Lewy baner

Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne

Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne

48,00 zł
Brutto
Ilość

red. ks. Sławomir Bylina, ks. Piotr Stanisz
ISBN:
978-83-8288-127-1
Stron: 248
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2023

 

Poszczególne części monografii zawierają bardzo szczegółowe omówienie kwestii związanych z różnymi aspektami duszpasterstwa służb mundurowych w naszym kraju. W pierwszej ukazane jest zakotwiczenie duszpasterstw mundurowych w Konstytucji RP i Konkordacie między Stolicą Apostolską a Polską, proces tworzenia struktur organizacyjnych i prawnych ordynariatu polowego Wojska Polskiego, nie brak odniesień historycznych do wyboru bpa Jana Gawliny na biskupa polowego w 1933 r. czy opisania wojskowego duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce. Interesujący jest rozdział dotyczący roli kapelana w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afryce.

Część druga przynosi opracowania na temat umiejscowienia duszpasterstw służb mundurowych w krajowym systemie bezpieczeństwa narodowego i podstaw normatywnych ich działalności, organizacji duszpasterstwa więziennego, policji oraz Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W części Varia znalazłem dwa interesujące rozdziały: historyczny o prawosławnym duszpasterstwie wojskowym w II Rzeczypospolitej i drugi, aktualny, o duszpasterstwie Wojsk Obrony Terytorialnej.        

                                                                                                                                                                           (recenzji dr hab. Andrzeja Szymańskiego, prof. UO) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Spis treści

Wprowadzenie


DUSZPASTERSTWO DZIEDZINY OBRONNEJ PAŃSTWA
Ks. Edward Jarmoch Duszpasterskie ujęcie służb mundurowych w Polsce
Ks. Józef Krukowski Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską
Ks. Zbigniew Jaworski Proces tworzenia struktury organizacyjnej i prawnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Ks. Michał Kłakus Okoliczności wyboru Józefa Gawliny biskupem polowym (1933 rok)
Ks. Tomasz Paroń Kapelan w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afryce
Ks. Robert Rosa Duszpasterstwo wojskowe greckokatolickie w Polsce


DUSZPASTERSTWO DZIEDZINY OCHRONNEJ PAŃSTWA
Ks. Sławomir Bylina Model duszpasterstwa służb mundurowych w strategii systemu bezpieczeństwa narodowego
Jerzy Nikołajew Praktyczny wymiar organizacji duszpasterstwa więziennego
Ks. Wojciech Juszczuk SAC Struktury prawno-organizacyjne duszpasterstwa Policji Kościoła Rzymskokatolickiego
Ks. Zbigniew Kępa Duszpasterstwo Straży Granicznej – aspekt organizacyjno-prawny
Aneta Maria Abramowicz Podstawy normatywne duszpasterstwa w służbach mundurowych w Polsce
Ks. Piotr Jan Kaczmarczyk Organizacja i uwarunkowania prawne duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej
Ks. Michał Czelny Duszpasterstwo więzienne w Polsce – rys historyczny


VARIA
Ks. Krzysztof Grzesiak Prawosławne duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej
Ks. Andrzej Biernat Duszpasterstwo w Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Ks. Łukasz Kadziński Duszpasterstwo harcerzy w Polsce
Ks. Krzysztof Banasiuk Organizacja i umocowania prawne duszpasterstwa Wojsk Obrony Terytorialnej
Ks. Paweł Samborski Organizacja i uwarunkowania prawne duszpasterstwa Państwowej Straży Pożarnej


Konferencja w obiektywie

9788382881271
19 Przedmioty