Lewy baner

Od średniowiecza do współczesności. Parafia św. Mikołaja w dziejach Lubli i regionu 1277-2000

Od średniowiecza do współczesności. Parafia św. Mikołaja w dziejach Lubli i regionu 1277-2000

52,00 zł
Brutto
Ilość

Marcin Nabożny
ISBN:
978-83-8061-878-7
Stron: 469
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2021


SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

ROZDZIAŁ I
UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNE

1. Położenie i środowisko geograficzno-przyrodnicze
2. Przeszłość wsi i okolicy
3. Dwór i folwark
4. Terytorium i ludność

ROZDZIAŁ II
PARAFIA I JEJ PODSTAWY MATERIALNE

1. Geneza i powstanie
2. Terytorium i granice
3. Przynależność administracyjna
4. Uposażenie i dochody

ROZDZIAŁ III
MIEJSCA KULTU BOŻEGO I ZABUDOWANIA PARAFIALNE

1. Kościół parafialny
2. Krzyże, figury i kapliczki
3. Cmentarze
4. Plebania i inne budynki parafialne

ROZDZIAŁ IV
DUSZPASTERZE I ICH WSPÓŁPRACOWNICY

1. Proboszczowie
2. Wikariusze
3. Powołania
4. Służba kościelna i pomocnicy w zarządzie parafią

ROZDZIAŁ V
DUSZPASTERSTWO

1. Służba Boża
2. Sakramenty i sakramentalia
3. Nauczanie

ROZDZIAŁ VI
NADZWYCZAJNE FORMY DUSZPASTERSTWA PARAFIALNEGO

1. Wizytacje
2. Pielgrzymki
3. Peregrynacje obrazów
4. Uroczystości okolicznościowe

ROZDZIAŁ VII
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNO-RELIGIJNE WIERNYCH

1. Bractwa i stowarzyszenia
2. Działalność charytatywna
3. Aktywność religijno-kulturalna

ROZDZIAŁ VIII
INSTYTUCJE NA TERENIE PARAFII

1. Szkoła
2. Szpital
3. Kancelaria i archiwum parafialne

Zakończenie

Wykaz fotografii
Wykaz map
Wykaz tabel
Wykaz wykresów

Summary

Indeks osób

9788380618787
29 Przedmioty