Lewy baner

The Biblical Annals. Volume 8(65)-1-4 2018

The Biblical Annals. Volume 8(65)-1-4 2018

80,00 zł
Brutto
Ilość

red. Marcin Kowalski
ISSN:
2083-2222
Stron: 660
Format: B5
Rok wydania: 2018


SPIS TREŚCI

volume 8 (65) no. 1

Articles

Marcin Jan Biegas, Postać Dawida w hebrajskiej wersji Psalmu 151 (11Q5)

Adam Kubiś, Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 1: Referent drugiego zaimka αὐτῶν w Mt 21,7

Marcin Kowalski, God the Benefactor and His Human Clients in Rom. 5-8

Knut Backhaus, Inspiration and Truth in the Book of Revelation. An Exegetical Comment on the Pontifical Biblical Commission's Document "Ispirazione e verit&agrave della Sacra Scrittura" (2014)

Stanisław Sadowski, Marcin Biegas, Mirosław Brużek, Kamil Gniwek, Michał Klukowski, Nikos Mikołaj Skuras, Valery Martsinouski, Polska bibliografia biblijna za lata 2016-2017


Reviews

Dongshin Don Chang, Phinehas, the Sons of Zadok, and Melchizedek. Priestly Covenant in Late Second Temple Texts (LSTS 90 London - New York: Bloomsbury T&ampT Clark 2016) (Mateusz Jan Targoński)

Harry Freedman, The Murderous History of Bible Translations: Power, Conflict and the Quest for Meaning (London - Oxford - New York - New Delhi - Sydney: Bloomsbury 2016) (Jakub Wardęga)

David L. Mathewson - Elodie Ballantine Emig, Intermediate Greek Grammar. Syntax for Students of the New Testament (Grand Rapids, Michigan, Baker Academic 2016) (Andrzej Piwowar)

Monika Mikuła - Magdalena Popiołek, Ἕλληνές ἐσμεν πάντες. Podręcznik do nauki języka starogreckiego (Warszawa: Wydawnictwo "Sub Lupa" 2017) (Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska)

Michelangelo Priotto (ed.), Libri sapienziali (Parole di vita 8 Padova, Messaggero di Sant'Antonio 2015) (Andrzej Piwowar)

Benedetta Rossi, L'intercessione nel tempo della fine. Studio dell'intercessione profetica nel libro di Geremia (Analecta Biblica 204 Rome: Gregorian &amp Biblical Press 2013) (Wojciech Pikor)


volume 8 (65) no. 2

Articles

Łukasz Popko, Reading as Re-reading: The Poetic Function of the Grammatical Ambiguity in Jer 51:20-24

Slawomir Szkredka, The Call of Simon Peter in Luke 5,1-11: A Lukan Invention?

Krzysztof Mielcarek, "Plemię żmijowe" (Łk 3,7) i pokrewne wypowiedzi w Łk-Dz. Diagnoza sytuacji współczesnych Jezusowi czy kondycji człowieka?

Adam Kubiś, Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza


Reviews

Murray J. Harris, Prepositions and Theology in the Greek New Testament. An Essential Reference Resource for Exegesis (Grand Rapids, MI: Zordevan 2012) (Andrzej Piwowar)

Gianni Barbiero, "Tu mi hai sedotto, Signore". Le confessioni di Geremia alla luce della sua vocazione profetica (Studia Analecta Biblica 2, Rome: Gregorian &amp Biblical Press 2013) (Wojciech Pikor)

Andreas J. Köstenberger - Benjamin L. Merkle - Robert L. Plummer, Going Deeper with New Testament Greek. An Intermediate Study of the Grammar and Syntax of the New Testament (Nashville, Tennessee: B&ampH Academic 2016) (Andrzej Piwowar)

Wojciech Pikor - Józef Pick, Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015) (Kielce: Jedność 2017) (Sławomir Jan Stasiak)

J. Daniel Hays, The Temple and the Tabernacle. A Study of God's Dwelling Places from Genesis to Revelation (Grand Rapids, MI: Baker Books 2016) (Adam Kubiś)

Georg A. Walser, Old Testament Quotations in Hebrews: Studies in Their Textual and Contextual Background (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe 356 Tübingen: Mohr Siebeck 2013) (Artur Malina)


volume 8 (65) no. 3

Articles

Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska, What Do Byssus and Crimson Imply about the Hebrew Bible and the Septuagint?

Tomasz Bartłomiej Bąk, Guarigione di un cieco (Mc 8,22-26) nel contesto del Vangelo di Marco

Marcin Wojciech Moj, Sandwich Technique in the Gospel of Mark

Adam Kubiś, Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Cz. 1: Interpretacje sakramentalne na tle współczesnych wyjaśnień J 13,1-20

Marcin Kowalski, Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz. 1: Argumentacja Rz 8 i przegląd badań nad stoicką pneumą u Pawła


Reviews

James W. Barker, John's Use of Matthew (Emerging Scholars Fortress: Minneapolis 2015) (Bartosz Adamczewski)

Michael Timothy Law, When God Spoke Greek. The Septuagint and the Making of the Christian Bible (Oxford - New York: Oxford University Press 2013) (Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska)

Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2018) (Krzysztof Pilarczyk)

Antoni Paciorek, Drugi List do Koryntian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament VIII Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2017) (Mariusz Szmajdziński)

Tomasz Siemieniec, Teologiczna rola "ludzi" (hoi anthrōpoi) w Apokalipsie Janowej ( Kielce: W ydawnictwo J edność 2 018) (Mirosław Stanisław Wróbel)

Tomasz Zaklukiewicz, Nieśmiertelność sprawiedliwych. Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości (Bibliotheca Biblica Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej "Tum" 2017) (Marcin Zieliński)


volume 8 (65) no. 4

Articles

Marcin Kowalski, Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8. Cz.2: Paweł i stoicy na temat Ducha - podobieństwa i różnice

Henryk Witczyk, Wieczerza Pańska - "pamiątka" Chrystusowej męki, śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary "za wielu" i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27 Łk 22,19-20)

Adam Kubiś, Interpretacja pokutna Janowego opisu obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Cz. 2: Argument odwołujący się do antropologii kulturowej

Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska, Teologiczne znaczenie wyrażenia nyni de w korespondencji św. Pawła z Koryntianami

Michał Marciak, Royal Converts from Adiabene and Jewish Identity in the Second Temple Period


Reviews

Anthony Giambrone, Sacramental Charity, Creditor Christology, and the Economy of Salvation in Luke's Gospel (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe 439 Tübingen: Mohr Siebeck 2017) (Matteo Crimella)

Adam Linsenbarth (red.), Atlas biblijny (Warszawa - Pelplin: Instytut Geodezji i Kartografii Bernardinum 2018) (Mariusz Rosik)

Jill E. Marshall, Women Praying and Prophesying in Corinth. Gender and Inspired Speech in First Corinthians (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe 448 Tübingen: Mohr Siebeck 2017) (Anna Magdalena Rambiert-Kwaśniewska)

Stanley E. Porter - Christopher D. Land, Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7 Leiden - Boston: Brill 2013) (Marcin Kowalski)

Lorenzo Rossi, Pietro e Paolo testimoni del Crociffsso-Risorto. La synkrisis in Atti 12,1-23 e 27,1-28,16. Continuita e discontuita di un paralelismo nell'opera lucana (Analecta Biblica 205 Rome: Gregorian &amp Biblical Press 2014) (Krzysztof Wojciech Mielcarek)

Francesco Testaferri, Galilea al tempo di Ges&ugrave. Nuove scoperte archeologiche e prospettive (Assisi: Cittadella Editrice 2018) (Andrzej Paweł Cekiera)

BA65
91 Przedmioty