Lewy baner

E-book: Filozofia społeczna, część 2

E-book: Filozofia społeczna, część 2

45,00 zł
Brutto
Ilość

 

Książka w wersji elektronicznej (plik pdf)
W przypadku zakupu publikacji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych plików

TA POZYCJA JEST DOSTĘPNA JAKO KSIĄŻKA

Seria: Dydaktyka filozofii T. 12

red. ks. Stanisław Janeczek, Anna StarościcCzęść 2
ISBN:
978-83-8288-074-8
Stron: 718
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

SPIS TREŚCI, część 2

Antropologiczne podstawy filozofii społecznej


Vittorio Possenti (Università Ca’ Foscari Venezia), Filozofia po nihilizmie
Ks. Jerzy Szymik (UŚ), Prawda i wolność a kontestacja teistycznej wizji świata i człowieka według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI 41
Robert Spaemann, Godność osoby ludzkiej
Anna Młynarska-Sobaczewska (Instytut Nauk Prawnych PAN), Dobro wspólne a prawa człowieka
Arkadiusz Gudaniec (KUL), Osoba w społeczeństwie – perspektywa Mieczysława A. Krąpca OP
Wojciech Chudy (KUL), Osoba w społeczeństwie – perspektywa Karola Wojtyły
Ks. Jarosław Jagiełło (UPJPII), Ks. Józef Tischner: Antropologiczno-etyczny projekt myślenia o kwestiach społecznych


Współczesny dyskurs w antropologii społecznej

Andrzej Szostek MIC (UMCS), Współczesny spór o naturę ludzką
Wojciech Łączkowski (UAM, KUL), Prawo i moralność
Krzysztof Stachewicz (UAM), Szanse i zagrożenia paradygmatu jakości życia
Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Nienarodzony – miarą demokracji
Ks. Marcin Ferdynus (KUL), Eutanazja a uporczywa terapia
Grzegorz Hołub (UPJPII), Transhumanizm – „ulepszanie” natury ludzkiej?
Alex Byrne (MIT), Ze sporu o gender – czy płeć biologiczna jest konstruktem społecznym?
Ryszard Feliks Sadowski SDB (UKSW), Ekologia integralna


Idee w życiu społeczno-politycznym

Witold Nowak (UR), Spór o nowoczesność. Charles Taylor i Alasdair MacIntyre
Stanisław Karol Gałkowski (AIK), Polityka wobec wartości
Dorota Pietrzyk-Reeves (UJ), Społeczeństwo obywatelskie – między republikanizmem a liberalizmem
Piotr Uziębło (UG), Demokracja partycypacyjna (bezpośrednia)
Magdalena Żardecka (UR), Demokracja deliberatywna. John Rawls i Jürgen Habermas
Zbigniew Machelski (UO), Współczesna demokracja liberalna
Tomasz Homa SJ (AIK), Ideowe fundamenty zjednoczonej Europy
Bp Jacek Grzybowski (UKSW), Tożsamość narodowa – heurystyczne dyskusje i polityczne interpretacje
Krzysztof Dybciak (UKSW), Tożsamość i wartości narodowe według Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Ks. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), Kościół katolicki w polskim życiu publicznym
Ks. Józef Niewiadomski (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Chrześcijanin w zsekularyzowanym świecie – z „archeologii ruin” i hermeneutyki nadziei
Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Universitas Gregoriana), Przyszłość chrześcijaństwa (nie tylko) w perspektywie teologicznej
Indeks osobowy

 

9788382880731
100 Przedmioty