Lewy baner

Filozofia społeczna, część 1, część 2, część 3

Filozofia społeczna, część 1, część 2, część 3

165,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

 TA POZYCJA JEST DOSTĘPNA JAKO E-BOOK 1 E-BOOK 2 E-BOOK 3

Seria: Dydaktyka filozofii T. 12

red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc

Część 1
ISBN:
978-83-8288-073-1
Stron: 807
Format: B5
Rok wydania: 2022Część 2
ISBN:
978-83-8288-074-8
Stron: 718
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

Część 3
ISBN:
978-83-8288-075-5
Stron: 696
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

SPIS TREŚCI, część 1


Przedmowa


Nauki o społeczeństwie

Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Filozofia społeczna
Magdalena Żardecka (UR), Filozofia polityki
Katarzyna Stępień (KUL), Filozofia prawa
Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Pozytywistyczne, socjologiczne (realistyczne) i aksjologiczne rozumienie prawa
Witold Starnawski (UKSW), Filozofia wychowania
Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ), Filozofia ekonomii
Ks. Stanisław Fel (KUL), Katolicka nauka społeczna
Jerzy Gocko SDB (KUL), Teologia społeczna
Michał Gierycz (UKSW), Teologia polityczna


Perspektywa historyczna

Mateusz Nieć (AIK), Klasyczna nauka o polityce
Małgorzata Łuszczyńska (UMCS), Średniowieczna doktryna społeczna
Bogdan Szlachta (UJ), Wczesnonowożytny ferment w myśli społeczno-politycznej
Justyna Miklaszewska (UJ), Liberalizm
Dariusz Juruś (UJ), Libertarianizm
Krzysztof Brzechczyn (UAM), Socjalizm
Jacek Bartyzel (UMK), Konserwatyzm
Ks. Jan Szymczyk (KUL), Republikanizm
Łukasz Dominiak (UMK), Komunitaryzm
Dominika Sozańska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Nowa lewica
Adam Wielomski (UKSW), Nacjonalizm
Jarosław Tomasiewicz (UŚ), Faszyzm
Henryk Kiereś (KUL), Utopizm
Arkadiusz Jabłoński (KUL), Technokratyzm i merytokracja
Paweł Mazanka CSsR (UKSW), Sekularyzm współczesny
Tomasz Sieczkowski (UŁ), (Post)humanizm światopoglądu nowego ateizmu
Jan Kłos (KUL), Inspiracje chrześcijańskie w nowożytnej i współczesnej filozofii społecznej
Indeks osobowy

 

SPIS TREŚCI, część 2

Antropologiczne podstawy filozofii społecznej


Vittorio Possenti (Università Ca’ Foscari Venezia), Filozofia po nihilizmie
Ks. Jerzy Szymik (UŚ), Prawda i wolność a kontestacja teistycznej wizji świata i człowieka według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI 41
Robert Spaemann, Godność osoby ludzkiej
Anna Młynarska-Sobaczewska (Instytut Nauk Prawnych PAN), Dobro wspólne a prawa człowieka
Arkadiusz Gudaniec (KUL), Osoba w społeczeństwie – perspektywa Mieczysława A. Krąpca OP
Wojciech Chudy (KUL), Osoba w społeczeństwie – perspektywa Karola Wojtyły
Ks. Jarosław Jagiełło (UPJPII), Ks. Józef Tischner: Antropologiczno-etyczny projekt myślenia o kwestiach społecznych


Współczesny dyskurs w antropologii społecznej

Andrzej Szostek MIC (UMCS), Współczesny spór o naturę ludzką
Wojciech Łączkowski (UAM, KUL), Prawo i moralność
Krzysztof Stachewicz (UAM), Szanse i zagrożenia paradygmatu jakości życia
Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Nienarodzony – miarą demokracji
Ks. Marcin Ferdynus (KUL), Eutanazja a uporczywa terapia
Grzegorz Hołub (UPJPII), Transhumanizm – „ulepszanie” natury ludzkiej?
Alex Byrne (MIT), Ze sporu o gender – czy płeć biologiczna jest konstruktem społecznym?
Ryszard Feliks Sadowski SDB (UKSW), Ekologia integralna


Idee w życiu społeczno-politycznym

Witold Nowak (UR), Spór o nowoczesność. Charles Taylor i Alasdair MacIntyre
Stanisław Karol Gałkowski (AIK), Polityka wobec wartości
Dorota Pietrzyk-Reeves (UJ), Społeczeństwo obywatelskie – między republikanizmem a liberalizmem
Piotr Uziębło (UG), Demokracja partycypacyjna (bezpośrednia)
Magdalena Żardecka (UR), Demokracja deliberatywna. John Rawls i Jürgen Habermas
Zbigniew Machelski (UO), Współczesna demokracja liberalna
Tomasz Homa SJ (AIK), Ideowe fundamenty zjednoczonej Europy
Bp Jacek Grzybowski (UKSW), Tożsamość narodowa – heurystyczne dyskusje i polityczne interpretacje
Krzysztof Dybciak (UKSW), Tożsamość i wartości narodowe według Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Ks. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), Kościół katolicki w polskim życiu publicznym
Ks. Józef Niewiadomski (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Chrześcijanin w zsekularyzowanym świecie – z „archeologii ruin” i hermeneutyki nadziei
Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Universitas Gregoriana), Przyszłość chrześcijaństwa (nie tylko) w perspektywie teologicznej
Indeks osobowy

 

SPIS TREŚCI, część 3


Mechanizmy społeczne

Wioletta Szymczak (KUL), Partycypacja społeczna – istota i znaczenie
Tadeusz Paleczny (UJ), Nowe ruchy społeczne w procesach przemian
Tomasz Peciakowski (KUL), Elita intelektualna
Mariusz Zemło (UwB), Społeczeństwo wiedzy
Magdalena Zdun (UEK), Kulturowa i społeczna rola innowacji
Piotr Pawełczyk (UAM), Socjotechnika
Michał Rydlewski (UWr), Kultura upokarzania
Krystyna Romaniszyn (UJ), Migracje
Anna Śliz (SGGW), Marek S. Szczepański (UŚ, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Wielokulturowość: perspektywa socjologiczno-antropologiczna
Tomasz Żyro (UW), Wojny kulturowe
Sebastian Wojciechowski (UAM, IZ), Współczesny terroryzm


Rodzina

Jarosław Merecki SDS (Pontificio Istituto Teologico „Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia), Personalistyczna wizja małżeństwa i rodziny
Anna Kwak (UW), Rodzina z perspektywy zmian w ponowoczesności
Ks. Janusz Mariański (KUL), Kondycja religijna i moralna współczesnej młodzieży polskiej – analiza socjologiczna
Leon Dyczewski OFMConv. (KUL), Rodzina grupą kulturotwórczą
Michał A. Michalski (UAM), Rodzina jako fundament gospodarki i podmiot gospodarujący
Ks. Janusz Balicki (UKSW), Współczesne wyzwania demograficzne w Europie i Afryce
Joanna Marta Zalewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Starość we współczesnym świecie
Wojciech Chudy (KUL), Niepełnosprawność
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Personalistyczna filozofia sportu Społeczne odniesienia gospodarki
Jerzy W. Gałkowski (KUL), Antropologia pracy
Danuta Walczak-Duraj (UŁ), Praca – zawód – profesja – freelancing
Halina Zboroń (UEP), Społeczne odniesienia gospodarki jako problem poznawczy współczesnej ekonomii
Tomasz Grzegorz Grosse (UW), Globalizacja ekonomiczna jako zjawisko geopolityczne i kulturowe
Tadeusz Borys (UZ), Aksjologiczny fundament rozwoju
Elżbieta Mączyńska (SGH), Społeczna gospodarka rynkowa
Katarzyna Górniak (PW), Ubóstwo i wykluczenie społeczne – wymiary, uwarunkowania, problemy
Indeks osobowy

9788382880731

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: