Lewy baner

Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II

Moralność katolicka. Przewodnik dla początkujących według nauczania św. Jana Pawła II

38,00 zł
Brutto
Ilość

Ks. Tadeusz Zadykowicz
ISBN:
978-83-8288-090-8
Stron: 144
Format: A5 (oprawa twarda)

Rok wydania: 2023

 

Książka jest syntezą nauczania moralnego Kościoła katolickiego. Obejmuje dziesięć jednostek tematycznych odnoszących się do kwestii antropologicznych, zasad życia społecznego, wizji małżeństwa i rodziny, eklezjalnego charakteru moralności katolika i jej rysu maryjnego oraz katolickiej wizji wolności, a także stosunku do życia, wyobraźni miłosierdzia, szczególnej roli młodości jako czasu dojrzewania do wartości oraz troski o ziemską ojczyznę. Wszystkie te kwestie zostały przedstawione z perspektywy katolickiej, w świetle doktrynalnego dziedzictwa św. Jana Pawła II oraz świadectwa jego życia. Autor realizuje dwa równorzędne, komplementarne względem siebie cele: zapoznaje czytelnika z katolicką wizją świata, człowieka i jego relacji do Boga oraz innych osób, a także z nauczaniem św. Jana Pawła II na te tematy. Książka obejmuje tym samym dwie warstwy narracyjne. Pierwsza z nich to kompletna dla „początkujących” prezentacja kwestii moralnych, programu życia osobistego i społecznego w kontekście współczesnych wyzwań i w konfrontacji ze współczesnymi problemami i dylematami moralnymi. Drugą warstwą są przypisy, które wraz z zawartymi w nich odniesieniami do konkretnych wypowiedzi Jana Pawła II, stanowią poszerzenie treści omawianych w tekście zasadniczym. Książka może więc być uznana z jednej strony za prezentację moralności katolickiej, za swoiste kompendium, swego rodzaju wprowadzenie i pomoc w poznawaniu nauczania moralnego Kościoła, za całościową i spójną opowieść o dylematach moralnych współczesnego człowieka, a z drugiej – za przystępny przewodnik po duchowym dziedzictwie św. Jana Pawła II i jego odpowiedziach na dzisiejsze dylematy. Jest to zatem naukowy namysł nad moralnością adekwatną do problemów współczesności. Namysł ten jest przedstawiony w formie przystępnej. Opracowanie jest też w miarę krótkie, a dodatkowo uzupełnione o słownik podstawowych terminów teologicznych, jest przewodnikiem po zagadnieniach z zakresu teologii moralnej dla przeciętnego odbiorcy.

 

Spis treści:

 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie  (ks. Marian Pokrywka)

„OdJaniePawlać” czy „reWojtylizować”?  Zamiast wstępu

Wielki spór o człowieka trwa   Podstawy katolickiej antropologii

Nigdy jeden przeciw drugiemu!  Katolickie zasady życia społecznego

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę  Katolicka wizja małżeństwa i rodziny

Nadeszła godzina, aby miłować Kościół  Eklezjalny charakter moralności katolickiej

Wszystko mi wolno, ale…  Katolicka koncepcja wolności

Wybierajcie więc życie  Stosunek katolików do życia ludzkiego

Miej miłosierdzie  Podstawy katolickiej religijności

Tobie, Maryjo, zawierzam  Maryjny rys moralności katolickiej

Szukałem was  Młodość jako czas wzrastania

Pokój tobie, Polsko  Katolik jako obywatel ojczyzny ziemskiej

Zostań z nami  Zakończenie

Słownik podstawowych terminów

Bibliografia

Indeks rzeczowy

9788382880908
35 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: