Lewy baner

Teologia w Polsce na przełomie tysiącleci

Teologia w Polsce na przełomie tysiącleci

43,00 zł
Brutto
Ilość

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-8061-962-3
Stron: 366
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

 

Spis treści


Słowo od autora
Wykaz skrótów


Rozdział I. Teologia katolicka w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia (1988-1997)
1. Wolność i restrukturyzacja
2. Jutro leży na Wschodzie
3. Bez Zachodu trudno żyć
4. Panorama polskiej teologii
A. Nowe prądy w dogmatyce
B. Historia Kościoła
C. Metodologia teologii
D. Nauki biblijne
E. Teologia fundamentalna
F. Teologia dogmatyczna
G. Teologia ekumeniczna
H. Teologia moralna
I. Teologia praktyczna
J. Teologia duchowości
5. W poszukiwaniu oceny


Rozdział II. Jak uprawiać teologię


Rozdział III. Katolicki Uniwersytet Lubelski jako ośrodek myśli teologicznej na tle teologii XX wieku
1. Faktografia Wydziału
2. Dwa skrzydła noworodka
3. Dwaj prorocy soborowego przełomu: Granat i Olejnik
4. Dwie fascynacje personalizmem: Granat i Bartnik
5. Ekumenizm, czyli współpraca teologii KUL z teologią Kościołów na forum światowym
6. Międzynarodowa Komisja Teologiczna
7. Wielka fascynacja nadzieją: Hryniewicz
8. Powrót do źródeł: Biblia i Ojcowie
9. Otwarcie na Lwów
10. Otwarcie na współpracę: Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej
11. Encyklopedie i leksykony
12. Podręczniki teologiczne
13. Ołtarze i KUL-owskie katedry
14. Trzy ślady grzechu pierworodnego
15. Zakończenie


Rozdział IV. Mój Wydział Teologii KUL. Zagadnienia wybrane
1. Współodkupicielka – Corredemptrix?
A. Natura współodkupieńczej zasługi Maryi, czyli rozprawa
G. Baraúny o Maryi Współodkupicielce w teologii współczesnej
B. Korespondencja na temat piątego dogmatu maryjnego
C. Stanowisko Międzynarodowego Kongresu Kariologicznego w Częstochowie (1996) wobec ruchu na rzecz piątego dogmatu maryjnego
2. Mariologia protestu
A. Gdzie szukać tej mariologii protestanckiej?
B. Czego nauczają o przywilejach NMP protestanccy teologowie kierunku zasadniczego?
C. Katolicki kult oddawany Matce Bożej protestantyzm osądza jako niebiblijny, nietradycyjny i bałwochwalczy
D. Wobec jedności
E. A jednak
F. Zamiast zakończenia
3. Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej (FTEŚW)
A. Wprowadzenie
B. Bibliografia


Rozdział V. Cioroch Wielki
1. Cioroch, czyli wreszcie nasz franciszkański zakon OFMConv w Rosji
2. Wydawnictwo w Moskwie
3. Rosyjska Encyklopedia katolicka: Католическая энциклопедия

 
Rozdział VI. WSD w Łodzi-Łagiewnikach w oczach profesora


Rozdział VII. Encyklopedia 100-lecia KUL


Rozdział VIII. 4 pytania Laurentina, 4 odpowiedzi Napiórkowskiego


Rozdział IX. W trosce o diament


Rozdział X. O mariologii oraz maryjności Prymasa Tysiąclecia
1. O maryjności Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego (Nagranie dla Radia Watykańskiego 13 lipca 2011 roku)
A. Maryjność jako ważny punkt programu w walce o naród i Kościół w Polsce
B. Wielkie akty poświęcenia siebie i narodu Matce Bożej w programie duszpasterstw
C. Promowanie kopii samej główki Jasnogórskiej Hodegetrii
D. Argument z doświadczenia
E. Problem biblijności
F. Interpretacja mariologii Vaticanum II
2. Dopowiedzenia
A. Teologia aktu oddania
B. Popularyzacja kopii obrazu jasnogórskiego bez Pana Jezusa
Pytanie o odpowiedzialność sługi Bożego
C. Przez Jezusa do Maryi
D. „Tych Dwoje”


Rozdział XI. Problemy na progu trzeciego tysiąclecia


Rozdział XII. Wgląd w wybraną twórczość. Recenzje oraz inne formy oceny w latach 1990-2010

 

9788380619623
93 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: