Natura Mądrości (7,22-8,1)
2.5. Mądrość jako przyjaciółka i doradca (8,2-9)
2.6. Wspólne życie z Mądrością jako doświadczenie radości (8,10-16)
2.7. Medytacja nad zaletami Mądrości (8,17-21)
2.8. Prośba o Mądrość z nieba (9,1-6)
2.9. Obecność Mądrości w dziejach świata (9,7-12)

2.10. Mądrość i Zbawienie ludzi (9,13-18)
3. Działanie Boga w historii (Mdr 10–19)
3.1. Mądrość w życiu Adama, Kaina i Noego (10,1-4)
3.2. Abraham i Lot (10,5-9)
3.3. Jakub i Józef Egipski (10,10-14)
3.4. Mojżesz i lud wybrany (10,15-21)
3.5. Mądrość jako przewodniczka ludu (11,1-5)
3.6. Pierwszy dyptyk: woda zmieniona w krew i wypływająca ze skały (11,6-14)
3.7. Boży umiar w karaniu grzeszników (11,15-20)
3.8. Miłość do stworzenia źródłem Bożego miłosierdzia (11,21–12,2)
3.9. Boże miłosierdzie wobec Kananejczyków (12,3-11)
3.10. Wolność Boga w sądzeniu i karaniu (12,12-18)
3.11. Postępowanie Boga lekcją dla wierzących (12,19-21)
3.12. Miłosierdzie Boga a zoolatria (12,22-27)
3.13. Poznanie Boga obecnego w świecie (13,1-9)
3.14. Narodziny drewnianego bożka (13,10-19)
3.15. Boża opatrzność kierująca życiem (14,1-10)
3.16. Mechanizm powstawania idolatrycznego kultu zmarłych (14,11-31)
3.17. Wierność Boga i jego ludu (15,1-6)
3.18. Tworzenie bożka z gliny (15,7-13)
3.19. Potępienie egipskiej zoolatrii (15,14-19)
3.20. Drugi dyptyk: plaga żab i przepiórki (16,1-4)
3.21. Trzeci dyptyk: szarańcza i wąż miedziany (16,5-14)
3.22. Czwarty dyptyk: grad i manna (16,15-29)
3.23. Noc Egipcjan (17,1-6)
3.24. Bezradność magów egipskich (17,7-10)
3.25. Definicja strachu (17,11-15)
3.26. Więźniowie strachu (17,16-20)
3.27. Prawo światłem dla świata (18,1-4)
3.28. Noc paschalna (18,5-9)
3.29. Lament Egipcjan (18,10-13)
3.30. Zstąpienie karzącego słowa (18,14-19)
3.31. Próba Izraelitów i wstawiennictwo Aarona (18,20-25)
3.32. Boży gniew i śmierć Egipcjan (19,1-5)
3.33. Stworzenie w służbie ludu Bożego (19,6-12)
3.34. Sodomici oraz problem praw obywatelskich Żydów (19,13-17)
3.35. Odnowione stworzenie (19,18-21)
3.36. Konkluzja (19,22)


Literatura

9788382881486
64 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: