Lewy baner

Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty

Psalm 83. Teksty-egzegeza - konteksty

30,00 zł
Brutto
Ilość

Studia Biblica Lublinensia&nbspXIX

Wojciech Węgrzyniak
ISBN:
978-83-8061-678-3
Stron: 382
Format: B5
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

Skróty

Wstęp

Część I. Teksty
1. Teksty hebrajskie
1.1. Manuskrypty
1.1.1. Najstarszy świadek
1.1.2. Manuskrypty z genizy kairskiej
1.1.3. Dwa najważniejsze kodeksy
1.1.4. Pozostałe manuskrypty hebrajskie
1.2. Edycje drukowane
1.2.1. Warianty spółgłoskowe
1.2.2. Warianty diakrytyczne
1.2.3. Warianty toniczne
1.2.4. Akcenty
2. Wersje antyczne
3. Teksty zrekonstruowane
4. Tłumaczenia współczesne

Część II. Egzegeza
1. Słownictwo
1.1. Zaimki
1.2. Czasowniki
1.3. Grupa rzeczownikowa
1.4. Partykuły
2. Morfologia
3. Syntaksa
3.1. Podział tekstu
3.2. Uwagi szczegółowe
4. Metryka
5. Struktura
5.1. Propozycje budowy Ps 83
5.2. Analizy szczegółowe proponowanych struktur Ps 83
5.3. Propozycja własna
5.3.1. Pierwsze zdanie nadrzędne - rozkazujące negatywnie (w. 2)
5.3.2. Zdanie pierwsze podrzędne - przyczynowe (ww. 3-9)
5.3.3. Zdanie drugie nadrzędne - rozkazujące pozytywnie (ww. 10-17a)
5.3.4. Zdanie drugie podrzędne - celowe/skutkowe (ww. 17b-19)
6. Figury retoryczne
6.1. Figury rytmu
6.2. Figury konstrukcji
6.3. Figury elokucji
6.4. Figury znaczenia
6.5. Figury myśli
7. Analiza semantyczna
7.1. Ps 83,1
7.2. Ps 83,2
7.3. Ps 83,3
7.4. Ps 83,4
7.5. Ps 83,5
7.6. Ps 83,6
7.7. Ps 83,7
7.8. Ps 83,8
7.9. Ps 83,9
7.10. Ps 83,10
7.11. Ps 83,11
7.12. Ps 83,12
7.13. Ps 87,13
7.14. Ps 83,14
7.15. Ps 83,15
7.16. Ps 83,16
7.17. Ps 83,17
7.18. Ps 83,18
7.19. Ps 83,19

Część III. Konteksty
1. Kontekst historyczny
1.1. Czasy Saula (ok. 1050-1010) lub Dawida (ok. 1010-970)
1.2. Czasy Jozafata (870-845)
1.3. Czasy Jeroboama II (790-750/49) i Ozjasza (788/7-736/5)
1.4. Czasy Ezechiasza (726-697/6)
1.5. Czasy zagrożenia ze strony imperium asyryjskiego (IX-VII w.)
1.6. Czasy króla Jojakima (609-598)
1.7. Czasy Ezdrasza i Nehemiasza (V w.)
1.8. Czasy machabejskie (II w.)
1.9. Interpretacja symboliczna
1.10. Datacja oparta na danych lingwistycznych
1.11. Podsumowanie
2. Kontekst literacki
2.1. Psalm 83 a psalmy sąsiadujące (Ps 82 i 84)
2.2. Psalm 83 w kontekście psalmów Asafa (Ps 50.73-83)
2.3. Psalm 83 w kontekście III Księgi Psałterza (Ps 73-89)
2.4. Psalm 83 w kontekście psałterza elohistycznego (Ps 42-83)
2.5. Psalm 83 w kontekście całego psałterza
3. Kontekst interpretacyjny
3.1. Tradycja judaistyczna
3.1.1. Targum
3.1.2. Midrasze
3.1.3. Raszi (1040-1105)
3.1.4. Dawid Kimchi (1160-1235)
3.1.5. Samson Raphael Hirsch (1808-1888)
3.2. Tradycja chrześcijańska
3.2.1. Euzebiusz z Cezarei (265-339)
3.2.2. Hieronim (ok. 347-420) / Orygenes? (ok. 185-254)
3.2.3. Augustyn (354-430)
3.2.4. Teodoret z Cyru (ok. 393-457)
3.2.5. Kasjodor (485-580?)
3.2.6. Marcin Luter (1483-1546)
3.2.7. Jan Kalwin (1509-1564)
3.2.8. Robert Bellarmin (1542-1612)
4. Kontekst liturgiczny
4.1. Historia usunięcia wersetów złorzeczących
4.2. Argumenty przemawiające za usunięciem wersetów złorzeczących z liturgii
4.3. Argumenty za integralną lekturą psałterza

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Contents

Aneks 1: Hebrajskie wydania drukowane: układ chronologiczny i skróty

Aneks 2: Akcenty hebrajskie w poezji

9788380616783
26 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: