Lewy baner

Osoba i moralność. Personalizm w etyce Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia

Osoba i moralność. Personalizm w etyce Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia

60,00 zł
Brutto
Ilość

Alfred Marek Wierzbicki
ISBN:
978-83-8061-945-6
Stron: 300
Format:&nbspB5 (twarda oprawa)
Rok wydania: 2021


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie: Zwrot personalistyczny


Część I. KAROL WOJTYŁA

Rozdział 1
Norma personalistyczna

1.1.&nbspJednocząca zasada etyki
1.2.&nbspRóżnica między "kimś" a "czymś"
1.3.&nbspAfirmacja i odpowiedzialność
1.4.&nbspWobec mentalności i teorii utylitarystycznej
1.5.&nbspProblem eudajmonizmu

Rozdział 2
Wobec tradycji etycznych

2.1.&nbspPersonalistyczne itinerarium
2.2.&nbspMax Scheler: doświadczalny świat wartości
2.3.&nbspImmanuel Kant: dominanta powinności moralnej
2.4.&nbspTomasz z Akwinu: metafizyczne implikacje doświadczenia moralnego

Rozdział 3
Rola doświadczenia w etyce

3.1.&nbspSytuacja przesilenia
3.2.&nbspDoświadczenie a poznanie naukowe
3.3.&nbspTeoria moralności a etyka
3.4.&nbspWarstwy doświadczenia moralności
3.5.&nbspZwrot ku osobie

Rozdział 4
Antropologiczne podstawy etyki
4.1.&nbspJak czytać Osobę i czyn?
4.2.&nbspŚwiadomość a podmiotowość osoby
4.3.&nbspWolność a stawanie się człowieka moralnie dobrym lub złym
4.4.&nbspNormatywna moc prawdy
4.5.&nbspAutoteleologia osoby
4.6.&nbspWobec kryzysu "gramatyki prawa naturalnego"

Rozdział 5
Uczestnictwo czy alienacja? Ku etyce społecznej

5.1.&nbspOsoba i wspólnota
5.2.&nbspUczestnictwo jako właściwość osoby
5.3.&nbspPostawy autentyczne i nieautentyczne
5.4.&nbspAlienacja jako przeciwieństwo uczestnictwa

Rozdział 6
Małżeństwo i rodzina jako communio personarum

6.1.&nbspCele małżeństwa a miłość
6.2.&nbspDar i communio
6.3.&nbspRodzicielstwo w logice daru


Część II. TADEUSZ STYCZEŃ

Rozdział 1
Spór o naukowość etyki

1.1.&nbspWobec degradacji filozofii i myśli humanistycznej
1.2.&nbspDoświadczenie moralne i jego interpretacja
1.3.&nbspKrytyczna dyskusja wokół niektórych ujęć etyki

Rozdział 2
Krystalizacje metaetyczne

2.1.&nbspKu metaetyce
2.2.&nbspPo co etyce metaetyka?
2.3.&nbspOdpowiedź na wyzwanie Davida Hume’a
2.4.&nbspWielość nauk o moralności a etyka
2.5.&nbspPowinność i wartość

Rozdział 3
Spór o istotę moralności

3.1.&nbspUgruntowanie paradygmatu personalistycznego w etyce
3.2.&nbspObjawiać osobę: etyka a antropologia
3.3.&nbspLubelski spór o istotę moralności

Rozdział 4
Etyka niezależna?

4.1.&nbspDorobek polskiej myśli etycznej XX wieku
4.2.&nbspUściślenie koncepcji etyki niezależnej
4.3.&nbspEtyka niezależna a społeczeństwo pluralistyczne

Rozdział 5
Spór o sumienie

5.1.&nbspAmbiwalencja autonomii moralnej
5.2.&nbspStruktura i funkcje sumienia
5.3.&nbspSumienie a prawo naturalne

Rozdział 6
Personalizm werytatywny

6.1.&nbspKowalski staje się Sokratesem
6.2.&nbspAutoinformacja autoimperatywem
6.3.&nbspEtyka bez kategorii dobra?

Rozdział 7
O solidarność z każdym człowiekiem

7.1.&nbspWobec moralnego zrywu Solidarności
7.2.&nbspAfirmacja życia afirmacją osoby
7.3.&nbspNienarodzony miarą demokracji

Zakończenie: Czy istnieje lubelska szkoła etyki personalistycznej?

Bibliografia

Indeks osób

Summary

9788380619456
74 Przedmioty

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: