Lewy baner

Osoba - Wspólnota - Wartości. Personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Osoba - Wspólnota - Wartości. Personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II

53,00 zł
Brutto
Ilość

red. Agnieszka Lekka-Kowalik, Grzegorz Barth, Krzysztof Guzowski, Bartłomiej Sipiński
ISBN: 978-83-8061-934-0
Stron: 578
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2021


Spis treści

Wprowadzenie
Juan Manuel Burgos, Metoda Karola Wojtyły jako zaczątek właściwej metody personalistycznej
Rodrigo Guerra López, Etyka i metaetyka personalistyczna
Doświadczenie moralne, teoria moralności i antropologia normatywna w fi lozofi i Karola Wojtyły
Bogumił Gacka, Wpływ personalizmu Jacques’a Maritaina na naukę społeczną Karola Wojtyły
Massimiliano Pollini, Dramaturgia \"osoby\"" i \""natury\"" w filozofi i człowieka Karola Wojtyły
José Luís Marín Moreno, Problem podmiotowości w ujęciu Wojtyły
Bartłomiej Sipiński, Różnica między podmiotowością a świadomością w refl eksji personalistycznej Karola Wojtyły
Massimo Serretti, Transcendencja: \""drugie imię osoby\""
Urbano Ferrer Santos, Doświadczenie i normatywność w etyce w ujęciu Karola Wojtyły
Tomasz Górka, Wolność i prawda w ludzkim czynie
Koncepcja Karola Wojtyły
Jarosław Kupczak, Teologia ciała jako teologia osoby ludzkiej
Ks. Tomasz Jaklewicz, Jana Pawła II teologia ciała a duszpasterstwo.
Ks. Alfred Marek Wierzbicki, Praxis i kultura: Jana Pawła II odpowiedź na kryzys postmoderny
Grzegorz Barth, O hermeneutyce relacji. Wokół personalistycznych inspiracji Karola Wojtyły
Giulia Paola Di Nicola, Personalizm Wojtyły i antropologia wzajemności mężczyzny - kobiety
Krzysztof Stachewicz, Być sobą we wspólnocie. Analiza autentyczności w Osobie i czynie
Attilio Danese, Personalizm społeczny Jana Pawła II
Andrzej Szostek MIC, Od uczestnictwa do miłości i solidarności.
Przyczynek do personalizmu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Ks. Jerzy Szymik, Dziesięć słów o wolności. Przesłanie czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1991) odczytane dzisiaj (2020)
Andrzej Szostek MIC, Dobro wspólne jako cel dialogu w nauczaniu Jana Pawła II
Juan Carlos Tuppia, Ontologiczny i transcendentny charakter doświadczenia człowieka w myśli Karola Wojtyły i jego wkład we współczesną psychologię
Jorge Olaechea Catter, Integracja osoby i jej szczególne znaczenie dla psychoterapii: ujęcie z perspektywy Osoby i czynu
Alina Rynio, Wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II jako \""twórczość w przedmiocie najbardziej osobowym\""
Jerzy Król, Wychowanie w perspektywie personalistycznej i znaczenie kultury dla wychowania w nauczaniu Jana Pawła II
Arkadiusz Durda, Duchowość a rozwój człowieka. Próba aplikacji rozważań Karola Wojtyły
Robert Skrzypczak, Jana Pawła II personalistyczna wizja Kościoła
Krzysztof Guzowski, Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II
Jan Franciszek Jacko, Teatralny personalizm krakowskich rapsodyków
Urszula Mazurczak, Piękno sztuki w służbie nauki i wiary w dziedzictwie nauczania św. Jana Pawła II
Andrzej Derdziuk OFM Cap, Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński - wzajemne obdarowanie
Noty o autorach

9788380619340
4 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt: