Lewy baner

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018 Wyróżnienie Stowarzysze

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018 Wyróżnienie Stowarzysze

55,00 zł
Brutto
Ilość

Joanna Nastalska-Wiśnicka
ISBN:
978-83-8061-816-9
Stron: 542
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2020


SPIS TREŚCI

Przedmowa (ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL)

Wykaz wykorzystanych źródeł i ich skrótów

Wprowadzenie

I. Dzieje, organizacja, działalność
Rozdział 1. Kwestie organizacyjno-prawne
Rozdział 2. Zbiory
Rozdział 3. Pracownicy
Rozdział 4. Działalność podstawowa
Rozdział 5. Wystawy
Rozdział 6. Szkolenia, kursy, seminaria
Rozdział 7. Działalność naukowa i dydaktyczna, konferencje
Rozdział 8. Imprezy cykliczne i inne wydarzenia w Bibliotece
Zakończenie
Posłowie (dr Katarzyna Kołakowska - dyrektor BU KUL)

II. Ilustracje

III. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej KUL 1918-2018

IV. Bibliografia
Źródła archiwalne
Źródła drukowane
Opracowania (wybór)
Netografia

Indeks osobowy

9788380618169
41 Przedmioty