Lewy baner

Relacje znaczeniowe w słownictwie dzieci w wieku 7-10 lat...

Relacje znaczeniowe w słownictwie dzieci w wieku 7-10 lat...

58,00 zł
Brutto
Ilość

Kinga Zroska-Lisowski

ISBN: 978-83-8288-039-7
Stron: 284
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2022

 

SPIS TREŚCI


Wstęp


CZĘŚĆ I


Podstawy teoretyczne rozwoju dziecka i tworzenia się relacji znaczeniowych w jego słownictwie
1. Zarys rozwoju dziecka i teorii przyswajania języka przez dziecko
1.1. Zarys ogólnego rozwoju dziecka
1.1.1. Periodyzacja stadiów rozwojowych dziecka
1.1.2. Aspekty ogólnego rozwoju dziecka
1.2. Główne nurty i założenia teorii rozwoju poznawczego
1.2.1. Teoria Jeana Piageta i Lwa Wygotskiego
1.2.2. Teoria przetwarzania informacji
1.2.3. Teorie rozwoju poznawczego i związek z rozwojem mowy

1.3. Teorie rozwoju językowego
1.3.1. Współczesne kierunki badań mowy dziecka
1.3.2. Teorie przyswajania języka przez dziecko
1.3.2.1. Uwarunkowania biologiczne i społeczne
1.3.2.2. Uwarunkowania społeczne i kulturowe oraz rozwój mowy dziecka
1.3.2.3. Ujęcie poznawczo-rozwojowe
1.3.3. Definiowanie języka i mowy dziecka oraz poziomy przyswajania języka


2. Rozwój ogólny i poznawczy dziecka jako podstawy rozwoju mowy
2.1. Aspekty rozwoju dziecka od okresu prenatalnego do wieku przedszkolnego
2.1.1. Rozwój ogólny
2.1.2. Rozwój poznawczy
2.1.3. Rozwój mowy i słownictwa dziecka
2.2. Aspekty rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym
2.2.1. Rozwój ogólny
2.2.2. Rozwój poznawczy
2.2.3. Rozwój słownictwa dziecka wczesnoszkolnego


3. Relacje znaczeniowe w językoznawstwie w opisie słownictwa dziecka w wieku 7-10 lat
3.1. Kategorie i hierarchiczne relacje konceptualne w językoznawstwie
3.2. Hierarchiczne relacje znaczeniowe między wyrazami
3.2.1. Poziom analizy hierarchicznych relacji między wyrazami
3.2.2. Hiperonimia i hiponimia
3.2.3. Holonimia i meronimia
3.3. Synonimia i relacje podobieństwa znaczeniowego między wyrazami
3.3.1. Definicje i podziały synonimów
3.3.2. Synonimy oparte na relacji hiperonimicznej i hiponimicznej
3.3.3. Synonimy jako warianty kontekstowe
3.3.4. Synonimy jako dziecięce neologizmy


4. Uzasadnienie wyboru korpusu badawczego i metod badań
4.1. Ogólna koncepcja serii Martynka oraz polskie adaptacje
4.2. Relacje rodzinne i koleżeńskie oraz środowiska życia Martynki
4.3. Rola literatury w rozwoju słownictwa dzieci wczesnoszkolnych i funkcje ilustracji w albumach dla dzieci
4.4. Zakresy tematyczne słownictwa w serii Martynka


CZĘŚĆ II
Analiza nazw zwierząt i roślin w serii Martynka


5. Relacje hiperonimiczne i hiponimiczne w kontekstach poznawczych dziecka . 95 5.1. Metoda analizy relacji hiperonimicznej i hiponimicznej w kontekstach poznawczych dziecka
5.2. Nazwy zwierząt chodzących po ziemi
5.2.1. Zarys taksonomii zwierząt chodzących po ziemi
5.2.2. Konteksty poznawcze zwierząt chodzących po ziemi
5.3. Nazwy zwierząt latających w powietrzu
5.3.1. Zarys taksonomii zwierząt latających w powietrzu
5.3.1.1. Zarys taksonomii ptaków i ssaków latających
5.3.1.2. Zarys taksonomii owadów
5.3.2. Konteksty poznawcze ptaków
5.3.3. Konteksty poznawcze owadów
5.4. Nazwy zwierząt pływających w wodzie
5.4.1. Zarys taksonomii ryb i innych zwierząt wodnych
5.4.2. Konteksty poznawcze ryb i innych zwierząt wodnych
5.4.2.1. Konteksty poznawcze ryb
5.4.2.2. Konteksty poznawcze innych zwierząt wodnych
5.5. Nazwy roślin
5.5.1. Zarys taksonomii roślin
5.5.2. Konteksty poznawcze roślin


6. Holonimy i meronimy a percepcja
6.1. Metoda analizy relacji między holonimami a meronimami
6.2. Meronimy desygnujące części zwierząt chodzących po ziemi
6.2.1. Analiza meronimów nazw zwierząt według kontekstów poznawczych
6.2.2. Omówienie predykacji poszczególnych aspektów percypowanych części zwierząt chodzących po ziemi
6.3. Meronimy desygnujące części zwierząt latających w powietrzu
6.3.1. Ptaki latające w powietrzu
6.3.1.1. Analiza meronimów nazw ptaków według kontekstów poznawczych
6.3.1.2. Omówienie predykacji poszczególnych aspektów percypowanych części ptaków
6.3.2. Owady latające w powietrzu
6.3.2.1. Analiza meronimów nazw owadów według kontekstów poznawczych
6.3.2.2. Omówienie predykacji poszczególnych aspektów percypowanych części owadów
6.4. Meronimy desygnujące części zwierząt pływających w wodzie
6.4.1. Analiza meronimów nazw zwierząt pływających w wodzie według kontekstów poznawczych
6.4.2. Omówienie predykacji poszczególnych aspektów percypowanych części zwierząt pływających w wodzie
6.5. Meronimy desygnujące części roślin
6.5.1. Analiza meronimów nazw roślin według kontekstów poznawczych
6.5.2. Omówienie predykacji poszczególnych aspektów percypowanych części roślin


7. Synonimy w tekstach serii Martynka
7.1. Analiza synonimów opartych na relacji hiperonimicznej i hiponimicznej
7.2. Analiza synonimów jako wariantów kontekstowych
7.3. Analiza synonimów jako dziecięcych neologizmów


Zakończenie


Aneksy
Aneks 1. Lista tytułów albumów w serii Martynka
Aneks 2. Prezentacja treści albumów w serii Martynka
Aneks 3. Lista członków rodziny Martynki wraz z miejscem zamieszkania oraz lista kolegów i koleżanek
Aneks 4. Słowniczek francusko-polski nazw zwierząt i roślin w serii Martynka
Aneks 5. Konteksty meronimów z serii Martynka


Bibliografia
Summary
Résumé

9788382880397
25 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: