Lewy baner

Wychowanie i pedagogika Wolfganga Brezinki

Wychowanie i pedagogika Wolfganga Brezinki

56,00 zł
Brutto
Ilość

Iwona Szewczak
ISBN:
978-83-8061-982-1
Stron: 282
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2021


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1&nbsp WYCHOWANIE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI
1.1. Terminologiczne problemy dotyczące rozumienia wychowania
1.1.1. Potoczne rozumienie wychowania
1.1.2. Definicje wychowania w naukowym języku pedagogiki
1.2. Fenomen wychowania w ujęciu W. Brezinki
1.2.1. Wychowanie jako działanie społeczne
1.2.2. Dyspozycje psychiczne jako pożądany efekt wychowania
1.2.3. Powstawanie, zmiana, utrzymanie i zapobieganie powstaniu dyspozycji psychicznych jako treść oddziaływań wychowawczych
1.2.4. Relatywny charakter wychowania
1.2.5. Intencja wsparcia osobowości jako istotna cecha wychowania
1.2.5.1. Wychowanie intencjonalne i wychowanie funkcjonalne
1.2.6. Adresaci wychowania
1.2.7. Podmioty wychowania
1.3. Dziedziny wychowania jako pomocy życiowej

Rozdział 2&nbsp ELEMENTY STRUKTURY PROCESU WYCHOWANIA
2.1. Wychowanek jako podstawowa przyczyna wychowania
2.1.1. Uwarunkowania wyuczalności człowieka
2.1.2. Wychowalność człowieka podstawą sensu i znaczenia wychowania
2.2. Wychowawca jako podmiotowa przyczyna wychowania
2.2.1. Motywacja do podejmowania działalności wychowawczej
2.2.1.1. Powody wychowywania dzieci przez rodziców
2.2.1.2. Motywacja profesjonalnych wychowawców
2.2.2. Znaczenie etosu w dzielności zawodowej
2.2.2.1. Geneza potrzeby moralności zawodowej nauczycieli
2.2.2.2. Zakres moralności zawodowej nauczycieli
2.3. Stosunek wychowawczy
2.4. Uwarunkowania (nie)skuteczności wychowania
2.4.1. Ograniczenia wychowania tkwiące w wychowanku
2.4.2. Środowiskowe granice wychowania

Rozdział 3&nbsp AKSJOLOGICZNE I TELEOLOGICZNE PROBLEMY WYCHOWANIA JAKO POMOCY ŻYCIOWEJ
3.1. Wychowanie do wartości
3.1.1. Rozumienie kategorii wartość i wychowanie do wartości
3.1.2. Metody wychowania do wartości
3.1.3. Wychowanie do wartości w społeczeństwie pluralistycznym
3.1.4. Odpowiedzialność rodziny i szkoły za przekaz wartości
3.2. Cele wychowania – wprowadzenie terminologiczne
3.2.1. Wąskie i normatywne pojęcie cel wychowania
3.2.2. Treść i podmioty celu wychowania
3.2.3. Normatywny aspekt celu wychowania
3.2.4. Klasyfikacje celów wychowania
3.2.5. Funkcje celów wychowania

Rozdział 4&nbsp USZCZEGÓŁOWIONA INTERPRETACJA CELU WYCHOWANIA
4.1. Analiza formalna celu wychowania
4.1.1. Geneza, treść i język celu wychowania
4.1.2. Uzasadnianie, realizacja i podstawy prawne celu wychowania
4.2. Analiza merytoryczna celu wychowania
4.2.1. Dzielność jako najogólniejszy cel wychowania
4.2.1.1. Dzielność w piśmiennictwie pedagogicznym
4.2.1.2. Wyrażenia bliskoznaczne w stosunku do terminu dzielność
4.2.1.3. Cechy dzielności jako celu wychowania
4.2.1.4. Ocena dzielności w wymiarze teleologicznym
4.2.2. Cele wychowania realizowane w rodzinie
4.2.3. Cele wychowania urzeczywistniane w szkole
4.2.4. Cele wychowania chrześcijańskiego

Zakończenie
Bibliografia

9788380619821
45 Przedmioty