Lewy baner

Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015

Polityka imigracyjna Polski w latach 2004-2015

57,00 zł
Brutto

Ilość

Grzegorz Tutak
ISBN:
978-83-8288-093-9
Stron: 457
Format: B5

Rok wydania: 2023

 

Publikacja podejmuje niezwykle ważną i aktualną problematykę dotyczącą kształtu polityki imigracyjnej. Coraz częściej Polska staje się miejscem docelowej imigracji. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, a część z nich została opisana we wspomnianej publikacji.
Celem pracy było kompleksowe ujęcie zagadnienia polityki imigracyjnej Polski w latach 2004–2015, w tym także poprzez uwzględnienie najważniejszych determinant o charakterze historycznym, gospodarczym, prawnym, społeczno-kulturowym i bezpieczeństwa, które – w opinii Autora – miały znaczenie dla podejmowanych rozwiązań prawno-instytucjonalnych w przedmiotowym zakresie.
W publikacji podjęto problematykę istoty i specyfiki szeroko rozumianej polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem i wyodrębnieniem z niej polityki imigracyjnej. Zwrócono uwagę na procesy, jakim została poddana omawiana polityka, scharakteryzowano jej instrumenty i elementy składowe.
Warto wspomnieć, że w publikacji zostały przedstawione dane statystyczne, koncepcje i podejścia kościołów i związków wyznaniowych wobec migracji, koncepcje organizacji pozarządowych czy też działania największych polskich miast w kontekście realizacji omawianej polityki. Nie bez znaczenia pozostaje poruszona w książce problematyka członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jej wpływu na przyjmowane rozwiązania w zakresie polityki imigracyjnej Polski. Praca omawia zmianę rozwiązań systemowych w zakresie zatrudniania cudzoziemców i dostępu do rynku pracy, zwalczania migracji nieudokumentowanej czy też przedstawia system wsparcia i integracji cudzoziemców mających przyznaną ochronę międzynarodową. Walorem publikacji jest faktograficzne uporządkowanie materiału analizowanej problematyki, co z kolei przyczyniło się do zwartej, kompleksowej, dobrze podbudowanej źródłowo analizy problemu.
Publikacja stanowi dobre źródło informacji nie tylko o polityce imigracyjnej Polski, ale także o znaczeniu migracji we współczesnym świecie. Napisana prostym i zrozumiałym językiem, może stanowić ciekawą propozycję dla osób interesujących się omawianą problematyką, a także dla tych, którzy dopiero próbują zrozumieć specyfikę procesów migracyjnych.


 

SPIS TREŚCI


Wstęp
ROZDZIAŁ I
ISTOTA I SPECYFIKA POLITYKI IMIGRACYJNEJ POLSKI
1. Istota polityki imigracyjnej Polski
2. Specyfika polityki imigracyjnej Polski


ROZDZIAŁ II
UWARUNKOWANIA POLITYKI IMIGRACYJNEJ POLSKI W LATACH 2004–2015
1. Uwarunkowania historyczne
2. Uwarunkowania gospodarcze
3. Uwarunkowania prawne
4. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
5. Imigracje a uwarunkowania bezpieczeństwa


ROZDZIAŁ III
KONCEPCJE POLITYKI IMIGRACYJNEJ POLSKI W LATACH 2004–2015
1. Państwowe koncepcje polityki imigracyjnej
2. Samorządowe koncepcje polityki imigracyjnej
3. Koncepcje organizacji pozarządowych
4. Koncepcje kościołów i innych związków wyznaniowych
5. Wpływ debaty na forum Unii Europejskiej na kształt koncepcji polityki imigracyjnej Polski

ROZDZIAŁ IV
NORMY I INSTYTUCJE POLITYKI IMIGRACYJNEJ POLSKI W LATACH 2004–2015
1. Normy polityki imigracyjnej
2. Instytucje polityki imigracyjnej


ROZDZIAŁ V
REALIZACJA POLITYKI IMIGRACYJNEJ POLSKI W LATACH 2004–2015
1. System legalizacji pobytu i zatrudniania w Polsce
2. System opieki nad imigrantami i uchodźcami
3. System zwalczania imigracji nieudokumentowanej
4. System zapobiegania handlowi ludźmi
5. Programy integracyjne


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków


9788382880939
84 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: