Lewy baner

Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

40,00 zł
Brutto
Ilość

Jerzy Koperek
ISBN:
978-83-8288-104-2
Stron: 214
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2023

 

W publikacji przedstawiono różnorodność zagadnień związanych z problematyką rodziny – jej prawami w kontekście funkcjonowania w cywilizacji europejskiej. Zaprezentowane analizy koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z rozwojem rodziny, potencjałem, który w niej tkwi, a także z trudnościami, jakich może ona doświadczać. Analizując problematykę rodziny w cywilizacji europejskiej, należy pamiętać o rożnych modelach rodziny, które wykształciły się w toku historycznych i demograficznych przemian. Od modelu rodziny w danym państwie zależy kierunek rozwoju polityki rodzinnej.

 

SPIS TREŚCI


Wprowadzenie


Rozdział I
Poszanowanie praw rodziny we współczesnych państwach demokratycznych w Europie
1. Ustrój demokratyczny zabezpieczeniem praw rodziny
2. Teoria niezbywalnych praw rodziny
3. Kodeks praw rodziny
3.1. Prawa wolnościowe rodziny
3.2. Prawa społeczne rodziny


Rozdział II
Prawo do wychowania prospołecznego w rodzinie europejskiej
1. Rodzina jako naturalne środowisko wychowania prospołecznego osoby ludzkiej
2. Uspołecznienie jednostki poprzez wychowanie prospołeczne w rodzinie


Rozdział III
Prawa i powinności rodziny europejskiej w życiu społecznym
1. Miejsce i rola rodziny we wspólnocie społecznej i politycznej
2. Udział rodziny w życiu społecznym
3. Państwo podmiotem obowiązków w zakresie praw przynależnych rodzinie


Rozdział IV
Prawo do pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych w Europie
1. Pojęcie „wielodzietności”
2. Polityka społeczna jako inwestycja państwa w kapitał ludzki


Rozdział V
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona praw rodziny w społeczeństwie demokratycznym
1. Ustawodawstwo polskie w kontekście przeciwdziałania przestępstwom wobec rodziny
1.1. Ochrona praw rodziny na gruncie Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
1.2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
1.3. Uwarunkowania prawne ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce
2. Ustawodawstwo polskie wobec ochrony pozycji i interesów rodziny w społeczeństwie demokratycznym
2.1. Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego a ochrona praw rodziny
2.2. Kodeks pracy a ochrona praw rodziny


Rozdział VI
Prawo do ochrony życia rodzinnego w kontekście wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej
1. Status prawny azylanta
2. Określenie statusu osób ubiegających się o azyl
3. Warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl


Rozdział VII
Prawa rodziny w polityce rodzinnej w Republice Federalnej Niemiec
1. Kontekst historyczny i demograficzny polityki rodzinnej w Republice Federalnej Niemiec
2. Świadczenia pieniężne państwa na rzecz rodziny
2.1. Zasiłek rodzicielski (Elterngeld)
2.2. Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag)
3. Działania państwa na rzecz podniesienia poziomu dzietności społeczeństwa
3.1. Urlop rodzicielski (Elternzeit)
3.2. Zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld) i ochrona macierzyństwa (Mutterschutz)
3.3. Pomoc dla kobiet powracających do pracy
4. Podmioty polityki rodzinnej
4.1. Ministerstwo do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
4.2. Państwo jako podmiot polityki rodzinnej


Rozdział VIII
Prawa rodziny w polityce rodzinnej Wielkiej Brytanii
1. Świadczenia rodzinne na obszarze Wielkiej Brytanii
2. Urlop macierzyński (Maternity Leave)
3. Urlop ojcowski (Paternity Leave)
4. Urlop rodzicielski (Parental Leave)


Rozdział IX
Prawa osób niepełnosprawnych w rodzinie i społeczeństwie europejskim
1. Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych
1.1. Terminologia i definicje pojęć
1.2. Badania nad postawami wobec osób z niepełnosprawnością
2. Prawa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej
2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Definicja „osoby niepełnosprawnej”
2.3. Strategia Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych


Zakończenie


Bibliografia
Aneks
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Europejska Karta Społeczna
Karta Praw Rodziny

9788382881042
117 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: