Lewy baner

Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2022 dla Wydawnictwa KUL

 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, od 1999 r. nagradzające najlepsze publikacje

o tematyce religijnej, wyróżniło w tym roku pięć pozycji książkowych Wydawnictwa KUL:

dwóm przyznano nagrody, trzem wyróżnienia. Gala wręczenia nagród odbyła się

1 października 2022 r. w katedrze polowej Wojska Polskiego

w Warszawie w ramach XXVII Targów Wydawców Katolickich.

 

 

Nagrody FENIKS 2022

Michał Jędrzejski, Nowa ewangelizacja w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 – w kategorii: Kościół wobec współczesności,

 

Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F,

wstęp i oprac. Andrzej Gładysz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 – w kategorii:

Muzyka chrześcijańska klasyczna.

 

 

Wyróżnienia FENIKS 2022

Andrzej Piwowar, Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Części

I‒III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 – w kategorii: Seria wydawnicza / dzieła zebrane,

 

Elżbieta Stoch, Teatr Miejski w Lublinie (1944–1949). Źródła – nieznane

fakty – repertuar – recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 – w kategorii: Edytorstwo,

 

Gustaw Zieliński, Panna włościanka, oprac. Małgorzata Król, Katarzyna Wasak,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 – w kategorii: Literacka.

 

 

Autorom serdecznie gratulujemy!

 

 

 Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2021 dla Wydawnictwa KUL

 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, od 1999 roku nagradzające najlepsze publikacje o tematyce religijnej, doceniło w 2021 roku siedem pozycji książkowych Wydawnictwa KUL: dwóm przyznano nagrody, pięciu wyróżnienia. Gala wręczenia nagród odbyła się 25 września 2021 roku w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie w ramach XXVI Targów Wydawców Katolickich. Dyplomy gratulacyjne i statuetki przedstawiające legendarnego Feniksa wręczał laureatom prof. dr hab. Krzysztof Narecki, przewodniczący Kapituły Nagrody Feniks.

 

 

Nagrody FENIKS 2021

G. Müller, Wiara w Boga we współczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii: publicystyka religijna,

 

Stefan Wyszyński. Chrześcijańska doktryna społeczna, red. M. Wódka, S. Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii: Kościół wobec współczesności.

 

 

Wyróżnienia FENIKS 2021

A. Dębiński, Semper Deo et Patriae. Wybór tekstów rektora KUL, tom I: Przemówienia i listy, cz. 1-2;

tom II: Wywiady; tom III: Homilie; tom IV: Rozważania jasnogórskie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii: seria wydawnicza (dzieła zebrane).

 

A. Dębiński, M. Pyter, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim ‒ twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii historia ‒ „Niepodległa”.

 

D. Mielnik, Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała przed soborem watykańskim II i nową Mszą? Studium teologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii: nauki kościelne.

 

J. Nastalska-Wiśnicka, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918‒2018, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii: historia.

 

R. Pullat, T. Liibek, W poszukiwaniu swojej Alma Mater. Estońscy inżynierowie i architekci, którzy przed II wojną światową uzyskali wykształcenie na europejskich uczelniach technicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020

w kategorii: książka autora zagranicznego.

 

 

 

Autorom i Redaktorom serdecznie gratulujemy!