Lewy baner

W 2022 roku obchodzimy 20-lecie Wydawnictwa KUL. Historia naszej oficyny sięga jednak roku 1957, w którym działalność rozpoczęła Redakcja Wydawnictw KUL. W 1980 roku Redakcja Wydawnictw weszła w skład Działu Wydawniczo-Poligraficznego KUL. W obecnym kształcie Wydawnictwo funkcjonuje od 1 marca 2002 roku.

Publikujemy przede wszystkim dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne i książki profesorskie z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych. Wśród naszych publikacji znajdą Państwo także kilkanaście tytułów czasopism naukowych, albumy, tomiki poezji czy pomoce naukowe. Od 2015 roku, oprócz tradycyjnych wydawnictw papierowych, oferujemy publikacje w wersji elektronicznej. 

Wielokrotnie nasze pozycje książkowe uzyskiwały wyróżnienia i nagrody, takie jak Feniks czy Wawrzyn Pawła Konrada.

Publikacje Wydawnictwa KUL można nabyć:

  • w siedzibie Wydawnictwa (ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin),

  • w Księgarni Uniwersyteckiej Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin),

  • w księgarniach naukowych i katolickich w całym kraju.

Realizujemy również zamówienia składane listownie, telefoniczne oraz pocztą elektroniczną:
handlowy@wydawnictwokul.lublin.pl