Lewy baner

Miłość, seksualność, małżeństwo, rodzina w scenariuszach godzin wychowawczych

Miłość, seksualność, małżeństwo, rodzina w scenariuszach godzin wychowawczych

35,00 zł
Brutto
Ilość

Urszula Dudziak
ISBN:
978-83-8288-098-4
Stron: 154
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2023

 

Nauczanie licznych przedmiotów nie wyczerpuje potrzeb młodego człowieka, któremu nadal należy się oddziaływanie wychowawcze ludzi dorosłych. Obejmuje ono między innymi kształcenie umiejętności społecznych, komunikację interpersonalną, savoir-vivre, pomoc w rozstrzyganiu rozmaitych spraw i problemów oraz wsparcie w odkrywaniu tego, co wartościowe i dobre, a co szkodliwe i zagrażające osobowemu rozwojowi. Nauczycielom więc kończącym studia uniwersyteckie w zakresie rozmaitych kierunków, oprócz wiedzy umożliwiającej prowadzenie lekcji konkretnego przedmiotu, nieodzowne jest także wyćwiczenie umiejętności aktywizacji uczniów podczas godzin wychowawczych, umiejętne prowadzenie dialogu motywującego i udzielanie młodzieży właściwej podpowiedzi w różnych życiowych kwestiach.

Niniejsza publikacja zawiera propozycje realizacji godzin wychowawczych. Zgodnie z tytułem książki odnoszą się one do zagadnień, takich jak: miłość, małżeństwo, seksualność, rodzina. Propozycje tematyczne ujęto w scenariusze przewidziane na 20 lekcji. Każdy scenariusz rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem, który stanie się przedmiotem rozważań z uczniami. Część praktyczna to szczegółowe przedstawienie realizacji tematu, wskazanie celów, form i metod pracy, opis ćwiczeń oraz środków dydaktycznych.

Książka ma formę poradnika, który ‒ nie wykluczając inwencji własnej nauczycieli ‒ sugeruje pewne rozwiązania metodyczne i merytoryczne. Nauczyciele praktycy i specjaliści nauk o rodzinie dzielą się w niej swą wiedzą i doświadczeniem, które może stać się przydatne dla innych.

 

Spis treści

Wstęp

 

MIŁOŚĆ

Jolanta Bruno Miłość i odpowiedzialność
Renata Grzegorczyk Etapy rozwoju miłości
Jadwiga Lis Rodzaje miłości: braterska, siostrzana, małżeńska, rodzicielska, patriotyzm
Aneta Dams Sposoby wyrażania miłości


SEKSUALNOŚĆ

Edyta Bekulard Walory czystości przedmałżeńskiej
Anna Krasuska Ruch Czystych Serc
Kamila Rzepka Komplementarność płci
Urszula Walczak Wartość ludzkiej seksualności

 

MAŁŻEŃSTWO

Magdalena Kozioł Dojrzałość do małżeństwa
Urszula Dudziak Cele życia małżeńskiego
Agnieszka Krasucka Prawidłowe i nieprawidłowe traktowanie współżycia
Grzegorz Orłowski Wartość małżeńskiej wierności
Ewa Baciur Profilaktyka zdrady małżeńskiej
Monika i Grzegorz Orłowscy Zapobieganie rozwodom


RODZINA

Kamila Rzepka Odpowiedzialne rodzicielstwo
Urszula Dudziak Opieka prekoncepcyjna, prenatalna i postnatalna
Anna Stasiuk Wychowanie dziecka i profilaktyka zagrożeń rozwojowych
Aneta Dams Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole
Bogdan Kulik Pomoc rodzinie w dobrym przeżyciu żałoby
Monika Tęsna Rola rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa

9788382880984
136 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: