Lewy baner

Komunia Święta na rękę. Przejaw osobistej pobożności czy akt profanacji?

Komunia Święta na rękę. Przejaw osobistej pobożności czy akt profanacji?

30,00 zł
Brutto
Ilość

Seria: W poszukiwaniu kościoła Chrystusowego. II

Dawid Mielnik
ISBN:
978-83-8061-954-8
Stron: 198
Format: B5
Rok wydania: 2021


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział I: Msza Święta i Komunia w ujęciu istotowym
1. Problem ze zdefiniowaniem Mszy Świętej
2. Msza Święta - uczta czy ofiara?
3. Problem missa praesanctificatorum, czyli liturgii uprzednio konsekrowanych darów
4. Żertwa ofiarna Mszy Świętej
5. Moment sprowadzenia żertwy ofiarnej, czyli transsubstancjacja
6. Warunki transsubstancjacji

Rozdział II: Cześć okazywana sakramentowi ołtarza
1. Kult latrii bezpośredniej
2. Przygotowanie celebransa i wiernych do przyjęcia Komunii
3. Sposób zachowania się celebransa przy tabernakulum
4. Sposób zachowania się celebransa wobec Hostii znajdującej się na ołtarzu
5. Sposób przyjmowania Eucharystii oraz dokonywania ablucji i puryfikacji
6. Inne oznaki czci Najświętszego Sakramentu

Rozdział III: Istotne zmiany w zakresie przejawu czci wobec Eucharystii w XX wieku
1. Konstytucja apostolska Christus Dominus
2. Odnowiony porządek Wielkiego Tygodnia
3. Motu proprio Sacram Communionem
4. Edycja typiczna Mszału Jana XXIII
5. Motu proprio Pastorale munus, deklaracja Świętego Oficjum z 10 stycznia 1964 roku oraz decyzja papieża z 21 listopada 1964 roku
6. Pierwsza instrukcja wykonawcza Inter Oecumenici
7. Druga instrukcja wykonawcza Tres abhinc annos
8. Instrukcja Memoriale Domini
9. Edycja typiczna Mszału Pawła VI
10. Instrukcja Immensae Caritatis

Rozdział IV: Dyskusja nad sposobem przyjmowania Komunii Świętej
1. Argument odwołujący się do godności całego człowieka jako istoty odkupionej
2. Argument odwołujący się do współczesnej wrażliwości i pobożności ludzkiej
3. Argument odwołujący się do praktyki wczesnochrześcijańskiej
4. Argument odwołujący się do sposobu spożywania konsekrowanych postaci w Wieczerniku
5. Argument odwołujący się do zezwolenia Kościoła
6. Argument odwołujący się do stanu wyższej konieczności (zagrożenie zdrowia i życia)
7. Argument odwołujący się do niemożności uniknięcia profanacji podczas udzielania Komunii
8. Argument odwołujący się do braku ścisłej granicy pomiędzy sferą sacrum a profanum
9. Argument odwołujący się do wypowiedzi i zachowania papieży oraz teologów
10. Argument odwołujący się do konsekracji dłoni kapłańskich
11. Argument odwołujący się do zwiększonego prawdopodobieństwa profanacji Hostii
12. Argument odwołujący się do szacunku należnego sakramentowi ołtarza
13. Argument odwołujący się do zacierania różnicy pomiędzy kapłaństwem hierarchicznym a powszechnym
14. Argument odwołujący się do świadectw bytów nadprzyrodzonych
15. Argument odwołujący się do rozkazu bezpośrednich lub pośrednich przełożonych

Zakończenie

Bibliografia

Indeks źródeł

Indeks osobowy

Summary

Table of contents

9788380619548
73 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: