Lewy baner

Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część III: Rozdziały 11-16

Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część III: Rozdziały 11-16

59,00 zł
Brutto
Ilość

ks. Andrzej Piwowar
ISBN:
978-83-8061-998-2
Stron: 586
Format: B5
Rok wydania: 2021


Spis treści

Przedmowa (ks. Janusz Kręcidło)

Rozdział I
Analiza składniowa greckiego tekstu Mk 11
Uroczysty wjazd do Jerozolimy (Mk 11,1-11)
Drzewo figowe (Mk 11,12-14)
Wypędzenie przekupniów (Mk 11,15-19)
Wiara i modlitwa (Mk 11,20-26)
Pytanie o władzę (Mk 11,27-33)

Rozdział II
Analiza składniowa greckiego tekstu Mk 12

Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mk 12,1-12)
Sprawa podatku (Mk 12,13-17)
Sprawa zmartwychwstania (Mk 12,18-27)
Największe przykazanie (Mk 12,28-34)
Mesjasz Synem Bożym (Mk 12,35-37)
Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie (Mk 12,38-40)
Wdowi grosz (Mk 12,41-44)

Rozdział III
Analiza składniowa greckiego tekstu Mk 13

Zniszczenie świątyni (Mk 13,1-4)
Początek boleści (Mk 13,5-8)
Prześladowanie uczniów (Mk 13,9-13)
Znaki zapowiadające zburzenie świątyni (Mk 13,14-23)
Przyjście Chrystusa (Mk 13,24-27)
Przykład figowca (Mk 13,28-32)
Potrzeba czujności (Mk 13,33-37)

Rozdział IV
Analiza składniowa greckiego tekstu Mk 14

Spisek przeciw Jezusowi (Mk 14,1-2)
Namaszczenie w Betanii (Mk 14,3-9)
Zdrada Judasza (Mk 14,10-11)
Przygotowanie Paschy (Mk 14,12-16)
Zapowiedź zdrady (Mk 14,17-21)
Ustanowienie Eucharystii (Mk 14,22-25)
Przepowiednia zaparcia się Piotra (Mk 14,26-31)
Modlitwa i trwoga konania (Mk 14,32-42)
Pojmanie Jezusa (Mk 14,43-52)
Przed Sanhedrynem (Mk 14,53-65)
Zaparcie się Piotra (Mk 14,66-72)

Rozdział V
Analiza składniowa greckiego tekstu Mk 15

Jezus przed Piłatem (Mk 15,1-5)
Jezus odrzucony przez swój lud (Mk 15,6-15)
Król wyszydzony (Mk 15,16-20a)
Droga krzyżowa (Mk 15,20b-22)
Ukrzyżowanie (Mk 15,23-27[28])
Wyszydzenie na krzyżu (Mk 15,29-32)
Śmierć na krzyżu (Mk 15,33-37)
Po zgonie Jezusa (Mk 15,38-41)
Złożenie Jezusa do grobu (Mk 15,42-47)

Rozdział VI
Analiza składniowa greckiego tekstu Mk 16
Pusty grób (Mk 16,1-8)
Jezus ukazuje się swoim uczniom (Mk 16,9-14)
Ostatni nakaz (Mk 16,15-18)
Wniebowstąpienie (Mk 16,19-20)
Bibliografia
Indeks słów greckich
Indeks konstrukcji składniowych

9788380619982
127 Przedmioty