Lewy baner

W 2022 roku obchodziliśmy 20-lecie Wydawnictwa KUL. Historia naszej oficyny sięga jednak roku 1957, w którym działalność rozpoczęła Redakcja Wydawnictw KUL. W 1980 roku Redakcja Wydawnictw weszła w skład Działu Wydawniczo-Poligraficznego KUL. W obecnym kształcie Wydawnictwo funkcjonuje od 1 marca 2002 roku.

  

Publikujemy przede wszystkim dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne i książki profesorskie z zakresu nauk teologicznych, filozoficznych, humanistycznych, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych. Wśród naszych publikacji znajdą Państwo także kilkanaście tytułów czasopism naukowych, albumy, tomiki poezji czy pomoce naukowe. Od 2015 roku, oprócz tradycyjnych wydawnictw papierowych, oferujemy publikacje w wersji elektronicznej.

  

Nasze pozycje książkowe uzyskują wyróżnienia i nagrody, takie jak Feniks czy Wawrzyn Pawła Konrada.

  

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.kul.pl/wydawnictwo-kul,art_4849.html 

  

Publikacje Wydawnictwa KUL można nabyć:

    • - siedzibie Wydawnictwa (ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin), 

    • - w księgarniach naukowych i katolickich w całym kraju. 

Realizujemy również zamówienia składane listownie, telefoniczne oraz pocztą elektroniczną:

wydawnictwo.sklep@kul.pl