Lewy baner

Wcielenie jako akt miłosierdzia

Wcielenie jako akt miłosierdzia

33,00 zł
Brutto
Ilość

Rafał Groński OP
ISBN:
978-83-8288-020-5
Stron: 156
Format: B5
Rok wydania: 2022

Spis treści


Wykaz skrótów


Wstęp


Rozdział I. Miłosierdzie jako przymiot Boży i jako cnota
1. Zagadnienie miłosierdzia a struktura Sumy teologii
2. Miłosierdzie jako przymiot Boży
2.1. Miłosierdzie w traktacie o Bogu
2.2. Definicja przymiotu Bożego
2.3. Miłosierdzie Boże jako realizacja doskonałości stworzenia
2.4. Sprawiedliwość a miłosierdzie
2.5. Wzajemna zależność miłosierdzia i sprawiedliwości
2.6. Podsumowanie
3. Miłosierdzie jako cnota
3.1. Miejsce cnoty miłosierdzia w strukturze Sumy teologii
3.2. Definicja cnoty
3.3. Natura cnoty miłosierdzia
3.4. Cnota miłosierdzia a sprawiedliwość
3.5. Cnota miłosierdzia a miłość
3.6. Podsumowanie
4. Miłosierdzie Boże a miłosierdzie ludzkie


Rozdział II. Wcielenie jako akt miłosierdzia
1. Zagadnienie Wcielenia a struktura Sumy teologii
2. Tajemnica Wcielenia
2.1. Teologia zjednoczenia hipostatycznego
2.2. Doskonałość ludzkiej natury Słowa Wcielonego
2.3. Stosowność Wcielenia
2.4. Podsumowanie
3. Wcielenie jako objawienie Bożego miłosierdzia
3.1. Miłosierdzie motywem Wcielenia
3.2. Udział Trójcy Świętej w tajemnicy Wcielenia
3.3. Wcielenie jako najwyższy akt miłosierdzia Boga
3.4. Podsumowanie

Rozdział III. Działalność Słowa Wcielonego jako działanie miłosierne
1. Działalność Słowa Wcielonego a struktura Sumy teologii
2. Miłosierna działalność Słowa Wcielonego przed Wniebowstąpieniem
2.1. Nauczanie
2.2. Cuda
2.3. Męka i śmierć
2.4. Zmartwychwstanie
2.5. Wniebowstąpienie
2.6. Podsumowanie
3. Miłosierna działalność Słowa Wcielonego po Wniebowstąpieniu
3.1. Sakramenty
3.2. Sakrament chrztu
3.3. Sakrament bierzmowania
3.4. Sakrament Eucharystii
3.5. Sakrament pokuty
3.6. Podsumowanie
4. Tomaszowa egzegeza przypowieści o miłosiernym Samarytaninie


Zakończenie


Bibliografia

9788382880205
19 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: