Lewy baner

Księga Kapłańska

Księga Kapłańska

26,00 zł
Brutto
Ilość

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Seria: BIBLIA LUBELSKA

tłum., wstęp i komentarz: ks. Antoni Tronina
ISBN:
978-83-8061-968-5
Stron: 140
Format: A5
Rok wydania: 2021


Spis treści

Wstęp krytyczno-teologiczny

1. Księga Kapłańska w kontekście Pięcioksięgu
2. Tekst
3. Struktura
4. Treść
5. Teologia
6. Wirkungsgeschichte

Księga Kapłańska
1. Przepisy ofiarnicze dla ludu (1𔃃)
1.1. Ofiary całopalenia (1,1-17)
1.2. Ofiary pokarmowe (2,1-16)
1.3. Ofiary zjednoczenia (3,1-17)
1.4. Ofiary za grzech (4,1𔃃,13)
1.5. Ofiara zadośćuczynienia za wykroczenie sakralne (5,14-19)
1.6. Ofiara zadośćuczynienia za wykroczenie przeciwko wspólnocie (5,20-26)

2. Przepisy ofiarnicze dla kapłanów (6𔃅)
2.1. Ofiary całopalenia (6,1-6)
2.2. Ofiara pokarmowa (6,7-11)
2.3. Ofiara podczas święceń kapłańskich (6,12-16)
2.4. Ofiara za grzech (6,17-23)
2.5. Ofiara zadośćuczynienia (7,1-10)
2.6. Ofiara zjednoczenia (7,11-21)
2.7. Zakaz spożywania tłuszczu i krwi (7,22-27)
2.8. Ofiary darowane (7,28-38)

3. Prawa kapłańskie (8󈝶)
3.1. Święcenia kapłańskie (8,1-36)
3.2. Ofiara przy święceniach arcykapłana (9,1-24)
3.3. Rola kapłanów w kulcie Izraela (10,1-20)

4. Prawa czystości rytualnej (11󈝻)
4.1. Czyste i nieczyste zwierzęta (11,1-47)
4.2. Oczyszczenie położnicy (12,1-8)
4.3. Przepisy dotyczące trądu (13-14)
4.3.1. Trąd u ludzi (13,1-46)
4.3.2. Trąd na ubraniu (13,47-59)
4.3.3. Ryty oczyszczenia po uzdrowieniu z trądu (14,1-32)
4.4. Nieczystość u mężczyzn (15,1-18)
4.5. Nieczystość u kobiet (15,19-33)

5. Krew przebłagania (16󈝽)
5.1. Rytuał Dnia Pojednania (16,1-34)
5.2. Ubój rytualny i zakaz krwi (17,1-16)

6. Reguły życia społecznego (18󈞀)
6.1. Zakazy seksualne (18,1-30)
6.1.1. Wprowadzenie (18,1-5)
6.1.2. Rozpusta wśród krewnych (18,6-18)
6.1.3. Inne nadużycia seksualne (18,19-23)
6.1.4. Końcowe napomnienie (18,24-30)
6.2. Styl życia w świętości (19,1-37)
6.2.1. Wprowadzenie (19,1-2)
6.2.2. Cześć dla rodziców (19,3-4)
6.2.3. Właściwa postawa wobec ofiar zjednoczenia (19,5-8)
6.2.4. Zakaz zbierania pokłosia (19,9-10)
6.2.5. Postawa społeczna i miłość bliźniego (19,11-18)
6.2.6. Zakaz łączenia gatunków (19,19)
6.2.7. Współżycie z obcą konkubiną (19,20-22)
6.2.8. Pierwociny (19,23-25)
6.2.9. Zakaz obcych kultów (19,26-31)
6.2.10. Szacunek dla starości (19,32)
6.2.11. Postawa wobec obcych (19,33-34)
6.2.12. Oszustwa (19,35-36)
6.3. Kary za naruszenie świętości życia (20,1-27)
6.3.1. Ofiara z dzieci (20,1-5)
6.3.2. Wywoływanie duchów i czary (20,6-8)
6.3.3. Przekleństwo rodziców (20,9)
6.3.4. Cudzołóstwo i wykroczenia seksualne (20,10-21)
6.3.5. Końcowe napomnienie (20,22-26)

7. Świętość kapłanów i ofiar (21󈞂)
7.1. Przepisy dla kapłanów (21,1-24)
7.1.1. Pogrzeb krewnych (21,1-6)
7.1.2. Przeszkody małżeńskie dla kapłana (21,7-8)
7.1.3. Kara za niemoralność córki kapłańskiej (21,9)
7.1.4. Postawa arcykapłana wobec zmarłych (21,10-12)
7.1.5. Przeszkody dla arcykapłana (21,13-15)
7.1.6. Przeszkody cielesne do urzędu kapłańskiego (21,16-23)
7.1.7. Podsumowanie rozdziału (21,24)
7.2. Święte ofiary (22,1-33)
7.2.1. Wykluczenie kapłanów od spożywania i składania ofiar (22,1-9)
7.2.2. Wykluczenie świeckich od spożywania darów ofiarnych (22,10-16)
7.2.3. Przydatność zwierząt ofiarnych (22,17-25)
7.2.4. Przepisy szczegółowe co do ofiar zwierzęcych (22,26-30)
7.2.5. Końcowe napomnienie (22,31-33)

8. Konsekracja czasu. Święte spotkania (23󈞇)
8.1. Szabat i kalendarz świąteczny (23,1-44)
8.1.1. Wprowadzenie (23,1-2)
8.1.2. Szabat (23,3)
8.1.3. Pascha i Święto Przaśników (23,4-8)
8.1.4. Pierwociny (23,9-14)
8.1.5. Święto Tygodni, czyli Pięćdziesiątnica (23,15-22)
8.1.6. Nowy Rok (23,23-25)
8.1.7. Dzień Pojednania (23,26-32)
8.1.8. Święto Namiotów (23,33-36)
8.1.9. Przepisy szczegółowe na Święto Namiotów (23,39-44)
8.2. Przepisy szczegółowe: świecznik i chleby pokładne (24,1-9)
8.3. Zniewaga imienia Bożego (24,10-23)
8.4. Rok szabatowy i rok jubileuszowy (25,1-55)
8.4.1. Rok odpoczynku ziemi (25,2-7)
8.4.2. Rok jubileuszowy (25,8-31)
8.4.3. Szczególne prawa lewitów (25,32-34)
8.4.4. Stosunki społeczne (25,35-38)
8.4.5. Uwolnienie niewolników izraelskich (25,39-43)
8.4.6. Niewolnicy z obcych narodów (25,44-46)
8.4.7. Prawo wykupu niewolników izraelskich od obcych (25,47-54)
8.4.8. Końcowe uzasadnienie (25,55)
8.5. Błogosławieństwo i przekleństwo (26,1-46)
8.5.1. Podstawowe wymagania Boże (26,1-2)
8.5.2. Obietnice błogosławieństwa za wierność (26,3-13)
8.5.3. Groźba kar i przekleństwa za nieposłuszeństwo (26,14-38)
8.5.4. Nawrócenie i przebaczenie (26,39-45)
8.6. Spłata ślubów i dziesięcin (27,1-34)
8.6.1. Oszacowanie ludzi (27,1-8)
8.6.2. Oszacowanie bydła (27,9-13)
8.6.3. Oszacowanie domów (27,14-15)
8.6.4. Oszacowanie gruntu (27,16-24)
8.6.5. Przypadki szczególne (27,26-33)

Literatura

9788380619685
65 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: