Lewy baner

Kradzież w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego a wczesne chrześcijaństwo. Od Septymiusza Sewera do Grzegorza I Wielkiego

Kradzież w dobie późnego Cesarstwa Rzymskiego a wczesne chrześcijaństwo. Od Septymiusza Sewera do Grzegorza I Wielkiego

65,00 zł
Brutto
Ilość

Piotr Szczur
ISBN:
978-83-8061-891-6
Stron: 412
Format: B5
Rok wydania: 2020SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Kradzież w starożytnych systemach prawnych Bliskiego Wschodu oraz w Biblii

1. Prawodawstwo starobabilońskie
1.1. Zbiór praw Lipit-Isztara
1.2. Zbiór praw z Esznunny
1.3. Kodeks Hammurabiego
2. Prawodawstwo hetyckie
3. Prawodawstwo asyryjskie
4. Prawna tradycja Egiptu
5. Biblia
5.1. Stary Testament
5.2. Nowy Testament

Rozdział II
Kradzież i jej penalizacja w rzymskiej tradycji prawnej

1. Definicja kradzieży i jej rodzaje
2. Sądowe postępowanie wobec złodziei
3. Represje policyjne
4. Formy penalizacja kradzieży
4.1. W prawie rzymskim
4.1.1. Kara śmierci i wygnania
4.1.2. Inne kary
4.1.2.1. Przymusowe prace w kopalniach lub prace publiczne
4.1.2.2. Chłosta
4.1.2.3. Więzienie
4.1.2.4. Odszkodowania
4.2. Według praw "postrzymskich" królestw barbarzyńskich
4.2.1. Kara śmierci
4.2.2. Chłosta
4.2.3. Rekompensata

Rozdział III
Miasto, przedmieście i wieś jako miejsca kradzieży

1. Miasto jako przestrzeń kradzieży
1.1. Kradzieże w miejscach publicznych
1.1.1. Łaźnie (fures balnearii / λωποδύται)
1.1.2. Oberże
1.1.3. Fora (sectores zonariorum / cingulorum incisores / βαλαντιοτόμοι)
1.1.4. Świątynie i kościoły (sacrilegi / ἱερόσυλοι)
1.2. Kradzieże w domach (directarii i effractores / τοιχωρύχοι)
2. Kradzieże na obszarach podmiejskich: łupieżcy grobowców (sepulcri violatores / sepulchrorum effossores / τυμβωρύχοι)
3. Kradzież na obszarach wiejskich
3.1. Kradzież na polach
3.2. Kradzież w ogrodach i sadach
3.3. Kradzież żywego inwentarza (fures, abigei / abactores)
3.3.1. Kradzież zwierząt gospodarskich na terenach Cesarstwa Rzymskiego
3.3.2. Kradzież koni i bydła w królestwach barbarzyńskich
3.3.3. Kradzież zwierząt gospodarskich w hagiografii

Rozdział IV
Społeczne postrzeganie złodzieja i sposoby przeciwdziałania kradzieżom

1. Społeczna tożsamość złodziei
2. Wizerunek i zachowanie złodzieja w wyobraźni społecznej
3. Samoobrona społeczeństwa przed złodziejami
4. Materialne sposoby zabezpieczania nieruchomości i mienia
4.1. Dom rzymski
4.1.1. Brama wejściowa
4.1.2. Układ i architektura domu
4.1.3. Elementy wymagające szczególnego zabezpieczenia
4.1.3.1. Drzwi
4.1.3.2. Okna
4.2. Mieszkania wielopiętrowe w rzymskich miastach
4.4. Budynki poza miastem
4.5. Zabudowa szeregowa w osadach wiejskich
4.6. Strażnicy domów i gospodarstw: odźwierny i pies
4.7. Zamki
4.7.1. Zamki na klucz hakowy
4.7.2. Zamki przesuwne (z kluczem wsuwanym)
4.7.3. Zamki na klucz obracany
4.8. Skrzynie i szkatułki
5. Religijno-symboliczne "środki bezpieczeństwa"
5.1. Ochrona własności przez obrazy mające zapobiegać niebezpieczeństwom
5.1.1. Wykorzystanie wyobrażeń bóstw
5.1.2. Zastosowanie motywów apotropeicznych
5.1.2.1. Lew
5.1.2.2. Meduza / Gorgonejon
5.1.2.3. Gryf
5.1.2.4. Pies
5.1.3. Motywy wyobrażające i zapowiadające pomyślność

Rozdział V
Kradzież w teologicznej teorii i praktyce kościelnej

1. Kradzież jako grzech
2. Funkcja sądownicza i arbitrażowa biskupa w sprawach kradzieży
3. Intercessio biskupa w przypadkach kradzieży
4. Szerszy aspekt teologiczno-moralny czynu

Zakończenie

Bibliografia

Indeks cytatów biblijnych
Indeks cytatów patrystycznych
Indeks cytatów z tekstów prawniczych
Indeks cytatów z literatury starożytnej
Indeks wybranych terminów greckich
Indeks wybranych terminów łacińskich

Summary

9788380618916
32 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: