Lewy baner

Księga Powtórzonego Prawa

Księga Powtórzonego Prawa

32,00 zł
Brutto
Ilość

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Seria: BIBLIA LUBELSKA

tłum., wstęp i komentarz ks. Janusz Lemański
ISBN: 978-83-8288-005-2
Stron: 206
Format: A5
Rok wydania: 2022


Spis treści

1. Wprowadzenie
1.2. Struktura
1.3. Problemy literackie i historia badań
1.4. Powstanie księgi
1.4.1. Prawo (Pwt 12-26)
1.4.2. Parenetyczne obramowanie (Pwt 1-4 31-34 i 5-11 27-30)
1.4.3. Czas powstania pierwotnego tekstu (Ur-Deuteronomium)
1.5. Teologia

Księga Powtórzonego Prawa
1. Pierwsza mowa Mojżesza (1,1-4,43)
1.1. Wstęp (1,1-5)
1.2. Ostatnie pouczenie na górze Horeb (1,6-18)
1.3. Niewierność ludu w Kadesz (1,19-33)
1.4. Kara (1,34-46)
1.5. Respektować prawo do ziemi Edomitów, Moabitów i Ammonitów (2,1-23)
1.6. Sichon, król Cheszbonu (2,24-37)
1.7. Og, król Baszanu (3,1-7)
1.8. Podział Transjordanii (3,8-22)
1.9. Rozmowa Mojżesza z JHWH (3,23-29)
1.10. Końcowe upomnienie (4,1-43)
1.11. Niezmienność prawa i motywacje do posłuszeństwa (4,1-8)
1.12. Relacja personalna pomiędzy Izraelem i jego Bogiem (4,9-31)
1.13. JHWH jedynym Bogiem Izraela (4,32-40)
1.14. Miasta ucieczki (4,41-43)

2. Przymierze na Horebie - wprowadzenie narratywne (4,44-11,32)
2.1. Wprowadzenie do drugiej mowy Mojżesza (4,44-49)
2.2. Teofana i przymierze na Horebie (5,1-33)
2.3. Miłość do Boga wyraża się w przestrzeganiu Prawa (6,1-25)
2.4. Izrael narodem wybranym i świętym (7,1-11)
2.5. Warunki przymierza (7,12-26)
2.6. Dobra ziemia i doświadczenie z pustyni (8,1-20)
2.7. Bunt u podnóża góry Bożej (9,1-29)
2.8. Arka Przymierza i lewici (10,1-11)
2.9. Wezwanie do zmiany postawy (10,12-22)
2.10. Wezwanie do zachowania wierności (11,1-32)

3. Kodeks Deuteronomistyczny (12-26)
3.1. Centralizacja kultu (12,1-31)
3.2. Lojalność wobec JHWH i fałszywi prorocy (13,1-19)
3.3. Izrael świętym ludem JHWH: reguły pokarmowe (14,1-21)
3.4. Dziesięciny (14,22-29)
3.5. Przepisy o charakterze społecznym (15,1-23)
3.6. Święta i pielgrzymki (16,1-17)
3.6.1 Pascha (16,1-8)
3.6.2 Święto Tygodni (16,9-12)
3.6.3 Święto Namiotów (16,13-17)
3.7. Struktury państwowe i system teokratyczny (16,18-18,22)
3.7.1 Sędziowie i administrowanie aktywnością procesową (16,18-17,13)
3.7.2 Król (17,14-20)
3.7.3 Kapłani i lewici (18,1-8)
3.7.4 Prorocy (18,9-22)
3.8. Prawa dotyczące kary śmierci i wojny (19,1-21,14)
3.8.1 Miasta ucieczki (19,1-14)
3.8.2 Świadkowie (19,15-21)
3.8.3 Wojna (20,1-20)
3.8.4 Zabójstwo bez świadków (21,1-9)
3.8.5 Branki wojenne (21,10-14)
3.9. Relacje społeczne i respekt wobec życia (21,15-23,1)
3.9.1 Podział majątku (21,15-17)
3.9.2 Zbuntowany syn (21,18-21)
3.9.3 Pochowanie zwłok po powieszeniu (21,22-23)
3.9.4 Prawo dotyczące pomocy bliźniemu (22,1-4)
3.9.5 Zakaz mieszania gatunków (22,5-12)
3.9.6 Prawo dotyczące dziewictwa (22,13-21)
3.9.7 Prawo dotyczące cudzołóstwa i gwałtu (22,22-23,1)
3.10. Prawa dotyczące czystości i prawa o charakterze społecznym (23,2-25,16)
3.10.1 Zasady przynależności do zgromadzenia JHWH (23,2𔂳)
3.10.2 Przepisy dotyczące czystości rytualnej w przypadku wojny (23,10-15)
3.10.3 Prawa dotyczące zbiegów i prostytucji (23,16-19)
3.10.4 Prawa dotyczące lichwy, ślubów i własności prywatnej (23,20-26)
3.10.5 Rozwód (24,1-4)
3.10.6 Różne przepisy gwarantujące pełnię życia (24,5-7)
3.10.7 Respekt wobec bliźniego (24,8-22)
3.10.8 Zastosowanie zasady lewiratu (25,5-10)
3.10.9 Różne przepisy dotyczące respektu wobec godności i życia bliźniego (25,11-16)
3.10.10 Amalekici (25,17-19)
3.11. Małe credo historyczne (26,1-11)
3.12. Modlitwa towarzysząca dziesięcinie (26,12-15)
3.13. Ostanie upomnienia (26,16-19)

4. Błogosławieństwa i przekleństwa (27,1-28,69)
4.1. Wymóg posłuszeństwa przykazaniom Boga (27,1-10)
4.2. Ceremonia przekleństw i błogosławieństw na górze Ebal i Garizim (27,11-26)
4.3. Błogosławieństwa w Moabie (28,1-14)
4.4. Przekleństwa przeciwko ziemi (28,15-24)
4.5. Przekleństwo jako konsekwencja wojny i niewoli (28,25-37)
4.6. Złorzeczenie jako odwrócenie błogosławieństwa (28,38-48)
4.7. Klimaks (28,49-62)
4.8. JHWH Bogiem przekleństw (28,63-69)

5. Ostatnie wskazania: przymierze w Moabie (29,1-30,20)
5.1. Retrospekcja historyczna (29,1-8)
5.2. Tożsamość stron przymierza (29,9-14)
5.3. Spełnienie się przekleństw (29,15-28)
5.4. Powrót z wygnania (30,1-14)
5.5. Wybór drogi życia (30,15-20)

6. Pożegnanie Mojżesza (31,1-32,47)
6.1. Zapowiedź śmierci Mojżesza (31,1-8)
6.2. Czytanie Tory (31,9-13)
6.3. Wydarzenia po Mojżeszu i pieśń świadectwa (31,14-23)
6.4. Prawo obok arki (31,24-29)
6.5. Pieśń (31,30-32,43)
6.6. Narratywna konkluzja pieśni (32,44-47)

7. Błogosławieństwo i wizja Mojżesza (32,48-34,4)
7.1. Decyzja JHWH w sprawie Mojżesza (32,48-52)
7.2. Błogosławieństwa i hymn na cześć JHWH (33,1-34,4)
8. Śmierć Mojżesza i koniec Pięcioksięgu (34,5-12)

Literatura

9788382880052
57 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: