Lewy baner

Jakość życia w kontekście pracy perspektywa pracowników pomocy społecznej

Jakość życia w kontekście pracy perspektywa pracowników pomocy społecznej

29,00 zł
Brutto
Ilość

Agnieszka Zaborowska
ISBN:
978-83-8288-142-4
Stron: 128
Format: B5
Rok wydania: 2024

 

Książka podejmuje bardzo ważny temat dotyczący sektora pomocy społecznej i zatrudnionych tam pracowników. Aktualnie zwrócona jest uwaga na pomoc społeczną chociażby ze względu na wprowadzone ustawą z 1 stycznia 2020 roku Centra Usług Społecznych i rozpoczęty proces deinstytucjonalizacji, mocno wspierany przez agendy Unii Europejskiej. Na kanwie usankcjonowanych działań, podejmuje się wiele zagadnień dotyczących pomocy społecznej, jak np. niedobór kadr, niskie płace, przeciążenie pracą, kształcenie do zawodu pracownika socjalnego, trudności zawodu, obciążenia związane z pracą z ludźmi, stres i wypalenie zawodowe.

 

Spis treści


Wprowadzenie


I. Praca elementem jakości życia
Koncepcje jakości życia
Segmenty jakości życia
Jakość życia w pracy


II. Kontekst zmian społeczno-zawodowych w pomocy społecznej
Pomoc społeczna wczoraj i dziś
Kilka faktów z zawodowej biografii pracowników pomocy społecznej


III. Metodologia badań własnych
Metodologia i charakterystyka badanej próby
Cel i zakres badań
Problematyka badawcza, hipotezy, założenia
Operacjonalizacja badań – zmienne i wskaźniki


IV. Kondycja psycho-społeczno-zawodowa pracowników pomocy społecznej w świetle badań
Wyniki i wnioski z badań
Ocena jakości życia w opinii pracowników pomocy społecznej
Ocena jakości życia w pracy w opinii pracowników pomocy społecznej
Wpływ jakości życia w pracy na subiektywny dobrostan
Zakończenie – najważniejsze refleksje i wnioski
Ocena jakości życia w opinii pracowników pomocy społecznej
Ocena jakości życia w pracy w opinii pracowników pomocy społecznej
Wpływ jakości życia w pracy na subiektywny dobrostan


Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks – kwestionariusz ankiety wykorzystany w badaniach ilościowych

9788382881424
46 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: