Lewy baner

Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej

36,00 zł
Brutto
Ilość

Kompetencje medialne w nowoczesnym społeczeństwie 3

Małgorzata Gruchoła, Justyna Szulich-Kałuża
ISBN:
978-83-8061-915-9
Stron: 172
Format: B5
Rok wydania: 2020SPIS TREŚCI

WSTĘP (Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Gruchoła)


Część I
KULTURA WIZUALNA W ERZE CYFROWEJ - WIELOŚĆ PERSPEKTYW
(Małgorzata Gruchoła)

Rozdział 1
KULTURA WIZUALNA - USTALENIA TEORETYCZNE

1.1. Kultura wizualna - wybrane ujęcia teoretyczne
1.2. Kategorie kultury wizualnej
1.3. Komunikacja wizualna - nowe praktyki medialne


Część II
KOMPETENCJE MEDIALNE W ERZE CYFROWEJ
(Małgorzata Gruchoła)

Rozdział 2
KOMPETENCJE MEDIALNE, CYFROWE I WIZUALNE - RAMY DEFINICYJNE

2.1. Kompetencje medialne a kompetencje cyfrowe - ustalenia teoretyczne
2.2. Komponenty kompetencji cyfrowych
2.2.1. Kompetencje cyfrowe w zakresie wiedzy
2.2.2. Kompetencje cyfrowe w zakresie postaw
2.2.3. Kompetencje cyfrowe w zakresie umiejętności technicznych i kognitywnych
2.3. Kompetencje cyfrowe w zakresie komunikacji wizualnej
2.3.1 Kompetencje wizualne - podstawowe komponenty
2.3.2. Propozycje zadań rozwijających kompetencję wizualną


Część III
KOMPETENCJE WIZUALNE W PRAKTYCE BADAWCZEJ
(Justyna Szulich-Kałuża)

Rozdział 3
JAK OGLĄDAĆ, ROZUMIEĆ I INTERPRETOWAĆ PRZEKAZY WIZUALNE

3.1. Język odczytu rzeczywistości - werbalny czy wizualny?
3.2. Alfabetyzm wizualny - umiejętności twórcze czy odtwórcze?
3.3. Wybrane techniki analiz i interpretacji materiałów wizualnych

Rozdział 4
KOMPETENCJE WIZUALNE W PRAKTYCE - PRZYKŁAD TWORZENIA MEMÓW INTERNETOWYCH
4.1. Memy - ekspresyjne aktywności czy praktyki artystyczne?
4.2. Praktyki tworzenia memów
4.3. Sposoby transmitowania - potencjał adaptacyjny mema
4.4. Kim są twórcy memów?
4.5. Jak analizować memy w praktyce - przykłady analiz empirycznych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

9788380619159
45 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: