Lewy baner

Biblijne i rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus

Biblijne i rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus

49,00 zł
Brutto
Ilość

Karol Krystian Adamczewski

ISBN: 978-83-8288-034-2
Stron: 239
Format: B5
Rok wydania: 2022

 

Spis treści


Wykaz wybranych skrótów
Wstęp


Rozdział I. Liczba świadków w źródłach Starego Testamentu
1. Wprowadzenie
2. Wymóg podwójnego świadectwa w Pięcioksięgu
2.1. Sprawa winnicy Nabota
2.2. Proces Zuzanny
3. Liczba świadków w prawie talmudycznym – perspektywa porównawcza
4. Podsumowanie


Rozdział II. Liczba świadków w źródłach Nowego Testamentu
1. Wprowadzenie
2. Wymóg podwójnego świadectwa w ewangeliach
2.1. Sprawa jawnogrzesznicy
2.2. Świadectwo Chrystusa
2.3. Proces Chrystusa
2.4. Upomnienie braterskie
3. Wymóg podwójnego świadectwa w Dziejach Apostolskich
3.1. Sprawa św. Szczepana
4. Wymóg podwójnego świadectwa w Listach św. Pawła
4.1. 2 List do Koryntian
4.2. 1 List do Tymoteusza
4.3. List do Hebrajczyków
5. Podsumowanie


Rozdział III. Liczba świadków w źródłach prawa rzymskiego klasycznego i poklasycznego
1. Wprowadzenie
2. Liczba świadków w ustawodawstwie cesarskim
2.1. Liczba świadków w ustawodawstwie cesarskim
okresu pryncypatu
2.1.2. Konstytucja Aleksandra Sewera z 223 roku
2.1.3. Konstytucja Carusa, Carinusa, Numerianusa z 283 roku
2.2. Liczba świadków w ustawodawstwie cesarskim okresu dominatu
2.2.1. Konstytucja Konstantyna Wielkiego z 333 roku
2.2.2. Ustawa Konstantyna Wielkiego z 334 roku
3. Liczba świadków w wybranych poglądach jurysprudencji rzymskiej
3.1. Ulpian
3.2. Kallistratus
3.3. Paulus
3.4. Arkadius Charisius


4. Podsumowanie


Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Summary

9788382880342
40 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: