Lewy baner

Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina

Sakramenty w życiu moralnym chrześcijanina

32,00 zł
Brutto
Ilość

ks. Janusz Nagórny

red. Krzysztof Jeżyna, Jerzy Gocko, Wojciech Rzepa
ISBN:
978-83-7702-390-7
Stron: 510
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2011


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie (ks. Krzysztof Jeżyna)
Eklezjalno-sakramentalny wymiar moralności chrześcijańskiej


Chrzest

Pareneza chrzcielna - nauka płynąca z chrztu św.
Chrzest - nowe życie w moralności Nowego Przymierza


Bierzmowanie

Nauka moralna płynąca z bierzmowania


Eucharystia

Msza św. - Eucharystia
Eucharystia - we wspólnocie i dla wspólnoty
Wprowadzenie
Życie chrześcij ańskie "w klimacie Eucharystii". Przesłanie Jana Pawła II
Eucharystia źródłem miłości społecznej
Zaproszenie do eucharystycznej szkoły wolności
Moralny sens świętowania


Sakrament pokuty i pojednania

Sakramentalny wymiar pokuty i nawrócenia
Sakrament pokuty w kontekście miłosierdzia
Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii
Grzech
Wina - grzechem. Chrystus Odkupiciel odpowiedzią na winę i grzech człowieka
Wprowadzenie
Przezwyciężyć przeszkody na drogach międzyludzkiego przebaczenia i pojednania
Pojednanie Polaków: czy i jak możliwe?


Sakrament namaszczenia chorych

Współcierpienie z Chrystusem w sakramencie chorych


Małżeństwo

Podstawowe problemy moralne małżeństwa i rodziny. Miejsce płciowości w życiu człowieka
Małżeńskie przymierze miłości
Małżeństwo i rodzina jako communio personarum
Formacja chrześcij ańskiego sumienia małżonków w perspektywie sakramentu pokuty i pojednania


Kapłaństwo

Kapłan - sługa Nowego Przymierza
Kapłaństwo w służbie Ludu Bożego
Odpowiedzialność kapłana za słowo
[Opinia w sprawie dystrybucji filmu Ksiądz]

Nota edytorska

9788377023907
65 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: