Lewy baner

Ziemia Przymierza. Geografia i archeologia biblijna w zarysie

Ziemia Przymierza. Geografia i archeologia biblijna w zarysie

39,00 zł
Brutto
Ilość

Stefan Szymik MSF

ISBN: 978-83-8288-062-5
Stron: 216
Format: B5 (oprawa miękka)
Rok wydania: 2022

 

Spis treści

 

Przedmowa

I. Praeliminaria

1. Geografia i archeologia biblijna. Problem definicji

2. Geografia biblijna

Źródła geografii biblijnej – Listy miast – Starożytne mapy –Kartografia biblijna

3. Archeologia biblijna

Rys historyczny – Wykopaliska archeologiczne – Metody datacji –Okresy archeologiczne

4. Między przeszłością a przyszłością

Towarzystwa i fundacje – Publikacje naukowe i multimedia –Przyszłość archeologii biblijnej

 

II. Starożytny Bliski Wschód

1. Mezopotamia

Geografia regionu – Sumer i Akkad – Babilonia i jej królestwa –Imperium asyryjskie – Imperium perskie

2. Mezopotamia północna

Charan – Karkemisz – Hetyci

3. Aram i Kanaan

Geografia regionu – Miasta-państwa Aramu – Miasta fenickie –Królestwo Damaszku – Tadmor (Palmyra)

4. Egipt – kraj faraonów

Geografia regionu – Stare i Średnie Państwo – Nowe Państwo –Okres Późny a biblijny Izrael

Ekskurs: Wyjście z Egiptu

Ziemia Goszen – Droga wyjścia – Morze Sitowia – Góra przymierza –W drodze do Kanaanu

 

III. Ziemia Święta

1. Zagadnienia wstępne

Granice i nazwy – Topografia i klimat – Szlaki komunikacyjne

2. Strefa nadmorska

Równina Akko – Szaron – Nizina filistyńska – Szefela

3. Centralne pasmo górskie

Galilea – Dolina Jezreel – Góry Samarii – Judea – Negew

4. Jordan i Morze Martwe

Dolina el-Hule – Jezioro Galilejskie – Dolina Jordanu – Morze Martwe – Araba

5. Płaskowyż Zajordania

Baszan – Gilead – Ammon – Moab – Edom

 

IV. Jerozolima – historia versus archeologia

1. Zagadnienia wstępne

Położenie i topografia – Kampanie archeologiczne – Minimalizm biblijny

2. Okres przedizraelski

Osada kananejska – Miasto Jebusytów

3. Pod panowaniem Dawida i Salomona

Miasto Dawida – Salomon i jego budowle – Pierwsza świątynia

4. Okres podzielonego królestwa

Panowanie Achaza i Ezechiasza – Upadek Jerozolimy

5. Pod panowaniem perskim

Powrót i odbudowa – Ezdrasz i Nehemiasz

6. Okres hellenistyczno-rzymski

Ptolemeusze i Seleucydzi – Okres hasmonejski – Herod Wielki i jego dzieło

7. Świątynia Heroda Wielkiego

  

V. Z Jerozolimy po krańce ziemi

1. Preparatio geographica

Aleksander III Wielki i hellenizacja – Rzym na Wschodzie

2. Jerozolima uczniów Jezusa Chrystusa

3. Chrześcijańska Syria

Damaszek – Antiochia Syryjska – Seleucja

4. Podróże misyjne Pawła Apostoła

Pierwsza podróż – Druga podróż – Trzecia podróż

5. Droga Pawła Apostoła do Rzymu

Podróż morska – W stolicy imperium

6. Siedem kościołów Apokalipsy

Efez – Smyrna – Pergamon – Tiatyra – Sardes – Filadelfia – Laodycea

 

Aneks

Wykaz pomocy i lektur

Bibliografia

Netografia

Indeks tekstów biblijnych

Indeks postaci

Indeks nazw geograficznych

Wykaz map

9788382880625
32 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: