Lewy baner

Polacy w Wielkiej Brytanii wobec brexitu

Polacy w Wielkiej Brytanii wobec brexitu

34,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Stanisław Fel, Jarosław Kozak, Marek Wódka

ISBN: 978-83-8288-018-2
Stron: 162
Format: A5
Rok wydania: 2022

Spis treści


Wstęp


Rozdział I


Polscy migranci w Wielkiej Brytanii
jako przedmiot badań socjologicznych
Wprowadzenie
Problem badawczy
Próba i proces badawczy
Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych osób
w perspektywie ich planów mobilności
Zmienna centralna
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Aktywność zawodowa
Sytuacja materialna
Stopień znajomości języka angielskiego
Długości pobytu w Wielkiej Brytanii
Podsumowanie

Rozdział II


Przynależność parafialna, zaangażowanie, religijność
Wprowadzenie
Przynależność
Zaangażowanie
Religijność
Podsumowanie


Rozdział III


Postrzeganie brexitu i jego skutków
Wprowadzenie
Wyniki badań własnych
Ocena skutków brexitu
Podsumowanie


Rozdział IV


Zostać czy wracać? Dylematy polskiego migranta
Wprowadzenie
Dlaczego zostać
Powody migracji do Wielkiej Brytanii
Starania o stabilizację pobytu w Wielkiej Brytanii
Podsumowanie


Rozdział V


Prognozy migracji powrotnych i ich przyczyny
Wprowadzenie
Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

9788382880182
2 Przedmioty