Lewy baner

E-book: Filozofia społeczna, część 3

E-book: Filozofia społeczna, część 3

45,00 zł
Brutto
Ilość

Książka w wersji elektronicznej (plik pdf)
W przypadku zakupu publikacji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych plików

TA POZYCJA JEST DOSTĘPNA JAKO KSIĄŻKA

Seria: Dydaktyka filozofii T. 12

red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc

 

Część 3
ISBN:
978-83-8288-075-5
Stron: 696
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

 

SPIS TREŚCI, część 3


Mechanizmy społeczne

Wioletta Szymczak (KUL), Partycypacja społeczna – istota i znaczenie
Tadeusz Paleczny (UJ), Nowe ruchy społeczne w procesach przemian
Tomasz Peciakowski (KUL), Elita intelektualna
Mariusz Zemło (UwB), Społeczeństwo wiedzy
Magdalena Zdun (UEK), Kulturowa i społeczna rola innowacji
Piotr Pawełczyk (UAM), Socjotechnika
Michał Rydlewski (UWr), Kultura upokarzania
Krystyna Romaniszyn (UJ), Migracje
Anna Śliz (SGGW), Marek S. Szczepański (UŚ, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), Wielokulturowość: perspektywa socjologiczno-antropologiczna
Tomasz Żyro (UW), Wojny kulturowe
Sebastian Wojciechowski (UAM, IZ), Współczesny terroryzm


Rodzina

Jarosław Merecki SDS (Pontificio Istituto Teologico „Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia), Personalistyczna wizja małżeństwa i rodziny
Anna Kwak (UW), Rodzina z perspektywy zmian w ponowoczesności
Ks. Janusz Mariański (KUL), Kondycja religijna i moralna współczesnej młodzieży polskiej – analiza socjologiczna
Leon Dyczewski OFMConv. (KUL), Rodzina grupą kulturotwórczą
Michał A. Michalski (UAM), Rodzina jako fundament gospodarki i podmiot gospodarujący
Ks. Janusz Balicki (UKSW), Współczesne wyzwania demograficzne w Europie i Afryce
Joanna Marta Zalewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Starość we współczesnym świecie
Wojciech Chudy (KUL), Niepełnosprawność
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Personalistyczna filozofia sportu Społeczne odniesienia gospodarki
Jerzy W. Gałkowski (KUL), Antropologia pracy
Danuta Walczak-Duraj (UŁ), Praca – zawód – profesja – freelancing
Halina Zboroń (UEP), Społeczne odniesienia gospodarki jako problem poznawczy współczesnej ekonomii
Tomasz Grzegorz Grosse (UW), Globalizacja ekonomiczna jako zjawisko geopolityczne i kulturowe
Tadeusz Borys (UZ), Aksjologiczny fundament rozwoju
Elżbieta Mączyńska (SGH), Społeczna gospodarka rynkowa
Katarzyna Górniak (PW), Ubóstwo i wykluczenie społeczne – wymiary, uwarunkowania, problemy
Indeks osobowy

9788382880731
100 Przedmioty