Lewy baner

Wcielenie jako akt miłosierdzia

Wcielenie jako akt miłosierdzia

33,00 zł
Brutto
Ilość

Rafał Groński OP
ISBN:
978-83-8288-020-5
Stron: 156
Format: B5
Rok wydania: 2022

Spis treści
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział I. Miłosierdzie jako przymiot Boży i jako cnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Zagadnienie miłosierdzia a struktura Sumy teologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Miłosierdzie jako przymiot Boży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1. Miłosierdzie w traktacie o Bogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2. Definicja przymiotu Bożego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3. Miłosierdzie Boże jako realizacja doskonałości stworzenia . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4. Sprawiedliwość a miłosierdzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5. Wzajemna zależność miłosierdzia i sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. Miłosierdzie jako cnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1. Miejsce cnoty miłosierdzia w strukturze Sumy teologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2. Definicja cnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3. Natura cnoty miłosierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4. Cnota miłosierdzia a sprawiedliwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.5. Cnota miłosierdzia a miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4. Miłosierdzie Boże a miłosierdzie ludzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rozdział II. Wcielenie jako akt miłosierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1. Zagadnienie Wcielenia a struktura Sumy teologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2. Tajemnica Wcielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1. Teologia zjednoczenia hipostatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2. Doskonałość ludzkiej natury Słowa Wcielonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3. Stosowność Wcielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3. Wcielenie jako objawienie Bożego miłosierdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.1. Miłosierdzie motywem Wcielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.2. Udział Trójcy Świętej w tajemnicy Wcielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
3.3. Wcielenie jako najwyższy akt miłosierdzia Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
3.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
8 Spis treści
Rozdział III. Działalność Słowa Wcielonego jako działanie miłosierne . . . . . . . . . 79
1. Działalność Słowa Wcielonego a struktura Sumy teologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2. Miłosierna działalność Słowa Wcielonego przed Wniebowstąpieniem . . . . . . . . . 81
2.1. Nauczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.2. Cuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3. Męka i śmierć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.4. Zmartwychwstanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.5. Wniebowstąpienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3. Miłosierna działalność Słowa Wcielonego po Wniebowstąpieniu . . . . . . . . . . . . . 100
3.1. Sakramenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.2. Sakrament chrztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3.3. Sakrament bierzmowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
3.4. Sakrament Eucharystii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
3.5. Sakrament pokuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
3.6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
4. Tomaszowa egzegeza przypowieści o miłosiernym Samarytaninie . . . . . . . . . . . . .137
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

9788382880205
55 Przedmioty