Lewy baner

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, numer telefonu: 81 740 93 45), reprezentowany przez Rektora.

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy (realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa KUL). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

- wysyłki newslettera, tj. informowania o nowościach wydawniczych, promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością Wydawnictwa KUL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz okres przedawnienia roszczeń. W przypadku zapisania się na newsletter, adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe są ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez administratora oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Dane Klientów przekazywane są do:

- Payu.pl - w przypadku płatności dokonywanych on-line dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień płatnych kanałami elektronicznymi;

- Poczta Polska - w przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem tej firmy - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

- InPost - w przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem tej firmy - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto subskrybent newslettera ma prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych w formularzu celem złożenia zamówienia jest konieczne. Natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera jest w pełni dobrowolne.