Lewy baner

Mariologia polsko-syberyjska

Mariologia polsko-syberyjska

39,00 zł
Brutto
Ilość

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
ISBN:
978-83-8288-110-3
Stron: 276
Format: B5
Rok wydania: 2023

 

Mariologia polsko-syberyjska to podręcznik mariologii wychodzący naprzeciw potrzebie i prośbie o stworzenie takiego podręcznika skierowanej do autora przez Kościół na Syberii. Idea stworzenia owego podręcznika dojrzewała w autorze podczas głoszenia wykładów z mariologii nie tylko w Polsce, ale także po Wschodniej stronie granicy, w Kijowie, Odessie, Mariampolu…
Podręcznik ujmuje mariologię  w kluczu historycznym. Autor rozpoczyna od najstarszej Tradycji Kościoła czyli od Pisma Świętego, a kończy na nauczaniu Pawła VI i Jana Pawła II o kulcie Maryji. Książka jest dobrym wstępem do zgłębiania późniejszych dokumentów Kościoła i opracowań teologicznych o Matce Zbawiciela.


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Rozdział 1. Pismo Święte o Maryi

1.1. Stary Testament – teksty najczęściej stosowane do Maryi

1.2. Nowy Testament

Rozdział 2. Najstarsza tradycja o Maryi. Do Soboru Efeskiego 431 roku

2.1. Pisarze i ojcowie Kościoła

2.2. Apokryfy

2.3. Elementy mariologiczne w apokryfach Nowego Testamentu

2.4. Wartość apokryfów dla mariologii

Rozdział 3. Sobór Efesko-Aleksandryjski (431–433) o Bożym macierzyństwie

3.1. Kontekst sporu o Theotokos

3.2. Sobór Efeski

3.3. Przedłużenie Soboru Efeskiego w Aleksandrii (433)

3.4. Dopowiedzenia .

Rozdział 4. Dziewictwo Matki Bożej

4.1. Świadectwo Pisma Świętego

4.2. Świadectwo ojców

4.3. Przesłanie tajemnicy dziewictwa Matki Bożej

Rozdział 5. Sobór Nicejski II o ikonach

5.1. Historyczny kontekst sporu o ikony

5.2. Teologia kultu obrazów

5.3. Dekret (horos) Soboru Nicejskiego II o czci obrazów

5.4. Stanowisko Soboru Nicejskiego odnośnie do kultu obrazów

5.5. Anatematyzmy

5.6. Z dziejów recepcji dekretu o czci obrazów w Kościele zachodnim

5.7. Ikony według Katechizmu Kościoła Katolickiego

5.8. Główne typy ikon

Rozdział 6. Pius IX o Niepokalanym Poczęciu

6.1. Drogi

6.2. Dogmat

6.3. Dopowiedzenie – bracia prawosławni i protestanci

wobec nauki o niepokalanym poczęciu Matki Bożej . 101

Rozdział 7. Wniebowzięta. Przesłanie o człowieku w mocy łaski Bożej

7.1. Droga

7.2. Bezpośrednie przygotowanie oraz akt ogłoszenia

7.3. Dogmat

7.4. Czy Matka Boża umarła?

7.5. Znaczenie prawdy o wniebowzięciu Matki Bożej dla życia chrześcijan

Pius XII, Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus określająca jako dogmat wiary, że Bogarodzica Dziewica Maryja została

z Ciałem i Duszą wzięta do Niebieskiej Chwały

Rozdział 8. Sobór Watykański II o Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła

8.1. Dwie Maryje: Maryja serca i Maryja słowa

8.2. Dwie mariologie i maryjności

Wnioski

Rozdział 9. Papieże Paweł VI i Jan Paweł II nauczycielami pobożności maryjnej

9.1. Przegląd Marialis cultus Pawła VI

9.2. Autentyczna duchowość maryjna

według Redemptoris Mater Jana Pawła II

Zakończenie

Rozdział 10. Dopowiedzenie 18 zadziwień mariologią Jana Pawła II

10.1. 4 zadziwienia encykliką Redemptoris Mater

10.2. 2 zadziwienia różańcowe

10.3. 2 zadziwienia Fatimą

10.4. Zadziwienie katechezą o śmierci Matki Bożej oraz Kalwarią Zebrzydowską

10.5. 4 zadziwienia sposobem czerpania ze św. Ludwika Grigniona de Montfort

10.6. Zadziwienie teologią ikony

10.7. Zadziwienie hasłem per Iesum ad Mariam – przez Jezusa do Maryi

10.8. Zadziwienie połączeniem „Jezu, ufam Tobie!” z maryjnością

10.9. 2 zadziwienia o. Maksymilianem

Doktoraty z teologii Jana Pawła II (napisane pod kierunkiem Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv)

Złote słowa Kościoła o Matce Pana

Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus

O należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny.

Do wszystkich biskupów utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską

 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

Rozdział VIII. Błogosławiona Maryja Dziewica Bożarodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła

 

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater

O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła

 

Bibliografia uzupełniająca

9788382881103
14 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: