Lewy baner

Umysł otwarty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Kołbukowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

Umysł otwarty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Kołbukowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

60,00 zł
Brutto
Ilość

redakcja: Marcin Cybulski, Maria Mocarz-Kleindienst, Adrij Saweneć
ISBN:
978-83-8288-025-0
Stron: 339
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2022

 

Spis treści

List dra hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL, dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
List dra hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL, dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL


Słowo wstępne (Maria Mocarz-Kleindienst)
Biografia prof. dra hab. Witolda Kołbuka (Marcin Cybulski)
Publikacje i działalność naukowa prof. dra hab. Witolda Kołbuka (Andrij Saweneć)


ŚWIAT WARTOŚCI W RELIGII I SPOŁECZEŃSTWIE
Marek Pawlak, Vesselina Dimitrova Hierarchia wartości i poziom religijności studentów zarządzania
Magdalena Charzyńska-Wójcik The Anatomy of a Conspiracy: On the Birth of James II’s Son in 1688
Ewelina Parafińska-Korybska Wiara unitów a język (na podstawie zbioru reportaży Z ziemi chełmskiej Władysława Reymonta)

KULTURA I HISTORIA POGRANICZA POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO
Anna Krochmal Zakony obrządku wschodniego na Łemkowszczyźnie w XX wieku
Beata Lorens „Świat rzeczy” unickiego kapłana eparchii przemyskiej w XVIII wieku w świetle pośmiertnego inwentarza mienia ks. Teodora Krasnopolskiego
Dorota Wereda Kultura muzyczna w pracy duszpasterskiej bazylianów w Białej Podlaskiej
Witold Bobryk Ostatni akt dramatu. Likwidacja greckokatolickiej metropolii lwowskiej
Hubert Łaszkiewicz Dostępność usług adwokackich w okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie w latach 1928-1932
Marcin Cybulski Ustrój biurokratyczny i biurokraci w roli głównej (na przykładzie polskich komedii filmowych epoki PRL)


W POSZUKIWANIU PRAWDY HISTORYCZNEJ I TOŻSAMOŚCI LITERACKIEJ
Beata Siwek U źródeł literackiej tożsamości Iwana Ptasznikaua (na materiale dokumentów archiwalnych i tekstów prozatorskich)
Jolanta Kazimierczyk-Kuncer Sześć miesięcy w Rosji Jacquesa Ancelota w optyce postkolonialnej
Monika Sidor Trylogia dramatyczna Rok 1945 Aleksandra Sołżenicyna. O odkrywaniu prawdy historii

KONTAKTY JĘZYKOWE I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
Henryk Duda Nieprzekładalny bałaguła. Słowo w kontekście miejsca i czasu
Andrij Saweneć Парадокси дилогії Януша Корчака про короля Мацюся в українських перекладах: видимі маніпуляції, невидимі перекладачі
Michał Sajewicz Najpopularniejsze nazwiska mieszkańców powiatu hajnowskiego na początku XXI wieku
Magdalena Kawęcka Komunikacja międzykulturowa w kontekście badań onomastyki medialnej
Joanna Kozieł „Przychodzi Czukcza do lekarza”. O stereotypach etnicznych w Rosji
Maria Mocarz-Kleindienst Drewniana architektura cerkiewna w Polsce jako obiekt opisu w polsko-rosyjskim projekcie leksykograficznym
Małgorzata Wideł-Ignaszczak O zapożyczeniach z języka polskiego w rosyjskim języku religijnym
Ewelina Jasińska-Grabowska Makrostruktura rosyjskich i polskich tekstów orzeczeń sądowych w sprawach celnych na przykładzie wyroków


ADDENDA
Eugeniusz Niebelski Grzyby 1875, czyli jak w Królestwie Polskim starano się zaradzić zatruciom

9788382880250
27 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: