Lewy baner

Nazwy własne w Odporze na odpowiedź kwestyj (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja

Nazwy własne w Odporze na odpowiedź kwestyj (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja

35,00 zł
Brutto
Ilość

Seria: Młoda Polonistyka. Nr 18

Magdalena Gozdek
ISBN:
978-83-8288-042-7
Stron: 195
Format: A5
Rok wydania: 2022

 

Spis treści

I. Wstęp.

1. Struktura pracy.

2. Nazwy własne a nazwy pospolite.

3. Onomastyka jako nauka. Tradycja badań onomastycznych.

4. Klasyfikacje onimów – ujęcie historyczne.

5. Przedmiot i cel pracy.

6. Założenia metodologiczne.

7. Stan badań.

8. Informacje o autorze i dziele.

9. Reformacja jako czynnik sprawczy rozwoju języka


II. Sposoby identyfikowania osób i miejsc.

A. Sposoby identyfikowania osób.

1. Liczba członów..

1.1. Nazwy jednoczłonowe.

1.2. Nazwy dwuczłonowe.

1.3. Nazwy trzy i więcejczłonowe.

2. Semantyka członu dodatkowego.

2.1. Imię + urząd/ tytuł/ pełniona funkcja.

2.2. Imię + przydomek lub drugie imię.

2.3. Imię + nazwa miejscowa.

2.4. Imię + nazwa relacji rodzinnej

B. Sposoby identyfikowania miejsc.

1. Liczba członów..

1.1. Nazwy jednoczłonowe.

1.2. Nazwy dwu i więcejczłonowe.

2. Semantyka komponentów nominacji złożonych

 

III. Relacja pomiędzy nazwą oryginalną a nazwą tekstową.

A. Nazwy osobowe.

a. Nazwy przeniesione w postaci obcej

b. Nazwy zaadaptowane do języka polskiego

1. Adaptacja graficzno-fonetyczna.

1.1. Pozycja nagłosowa.

1.1.2. Nagłosowa grupa chr-// kr-.

1.2. Pozycja śródgłosowa.

1.1.3. Obce i- przed samogłoską.

1.2.1. Zmiany w artykulacji samogłosek.

1.2.2. Udźwięcznienie i ubezdźwięcznienie spółgłosek.

1.2.3. Przegłos polski

1.2.4. Realizacja łacińskiej grupy -au-.

1.2.5. Geminacja i redukcja geminat

2. Adaptacja fleksyjna.

2.1. Imiona męskie przystosowane do polskiej męskiej deklinacji twardotematowej

2.2. Imiona męskie przystosowane do polskiej męskiej deklinacji miękkotematowej

2.3. Imiona męskie przystosowane do polskiej deklinacji przymiotnikowej

2.4. Imiona męskie przystosowane do polskiej deklinacji żeńskiej

2.5. Imiona żeńskie.

3. Adaptacja słowotwórcza.

3.1. Rzeczownikowe formacje odimienne.

3.2. Przymiotnikowe formacje odosobowe.

3.3. Czasownikowe formacje odimienne.

3.4. Formacje odmiejscowe i odetniczne.

c. Nazwy tłumaczone.

B. Nazwy miejscowe.

a. Nazwy przeniesione w postaci obcej

b. Nazwy zaadaptowane do języka polskiego.

1. Adaptacja graficzno-fonetyczna.

2. Adaptacja fleksyjna.

2.1. Nazwy przystosowane do polskiej deklinacji męskiej

2.2. Nazwy przystosowane do polskiej deklinacji żeńskiej

2.3. Nazwy przystosowane do polskiej deklinacji przymiotnikowej złożonej

3. Adaptacja słowotwórcza.

3.1 Przymiotniki od nazw geograficznych


IV. Funkcje nazw własnych.

A. Nazwy osobowe.

1. Funkcja identyfikacyjno-dyferencjalna.

1.1.1. Protetyczne j- lub h- przed samogłoską.

2. Funkcja lokalizacji w czasie.

3. Funkcja perswazyjna.

B. Nazwy miejscowe.

1. Funkcja informacyjno-dydaktyczna.

2. Funkcja argumentacyjna.

3. Funkcja intertekstualna

 

V. Zakończenie

 

VI. ANEKS. Klasyfikacja realno-znaczeniowa

 

A. Klasyfikacja nazw osobowych.

1. Postacie biblijne.

a) Starotestamentowe.

b) Nowotestamentowe.

2. Postacie historyczne.

a) Ojcowie i doktorzy Kościoła.

b) Pozostałe osoby duchowne.

c) Osoby świeckie.

3. Osoby współczesne Glicznerowi

B. Klasyfikacja nazw miejscowych.

1) Nazwy występujące w Biblii

a) Starotestamentowe.

b) Nowotestamentowe.

2) Nazwy niewystępujące w Biblii

a) Nazwy obiektów zlokalizowanych w Europie.

b) Nazwy obiektów zlokalizowanych w innych regionach świata

VII. Bibliografia i skróty.

 

9788382880427
9 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: