Lewy baner

  • Nowy
V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. Biologia - Medycyna - Terapia

V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej. Biologia - Medycyna - Terapia

0,00 zł
Brutto


Ilość

Książka w wersji elektronicznej (plik pdf)


Redakcja: Katarzyna Czarnek, Ilona Sadok, Rafał Łopucki, Agnieszka Krzyszczak, Ewa Szczucińska, Ryszard Maciejewski

Stron: 282
ISBN: 978-83-8288-050-2
Rok wydania: 2022

SPIS TREŚCI
KOMITET NAUKOWY
KOMITET ORGANIZACYJNY
SŁOWO WSTĘPU – KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY
SŁOWO WSTĘPU – REKTOR KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
SŁOWO WSTĘPU – PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII MEDYCZNEJ
RAMOWY PROGRAM OBRAD
SZCZEGÓŁOWY PLAN OBRAD
STRESZCZENIE WYKŁADU INAUGURACYJNEGO
Grzegorz Telega
PRZESZCZEP WĄTROBY JAKO FORMA TERAPII GENOWEJ. GENETYCZNE I METABOLICZNE CHOROBY WĄTROBY
STRESZCZENIA WYKŁADÓW PLENARNYCH
Agnieszka Wolińska, Agnieszka Kuźniar, Anna Kruczyńska, Weronika Goraj
NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZASTOSOWANIA MIKROORGANIZMÓW W AGROBIOTECHNOLOGII
Rafał Zieliński, Waldemar Priebe
NOWE PODEJŚCIE DO TERAPII OSTREJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
STRESZCZENIA WYKŁADÓW
Grzegorz Węgrzyn, Karolina Pierzynowska, Lidia Gaffke, Zuzanna Cyske
STYMULACJA AUTOFAGII JAKO POTENCJALNA METODA LECZENIA CHOROBY HUNTINGTONA
Piotr Trzonkowski
LIMFOCYTY T REGULATOROWE W KLINICE CZŁOWIEKA
Małgorzata Kloc
NOWE TERAPIE ZAPOBIEGAJĄCE ODRZUCANIU CHRONICZNEMU (DŁUGOTERMINOWEMU) PRZESZCZEPÓW
Elżbieta Starosławska
PEŁNOPROFILOWA ONKOLOGIA – DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Wiesław Wiktor Jędrzejczak
PRZESZCZEPIANIE SZPIKU W XXI WIEKU
Ambroise Wu, Ewa Mazurkiewicz, Piotr Donizy, Krzysztof Kotowski, Małgorzata Pieniążek, Antonina J. Mazur,
Aleksander Czogalla, Tomasz Trombik
BIAŁKO ABCA1 CZERNIAK – JAK CHOLESTEROL WPŁYWA NA ROZWÓJ NOWOTWORU
Marek Saracyn
HORMON TYREOTROPOWY – NOWE MECHANIZMY DZIAŁANIA
Kamil Janeczek
KOMÓRKOWE I MOLEKULARNE MECHANIZMY DZIAŁANIA LIZATÓW BAKTERYJNYCH W CHOROBACH ALERGICZNYCH
Jacek Malejczyk
GENY EVER1 I EVER2 W ZDROWIU I CHOROBIE
Jacek Kubiak
TRANSLATIONALLY CONTROLLED TUMOUR PROTEIN (TCTP) JAKO CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Andrzej Krzysztof Siwicki, Edyta Kaczorek-Łukowska
KORONAWIRUSY – STAŁE ZAGROŻENIE
Teresa Jackowska
SZCZEPIENIA REKOMENDOWANE U DOROSŁYCH
Barbara-Joanna Bałan, Marta Stelmasiak, Bogdan Hajduk, Sławomir Lewicki
IMMUNOMODULACJA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT OCHRONY ZDROWIA CZŁOWIEKA –
WYBRANE LEKI O DZIAŁANIU IMMUNOMODULUJĄCYM STOSOWANE W INFEKCJACH
Dorota Siwicka-Gieroba, Wojciech Dąbrowski
BURZA CYTOKINOWA JAKO PROBLEM INTENSYWNEJ TERAPII
Agnieszka Szopa, Eliza Blicharska, Marta Klimek-Szczykutowicz, Sara Motyka, Paweł Kubica, Karolina Jafernik,
Katarzyna Czarnek, Halina Ekiert
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA BADAŃ Z ZAKRESU BIOTECHNOLOGII ROŚLIN W MEDYCYNIE, FARMACJI
I KOSMETOLOGII
Marta Fiołka
ZWIĄZKI BIOAKTYWNE Z DŻDŻOWNIC DO ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE
STRESZCZENIA REFERATÓW
Anna Wróblewska, Dawid Kozień, Agnieszka Szczygieł, Katarzyna Węgierek-Ciura, Jagoda Mierzejewska,
Bożena Szermer-Olearnik, Elżbieta Pajtasz-Piasecka
ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW BOGATYCH W BOR W TERAPII BOROWO-NEUTRONOWEJ
Ewa Błaszczak, Natalia Łazarewicz, Gaëlle Le Dez, Robert Wysocki, Gwenaël Rabut
IDENTYFIKACJA INTERAKTOMU ENZYMÓW UBIKWITYNACJI W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH
I PATOLOGICZNYCH
Magdalena Michalak-Tomczyk, Anna Rymuszka, Anna Sierosławska
OCENA POTENCJAŁU PRZECIWNOWOTWOROWEGO W BADANIACH IN VITRO FERMENTOWANEGO JARMUŻU
Ewelina A. Wójcik, Jarosław Dastych
BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA BAKTERIOFAGÓW W TERAPII CHORÓB INFEKCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE
Anna Brzozowska
WSPÓŁCZESNA RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA
Paweł Andrzejewicz, Władysław Rogała, Tomasz Wnuk, Piotr Maksymiuk, Dawid Pyzik, Krzysztof Grabowski, Dawid Kijewski,
Mateusz Matyjaszczyk, Tomasz Mazurkiewicz
WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO JEDNOOGNISKOWYCH I WIELOMIEJSCOWYCH PRZERZUTÓW RAKÓW DO KRĘGOSŁUPA
Władysław Rogała, Paweł Andrzejewicz, Tomasz Wnuk, Piotr Maksymiuk, Dawid Pyzik, Krzysztof Grabowski, Dawid Kijewski,
Mateusz Matyjaszczyk, Tomasz Mazurkiewicz
ZESPOLENIA ZŁAMAŃ PATOLOGICZNYCH KOŚCI DŁUGICH
Ryszard Sitarz, Alicja Forma, Kaja Karakuła, Dariusz Juchnowicz, Jacek Baj, Robert Karpiński, Joanna Rog, Paweł Krukow,
Kamil Jonak, Hanna Karakuła-Juchnowicz
SKINREMS – SKÓRNY TEST NIACYNOWY JAKO POTENCJALNE NARZĘDZIE DO BIOTYPOWANIA PACJENTÓW
Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI I PERSONALIZACJI ICH LECZENIA
Ryszard Sitarz, Alicja Forma, Kaja Karakuła, Dariusz Juchnowicz, Jacek Baj, Robert Karpiński, Joanna Rog,
Paweł Krukow, Kamil Jonak, Hanna Karakuła-Juchnowicz
TEST NIACYNOWY JAKO METODA STRATYFIKACJI PACJENTÓW I PERSONALIZACJA ICH LECZENIA – PRZEGLĄD
PIŚMIENNICTWA
Katarzyna Czarnek, Andrzej Krzysztof Siwicki
ODDZIAŁYWANIE CHROMU(III) I KOBALTU(II) NA WYBRANE LINIE KOMÓRKOWE –
Klaudia Ciesielska-Figlon, Agnieszka Daca, Adam Kokotkiewicz, Maria Łuczkiewicz, Bożena Zabiegała, Jacek M. Witkowski,
Katarzyna A. Lisowska
WPŁYW OLEJKU ETERYCZNEGO Z NASION CZARNUSZKI SIEWNEJ (NIGELLA SATIVA) NA PROLIFERACJĘ,
AKTYWACJĘ I APOPTOZĘ LIMFOCYTÓW
Małgorzata Zasowska, Paulina Laskowska, Anna M. Nowakowska, Aleksandra Borek-Dorosz, Maciej Szydłowski,
Małgorzata Barańska, Katarzyna Majzner, Przemysław Juszczyński, Piotr Mrówka
STWORZENIE MODELU KOMÓRKOWEGO OSTREJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ Z MUTACJĄ FLT3 DO BADANIA
WPŁYWU MUTACJI W GENIE FLT3 NA ZMIANY WIDMA RAMANOWSKIEGO KOMÓREK
Andrzej Krzysztof Siwicki, Joanna Małaczewska
CHOROBY ODZWIERZĘCE – NOWE WIRUSY I ICH NIEPRZEWIDYWALNA PATOGENNOŚĆ DLA CZŁOWIEKA
Sylwia Krasowska, Magdalena Charukiewicz, Marta Odzeniak
PANDEMIA COVID-19, PÓŹNE KONSEKWENCJE PSYCHOLOGICZNE. BADANIE PORÓWNAWCZE
Monika Leśniak, Karolina Aleksandrowicz, Klaudia Wielgosz, Aleksandra Majewska, Jacek Z. Kubiak, Katarzyna Plewka,
Kszysztof Kłos, Robert Zdanowski, Andrzej Chciałowski
WYBRANE CYTOKINY/CHEMOKINY JAKO MARKERY PROGNOSTYCZNE W ZAKAŻENIU COVID-19
Robert Zdanowski, Karolina Aleksandrowicz, Monika Leśniak, Klaudia Porębska, Kszysztof Kłos, Katarzyna Plewka,
Aleksandra Majewska, Klaudia Brodaczewska, Jacek Z. Kubiak, Andrzej Chciałowski
ROLA LIMFOCYTÓW REGULATOROWYCH W ZAKAŻENIU WIRUSEM SARS COV-2
Edyta Kaczorek-Łukowska, Kerstin Wernike, Martin Beer, Małgorzata Wróbel, Joanna Małaczewska, Elżbieta Mikulska-Skupień,
Karolina Malewska, Izabela Mielczarska, Alicja Blank, Mirosława Blank, Anna Jałonicka, Andrzej Krzysztof Siwicki
SEROPREWALENCJA ZAKAŻEŃ SARS-COV-2 POŚRÓD PSÓW, KOTÓW I FRETEK ŻYJĄCYCH W POLSCE, 2021/2022
Alicja Sierakowska, Michał Braczkowski, Dariusz Soszyński, Beata Chomicz
WYSTĘPOWANIE STANÓW ZAPALNYCH U MŁODYCH DOROSŁYCH
Anna Sierosławska, Anna Rymuszka
BADANIA NAD AKTYWNOŚCIĄ CYTOTOKSYCZNĄ ZWIĄZKÓW Z GRUPY FITOALEKSYN NA KOMÓRKI NOWOTWOROWE
WYWODZĄCE SIĘ Z ENTEROCYTÓW
Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Waldemar Goldeman, Anna Nasulewicz-Goldeman, Mateusz Psurski,
Aleksandra Martyna, Anna Boguszewska-Czubara, Tomasz M. Goszczyński
METALOKARBORANY JAKO INNOWACYJNE CZĄSTECZKI PRZECIWGRZYBICZE
Maciej Masłyk, Tomasz Lenard, Marta Olech, Aleksandra Martyna, Elżbieta Kochanowicz, Małgorzata Poniewozik,
Anna Boguszewska-Czubara, Kamila Górka, Mateusz Kwaśnik, Ajoku U. Sampson, Konrad Kubiński
JEZIORA ZAPADLISKOWE JAKO BOGATE ŹRÓDŁO ZWIĄZKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH. NA PRZYKŁADZIE
Monika Janeczko, Konrad Kubiński, Maciej Masłyk, Elżbieta Kochanowicz, Kamila Górka
NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZAKAŻEŃ CANDIDA ALBICANS OPARTE NA NATURALNYCH SUBSTANCJACH
Kinga Lewtak, Marta Fiołka, Paulina Czaplewska, Tomasz Buchwald, Weronika Sofińska-Chmiel
ŚLAZOWIEC PENSYLWAŃSKI JAKO ŹRÓDŁO ZWIĄZKÓW O DZIAŁANIU PRZECIWGRZYBOWYM
Lena Łyko, Marta Olech, Renata Nowak, Wojciech Ziemichód
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWZAPALNE RÓŻANECZNIKA ŻÓŁTEGO (RHODODENDRON LUTEUM SWEET)
Wojciech Ziemichód, Sylwia Podstawka, Mateusz Gajos, Marta Olech
ZASTOSOWANIE EKSTRAKCJI WSPOMAGANEJ DZIAŁANIEM ENZYMÓW CELULOLITYCZNYCH W POZYSKIWANIU
BIOAKTYWNYCH METABOLITÓW Z PSEUDOOWOCNI RÓŻY
Łukasz Szymański, Rafał Skopek, Małgorzata Palusińska, Sławomir Lewicki, Artur Zelent
INNOWACYJNE METODY LECZENIA MDS I AML
Jerzy Bednarski, Aleksandra Górska, Iwona Łuszczewska-Sierakowska, Zofia Hoffman
HEMOFILIA I JEJ ROLA W KONTEKŚCIE DOLEGLIWOŚCI KRĘGOSŁUPA
Anna Borówka, Grzegorz Żukociński, Anna Sierosławska, Anna Rymuszka
NANOMATERIAŁY KRZEMIONKOWE ZAWIERAJĄCE METALE JAKO POTENCJALNE NOŚNIKI SUBSTANCJI AKTYWNYCH
Ilona Sadok, Magdalena Staniszewska
ANALITYCZNE ASPEKTY ILOŚCIOWEGO OZNACZANIA METABOLITÓW SZLAKU KINURENINOWEGO
W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA
Kamila Baran, Ewa Brzeziańska-Lasota
OCENA ZWIĄZKU POZIOMU EKSPRESJI MRNA CCR6/CCL20 Z WYBRANYMI REGULATORAMI EPIGENETYCZNYMI
U PACJENTÓW Z NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA – POSZUKIWANIE BIOMARKERÓW PROGRESJI
Jolanta Kryczka, Beata Kolesińska, Ewa Brzeziańska-Lasota
ANTYMETASTATYCZNE WŁAŚCIWOŚCI IZOTIOCYJANIANÓW (ITCS) W TERAPII NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA
PŁUCA (NSCLC)
Agnieszka E. Zając, Jakub Piątkowski, Paweł Golik, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Paweł Teterycz, Andrzej Tysarowski,
Anna M. Czarnecka, Piotr Rutkowski
PROFIL MUTACYJNY CHRZĘSTNIAKOMIĘSAKÓW NA PODSTAWIE CELOWANEGO SEKWENCJONOWANIA NASTĘPNEJ GENERACJI
Klaudia Bobak, Andrzej Tysarowski, Mateusz J. Spałek, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Kamil Sokół, Michał Wągrodzki,
Hanna Koseła-Paterczyk, Piotr Rutkowski, Anna M. Czarnecka
PROFIL MOLEKULARNY MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
Rafał Skopek, Małgorzata Palusińska, Łukasz Szymański, Artur Zelent
WPŁYW ZWIĄZKÓW MAŁOCZĄSTECZKOWYCH O CHARAKTERZE EPIGENETYCZNYM W KOMBINACJI Z ATRA
NA AKTYWACJĘ SZLAKU SYGNAŁOWEGO KWASU RETINOWEGO: BADANIE PRZESIEWOWE
Małgorzata Wróbel, Joanna Małaczewska, Edyta Kaczorek-Łukowska, Andrzej Krzysztof Siwicki
WPŁYW KSANTOHUMOLU NA UKŁAD IMMUNOLOGICZN
Michał Sułek, Paweł Mak, Jakub Kordaczuk, Justyna Śmiałek, Iwona Wojda
IDENTYFIKACJA NISKOCZĄSTECZKOWYCH POLIPEPTYDÓW PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH W HEMOLIMFIE
LARW GALLERIA MELLONELLA PO ZAKAŻENIU BAKTERIAMI PSEUDOMONAS ENTOMOPHILA
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA METALOKARBORANÓW W NAUKACH BIOLOGICZNYCH
Sylwia Wójcik-Mieszawska, Marta Fiołka
ANALIZA DZIAŁANIA KOMPLEKSU BIAŁKOWO-POLISACHARYDOWEGO OTRZYMANEGO Z PŁYNU CELOMATYCZNEGO
DŻDŻOWNICY DENDROBAENA VENETA NA KOMÓRKI DROŻDŻAKA CANDIDA ALBICANS
STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ PLAKATOWYCH
Joanna Kozak, Cezary Grochowski, Ryszard Maciejewski
ODDZIAŁYWANIA MICRORNA RODZINY MIR-200 Z BIAŁKAMI SESN I ICH POTENCJALNE
ZNACZENIE W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Monika Janeczko
5-FLUOROURYDYNA JAKO INHIBITOR WZROSTU CANDIDA ALBICANS
Bartosz Słomiński, Maria Skrzypkowska, Małgorzata Myśliwiec, Piotr Trzonkowski
POLIMORFIZM GENU RECEPTORA DOPAMINY D4 U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 1
Bartosz Słomiński, Paweł Kozak, Agata Maciejewska, Aneta Szofer-Sendrowska, Maria Skrzypkowska,
Aleksandra Biedrzycka, Andrzej Łoś, Maciej Michał Kowalik, Romuald Lango, Jan Rogowski
WARIANTY GENÓW CCR5 I CAV1 WPŁYWAJĄ NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO ROZWOJU DELIRIUM PO OPERACJI
Katarzyna Potrykus
5’TRIFOSFORAN-3’DIFOSFORAN ADENOZYNY JAKO POTENCJALNY ALARMON BAKTERYJNY
Monika Pitucha, Anna Biernasiuk, Wojciech Ziemichód
POTENCJAŁ PRZECIWBAKTERYJNY NOWYCH 1-HEXYLOSULFONYLO-4- PODSTAWIONYCH POCHODNYCH
TIOSEMICARBAZYDU
Monika Pitucha, Agnieszka Czylkowska, Agnieszka Korga-Plewko, Ewelina Humeniuk, Bartłomiej Rogalewicz,
Grzegorz Adamczuk, Paweł Kozyra
KOMPLEKSY MIEDZI(II) 1-PIRYDYNOACETYLO 4-PODSTAWIONYCH POCHODNYCH TIOSEMIKARBAZYDU O DZIAŁANIU
PRZECIWNOWOTWOROWYM
Agnieszka Szalewska-Pałasz, Klaudyna Krause, Monika Karczewska, Krystyna Bogucka, Dariusz Nowicki
ANTYBAKTERYJNE DZIAŁANIE IZOTIOCYJANIANÓW PRZECIWKO SHIGELLA DYSENTERIAE
Natalia Łazarewicz, Ewa Błaszczak, Gaëlle Le Dez, Robert Wysocki, Gwenaël Rabu
PROFILOWANIE INTERAKCJI LIGAZ UBIKWITYNY W OPARCIU O CZUŁĄ TECHNIKĘ KOMPLEMENTACJI FRAGMENÓW
BIAŁKA
Klaudia Brodaczewska, Damian Matak, Aleksandra Majewska, Aleksandra Filipiak, Cezary Szczylik
REGULACJA EKSPRESJI ICAM-1 PRZEZ HODOWLĘ 3D I INDUKCJĘ CSC W MODELU RAKA NERKI IN VITRO
Katarzyna Królikowska, Klaudia Porębska, Agnieszka Gościńska, Karolina Aleksandrowicz, Monika Leśniak,
Agata Tomaszewska, Jacek Z. Kubiak, Robert Zdanowski, Bolesław Kalicki
IMMUNOMODULUJĄCY WPŁYW CHOROBY INFEKCYJNEJ DZIECKA NA SKŁAD MLEKA KOBIECEGO – BADANIA WSTĘPNE
Lidia Markiewicz, Tadeusz Zabolewicz, Dagmara Złotkowska, Anna Ogrodowczyk, Kamil Oleński, Ewa Wasilewska,
Joanna Fotschki, Stanisław Kamiński, Barbara Wróblewska
WPŁYW POLIMORFIZMU BETA- I KAPPA- KAZEINY ORAZ BETA-LAKTOGLOBULINY NA ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ
Lidia Markiewicz, Anna Ogrodowczyk, Barbara Wróblewska
INDUKCJA APOPTOZY W LUDZKICH ZDROWYCH I NOWOTWOROWYCH KOLONOCYTACH POD WPŁYWEM
METABOLITÓW MIKROBIOTY JELITOWEJ
Ewa Sajnaga, Katarzyna Socała, Agnieszka Kalwasińska, Piotr Wlaź, Adrian Wiater
PREBIOTYCZNY EFEKT Α-(1→3)-OLIGOSACHARYDÓW NA MIKROBIOTĘ JELITOWĄ MYSZY
Monika Janeczko, Aleksandra Martyna, Antonina Kurowska, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Oleg M. Demchuk
AKTYWNOŚĆ NOWYCH POCHODNYCH 4-AN WOBEC CANDIDA ALBICANS
Oleg M. Demchuk, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński, Kamila Górka, Monika Janeczko, Aleksandra Martyna,
Mateusz Kwaśnik, Mariusz Borkowski, Anna Boguszewska-Czubara, Joanna Kowalczuk, Elżbieta Stolarczyk
HYDROŻELE NA BAZIE ALANINY ZAWIERAJĄCE NANOCZĄSTECZKI ZŁOTA I SREBRA JAKO POTENCJALNE NOŚNIKI LEKÓW
Rafał Łopucki, Monika Elżbieta Jach, Ilona Sadok, Katarzyna Michalak, Marta Klos, Konrad Kubiński, Ignacy Kitowski,
Łukasz Bednarz, Maciej Masłyk
MONITORING WYSTĘPOWANIA ANTYBIOTYKOOPORNYCH SZCZEPÓW BAKTERII W POPULACJACH DZIKICH PTAKÓW
Ewa Lenarczyk, Monika Elżbieta Jach, Rafał Łopucki, Maciej Masłyk, Konrad Kubiński
ANALIZA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WYBRANYCH BAKTERII PATOGENNYCH IZOLOWANYCH Z MYSZY ŻYJĄCYCH
W POBLIŻU LUDZKICH SIEDZIB
Agnieszka Rustecka, Maria Węgrzynek, Agata Będzichowska, Agnieszka Lipińska-Opałka, Bolesław Kalicki
ROLA DIAGNOSTYKI KOMPONENTOWEJ W ALERGII NA BIAŁKO MLEKA KROWIEGO U DZIECI
Anna Sierosławska, Anna Borówka, Anna Rymuszka
OCENA BEZPIECZEŃSTWA NANONOŚNIKÓW KRZEMIONKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM 2D I 3D MODELI KOMÓRKOWYCH
Anna Borówka, Andrea Baier
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ADSORPCJĘ BIAŁEK NA MODYFIKOWANYCH MATERIAŁACH KRZEMIONKOWYCH
Małgorzata Poniewozik, Tomasz Lenard
WPŁYW CYANOBAKTERII NA STAN EKOLOGICZNY ŚRODOWISKA I ZDROWIE CZŁOWIEKA
Anna Boguszewska-Czubara, Agata Małek, Sylwia Wnorowska, Renata Żelazowska
RYBIE „AWATARY” LUDZKICH NOWOTWORÓW JAKO NOWE PODEJŚCIE SPERSONALIZOWANEJ MEDYCYNY W ONKOLOGII
Przemysław J. Jodłowski, Grzegorz Kurowski, Łukasz Kuterasiński, Maciej Sitarz, Piotr Jeleń, Jolanta Jaśkowska,
Andrzej Kołodziej, Anna Pajdak, Zbigniew Majka, Anna Boguszewska-Czubara
ZASTOSOWANIE SIECI METALO-ORGANICZNYCH JAKO NOŚNIKÓW PRZECIWDZAŁAJĄCYCH KARDIOTOKSYCZNYM
SKUTKOM UBOCZNYM STOSOWANIA CHLOROCHINY – BADANIA IN VIVO I IN VITRO
Adam Kiersztyn, Krystyna Kiersztyn
ANOMALIE W RAPORTACH COVID-19
Ilona Sadok, Rafał Łopucki, Kinga Ożga
ZMIANY POZIOMU MARKERÓW STRESU WE WŁOSACH U OSÓB Z ŁAGODNYM PRZEBIEGIEM COVID-19
Małgorzata Gorzel, Ewelina Ramotowska, Radosław Menfcel
TERAPIA SZTUKĄ JAKO FORMA PROFILAKTYKI I WALKI ZE STRESEM
WPŁYW STRESU NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY – WYBRANE ZAGADNIENIA
Sara Motyka, Karolina Jafernik, Eliza Blicharska, Katarzyna Czarnek, Halina Ekiert, Agnieszka Szopa
BIOAKUMULACJA PIERWIASTKÓW PROZDROWOTNYCH W MODELU KULTUR IN VITRO SALVIA HISPANICA (CHIA)
Sandra Romanis, Małgorzata Dostatni, Jan Ruciński, Ewelina Kurowska-Rucińska
ROLA MIKROBIOTY JELITOWEJ W ZABURZENIACH LĘKOWYCH
Sandra Romanis, Małgorzata Dostatni, Jan Ruciński, Ewelina Kurowska-Rucińska
DIETA DLA MÓZGU – CO LUBIĄ NASZE NEURONY?
Małgorzata Palusińska, Rafał Skopek, Łukasz Szymański, Artur Zelent
WPŁYW ZWIĄZKÓW EPIGENETYCZNYCH NA RÓŻNICOWANIE KOMÓREK W OSTREJ BIAŁACZCE SZPIKOWEJ (AML)
Agnieszka Krzyszczak, Bożena Czech
SORPCJA LEKÓW PRZECIWWIRUSOWYCH NA BIOWĘGLACH
Agnieszka Krzyszczak, Bożena Czech
TOKSYCZNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI LEKÓW PRZECIWWIRUSOWYCH W PRÓBKACH ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
RÓŻNYMI METODAMI
Aleksandra Górska, Paulina Wdowiak, Agnieszka Markiewicz-Gospodarek, Jerzy Bednarski, Zuzanna Chilimoniuk
WPŁYW WYBRANYCH SUBSTANCJI PODAWANYCH DROGĄ PARENTERALNĄ NA SZCZELNOŚĆ I PARAMETRY
MORFOLOGICZNE CHIRURGICZNEGO ZESPOLENIA JELITA GRUBEGO U SZCZURÓW
Julia Gładysz, Bartosz Słomiński, Agata Maciejewska, Maria Skrzypkowska, Małgorzata Myśliwiec, Piotr Trzonkowski
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POLIMORFIZMEM GENU KLF-14 A POWIKŁANIAMI I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI
U CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 1
Małgorzata Dostatni, Dominika Płotka, Sandra Romanis, Jan Ruciński, Ewelina Kurowska-Rucińska
ROLA WYBRANYCH NEUROPRZEKAŹNIKÓW W ETIOLOGII CHORÓB NEUROPSYCHIATRYCZNYCH ORAZ
Małgorzata Dostani, Jan Ruciński, Ewelina Kurowska-Rucińska, Sandra Romanis, Feliks Olszański, Martyna Bernard,
Dorota Myślińska, Irena Majkutewicz
WPŁYW TERAPII CITALOPRAMEM ORAZ INDYWIDUALNEJ CHARAKTERYSTYKI BEHAWIORALNEJ NA WYBRANE WSKAŹNIKI
HEMATOLOGICZNE WE KRWI OBWODOWEJ SZCZURÓW W WARUNKACH HIPERAKTYWACJI CIAŁA
MIGDAŁOWATEGO
Wojciech Flieger, Tomasz Śniegocki, Alicja Forma, Jacek Baj, Ryszard Maciejewski, Elżbieta Radzikowska, Jolanta Flieger
WALIDACJA METODY OZNACZANIA WYBRANYCH BISFENOLI ZA POMOCĄ UHPLC-MS/MS
Wojciech Flieger, Alicja Forma, Jacek Baj, Ryszard Maciejewski, Elżbieta Radzikowska, Jolanta Flieger
WYKORZYSTANIE NANOCZĄSTEK SREBRA (AGNPS) W BADANIU AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ EKSTRAKTÓW
ROŚLINNYCH
Dominika Płotka, Małgorzata Dostatni, Dorota Myślińska, Wojciech Glac
WPŁYW CHOROBY ALZHEIMERA I OTĘPIENIA CZOŁOWO-SKRONIOWEGO NA ZACHOWANIA ANTYSPOŁECZNE
Kinga Ożga, Ilona Sadok, Katarzyna Gęca, Karol Rawicz-Pruszyński, Radosław Mlak, Wojciech Polkowski,
Magdalena Staniszewska
ZWIĄZANE Z BIAŁKAMI ORAZ WOLNE METABOLITY TRP JAKO NOWE MARKERY RAKA ŻOŁĄDKA
Agata Ładniak, Małgorzata Jurak, Klaudia Szafran, Kacper Przykaza, Agnieszka Ewa Wiącek
Agnieszka Słodkowska, Robert Mroczka, Paulina Marzec, Agaton Szapowicz, Konrad Kubiński, Maciej Masłyk
CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNIOWA WARSTW HYDOOKSYAPATYTU OSADZONYCH NA NITINOLU JAKO POTENCJALNE
PODŁOŻE DLA POLIMEROWYCH NOŚNIKÓW LEKÓW
Agata Maciejewska, Piotr Czernia, Magdalena Piotrowska, Beata Wajda, Bartosz Słomiński, Jan Romantowski,
Adam Sudoł, Małgorzata Dąbrowska, Lucyna Górska, Tomasz Smiatacz, Marek Niedoszytko,
Ewa Jassem, Maria Skrzypkowska, Piotr Trzonkowski
NIEPRAWIDŁOWA SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIONKI PFIZER BNT162B2 MRNA COVID-19 U PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNYM
WŁÓKNIENIEM PŁUC (IPF)
Paulina Rybkowska, Anna Figiel-Dąbrowska, Dorota Dymkowska, Krzysztof Zabłocki, Anna Sarnowska
WPŁYW ZMIENNYCH WARUNKÓW TLENOWYCH NA METABOLIZM LUDZKICH MEZENCHYMALNYCH KOMÓREK
MACIERZYSTYCH POCHODZĄCYCH Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ
Magdalena Chodkowska, Monika Sypecka, Anna Sarnowska
OCENA JAKOŚCIOWA MEZENCHYMALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH/STROMALNYCH POZYSKIWANYCH Z TKANKI
TŁUSZCZOWEJ I PRZYGOTOWANYCH DO ZASTOSOWANIA KLINICZNEGO
Klaudia Radoszkiewicz, Magdalena Szymańska, Paulina Rybkowska, Dorota Sulejczak, Anna Sarnowska
WPŁYW WARUNKÓW BIOMIMETYCZNYCH NA POTENCJAŁ NEUROGENNY I WŁAŚCIWOŚCI NEUROPROTEKCYJNE
ODRÓŻNICOWANYCH KOMÓREK TŁUSZCZOWYCH (DFAT)
Aleksandra Majewska, Klaudia Brodaczewska, Claudine Kieda
ROLA MIR-224-5P W PROGRESJI RAKA NERKI
Julia Kobiela, Dorota Żurawa-Janicka
ZNACZENIE LUDZKICH BIAŁEK HTRA W ONKOGENEZIE I POTENCJALNE MOŻLWOŚCI TERAPEUTYCZNE
Milena Pogonowska, Agnieszka Rustecka, Agata Będzichowska, Karolina Aleksandrowicz, Bolesław Kalicki
PROGRANULINA JAKO BIOMARKER ASTMY U DZIECI
Maciej P. Golan, Kinga Wilkus, Klaudia Brodaczewska
WPŁYW O-GLUKNAZYLACJI NA WRAŻLIWOŚĆ KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA NA LEKI ANTYANGIOGENNE
Karolina Aleksandrowicz, Monika Leśniak, Klaudia Porębska, Kszysztof Klos, Katarzyna Plewka, Renata Rożyńska,
Ewa Pietruszka, Karina Jahnz-Różyk, Robert Zdanowski, Andrzej Chciałowski
HUMORALNE MARKERY COVID-19 – BADANIA WSTĘPNE
Bartosz Knap, Marta Marszałek-Grabska, Waldemar Turski, Kinga Gaweł
WPŁYW KWASU CINNABARYNOWEGO NA ZACHOWANIA PODOBNE DO DEPRESJI I LĘKU U MYSZY DOŚWIADCZALNYCH
Maciej Masłyk, Tomasz Lenard, Marta Olech, Aleksandra Martyna, Elżbieta Kochanowicz, Małgorzata Poniewozik,
Anna Boguszewska-Czubara, Kamila Górka, Mateusz Kwaśnik, Ajoku U. Sampson, Konrad Kubiński
CERATOPHYLLUM DEMERSUM (ROGATEK SZTYWNY) JAKO BOGATE ŹRÓDŁO SUBSTANCJI PRZECIWNOWOTWOROWYCH
INDEKS AUTORÓW

0502
100 Przedmioty