Lewy baner

Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian

Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian

30,00 zł
Brutto
Ilość

ks. Andrzej Piwowar
ISBN:
978-83-7702-746-2
Stron: 260
Format: B5
Rok wydania: 2013


SPIS TREŚCI

Od autora

Zagadnienia wstępne
Specyfika historiografii biblijnej - Różne historiografie w Starym Testamencie - Problemy z chronologią biblijną - Źródła pozabiblijne

Okres patriarchów
Historyczna wartość opowiadań o patriarchach - Czas życia patriarchów - Patriarchowie to konkretne osoby czy eponimy? - Czy przodkowie Izraela stanowili jedną z grup Hapiru? - Historyczny kontekst życia patriarchów - Opowiadania o patriarchach jako wyraz samozrozumienia Izraela - Abraham - Izaak - Jakub - Józef - Pozostali synowie Jakuba

Izrael w Egipcie i wyjście
Pobyt w Izraelitów w Egipcie - Kwestionowanie wyjścia z Egiptu - Data wyjścia - Trasa wyjścia - Morze Sitowia - Góra Synaj - Kadesz-Barnea - Podsumowanie

Osiedlenie w Kanaanie
Model podboju - Pokojowa infiltracja zwana też modelem imigracji - Bunt wieśniaków (model rewolucji) - Model ewolucji - Kim byli Izraelici? - Stela Merneptaha - Organizacja społeczna - Sędziowie

Monarchia zjednoczona
Saul (ok. 1030-1009 r. przed Chr.) - Dawid (ok. 1009/1001-969 r. przed Chr.) - Salomon (ok. 970/969-931 przed Chr.)

Podział zjednoczonej monarchii. Królestwo Judy i Królestwo Izraela
Rządy Roboama w Judzie - Najazd faraona Szeszonka - Panowanie Jeroboama I w Izraelu - Walki między Judą i Izraelem - Panowanie Omriego - Czasy panowania Achaba - Narodziny imperium asyryjskiego - Izrael pod zwierzchnictwem Damaszku - Bunt Jehu - Odrodzenie Izraela i Judy (VIII w. przed Chr.) - Izrael i Juda pod panowaniem Asyrii - Upadek Samarii - Najazdy Sennacheryba na Judę - Panowanie Manassesa - Jozjasz i upadek imperium asyryjskiego - Upadek Jerozolimy

Wygnanie, powrót z niewoli i odbudowa państwa
Liczba wygnańców - Sytuacja w Judzie - Żydowscy wygnańcy w Babilonii - Jojakin na wygnaniu - Życie religijne w Babilonii - Przemiany społeczne i nowe idee religijne - Asymilacja - Wspólnota żydowska w Egipcie - Persowie - Dekret Cyrusa - Powrót do ziemi ojców i odbudowa świątyni jerozolimskiej - Samarytanie - Sytuacja odbudowanego państwa - Od odbudowy świątyni do przybycia Ezdrasza i Nehemiasza - Ezdrasz i Nehemiasz - Sytuacja materialna Izraela w okresie perskim - Od Ezdrasza i Nehemiasza do czasów hellenistycznych - Znaczenie okresu perskiego w historii Żydów

Okres hellenistyczny
Aleksander Wielki (356-322) - Judea pod rządami Ptolemeuszy - Juda pod panowaniem Seleucydów - Judea pod panowaniem Antiocha III - Rządy Antiocha IV Epifanesa - Wpływy kultury greckiej - hellenizacja Żydów - Powstanie Machabeuszy - Dalsze losy Hasmoneuszy - Królestwo Hasmoneuszy - Ideologia Hasmoneuszy - Faryzeusze, saduceusze i esseńczycy

Tablice chronologiczne
Bibliografia
Indeks tekstów biblijnych
Indeks nazw geograficznych
Indeks postaci
Indeks autorów

9788377027462
252 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: