Lewy baner

  • Nowy
E-book: Historia filozofii: część 2

E-book: Historia filozofii: część 2

32,00 zł
Brutto
Ilość

Książka w wersji elektronicznej (plik pdf)
W przypadku zakupu publikacji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych plików

Seria: Dydaktyka filozofii T. 10

red. ks. Stanisław Janeczek, Anna Starościc

Część 2. Moc zakorzenienia
ISBN:
978-83-8288-053-3
Stron: 598
Format: B5
Rok wydania: 2020

SPIS TREŚCI

Filozofia starożytna

Dobrochna Dembińska-Siury (UW), Bóg w filozofii greckiej?
Janina Gajda-Krynicka (UWr), Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej
Kazimierz Pawłowski (UKSW), Duchowy charakter filozofii greckiej
Zenon E. Roskal (KUL), Filozofia i nauki przyrodnicze w starożytności
Edward I. Zieliński OFMConv. (KUL), Metafizyczny wymiar filozofii grecko-rzymskiej
Marian Wesoły (UAM), Ethos w filozofii helleńskiej
Juliusz Domański (IFiS PAN), Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego
Agnieszka Kijewska (KUL), Dynamizm starożytnej kultury filozoficznej chrześcijańskiego Zachodu
Ks. Tomasz Stępień (UKSW), Specyfika starożytnej k ultury fi lozoficznej chrześcijańskiego Wschodu
Giovanni Reale (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paradygmaty metafizyki myśli greckiej i chrześcijańskiej 
Imelda Chłodna-Błach (KUL), Grecka "paidéia" i rzymska "humanitas" a chrześcijański ideał człowieka

0533
100 Przedmioty