Lewy baner

  • Nowy
E-book: Historia filozofii: część 3

E-book: Historia filozofii: część 3

32,00 zł
Brutto
Ilość

Książka w wersji elektronicznej (plik pdf)
W przypadku zakupu publikacji elektronicznej nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych plików

Seria: Dydaktyka filozofii  T. 10

Część 3. Meandry przemian
ISBN:
978-83-8288-054-0
Stron: 770
Format: B5
Rok wydania: 2020

SPIS TREŚCI

Filozofia nowożytna

Stefan Swieżawski (KUL), Filozofia w Europie w XV wieku i jej uwarunkowania
Danilo Facca (IFiS PAN), Humanizm filologiczno-historyczny i jego walory polityczno-edukacyjne
Izabela Trzcińska (AGH), Między racjonalnością a mitem w okresie wczesnej nowożytności
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Nowożytny arystotelizm chrześcijański
Zbigniew Drozdowicz (UAM), Nowożytny racjonalizm w perspektywie historycznej
Adam Grzeliński (UMK), Osiągnięcia i ograniczenia nowożytnego empiryzmu: filozofia, nauka, religia
Alfred North Whitehead, Rodowód nowożytnej nauki
Steven Shapin, Realia nowożytnej nauki
Robert Spaemann (Ludwig-Maximilians-Universität München), Chrześcijaństwo i filozofia w nowożytności
Ks. Alfred M. Wierzbicki (KUL), Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego
Jan Czerkawski (KUL), Metafizyki nowożytne a metafizyka klasyczna
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Długie trwanie w filozofii wieku XVIII
Przemysław Gut (KUL), Pochodzenie naturalizmu doby oświecenia
Ks. Stanisław Janeczek (KUL), Oświecenie chrześcijańskie
Leon Miodoński (UWr), Filozofia - nauka - religia w idealizmie niemieckim


Filozofia współczesna

Damian Leszczyński (UWr), Fazy filozofii podmiotu: Kartezjusz, Kant, Husserl
Andrzej J. Noras (UŚ), Formy i znaczenie neokantyzmu a idea transcendentalizmu
Honorata Jakuszko (UMCS), Dziedzictwo marksizmu
Jowita Guja (AGH), Hermeneutyka podejrzeń
Aleksander R. Bańka (UŚ), Tomizm lowański
Ks. Kazimierz M. Wolsza (UO), Tomizm transcendentalny
Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tomizm egzystencjalny
Michał Głowala (UWr), Tomizm analityczny
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Współczesny augustynizm
Ks. Stanisław Kowalczyk (KUL), Pojęcie, historyczny rozwój i znaczenie personalizmu
Tadeusz Szubka (US), Pojęcie, rozwój i złudzenia filozofii analitycznej
Piotr Gutowski (KUL), Główne idee i znaczenie pragmatyzmu
Stanisław Judycki (UG), Zagadka naturalizmu
Andrzej Bronk SVD (KUL), Antyfundamentalistyczny zwrot filozofii ponowożytnej

Indeks

0540
100 Przedmioty