Lewy baner

Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4

Medialne reprezentacje kultury. Kultura mediów a tożsamość. Tom 4

35,00 zł
Brutto
Ilość

Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze

red.&nbspRobert Szwed
ISBN:
978-83-8061-814-5
Stron: 120
Format: B5
Rok wydania: 2019


Spis treści

Robert Szwed
Wprowadzenie: medialny kontekst kultury
Introduction: the media as a context for culture

Leon Dyczewski , Robert Szwed
Kultura dzisiejszych mediów
The culture of today’s media

Jerzy Jastrzębski
"Kultura otwarta” w mediach jako ideologia
"Open culture” in the media as an ideology

Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Kultura transformacji - w kierunku postkonsumpcyjnej
kultury zmediatyzowanej
A culture of transformation - towards post-consumerism mediated culture

Tomasz Goban-Klas
Mediatyzacja protestu społeczno-politycznego. Refleksje postmajdanowskie
Mediatization of socio-political protest. Post-Maidan reflections

Robert Szwed
Mediatyzacja przemocy. ISIS - nowe oblicze wojny
Mediatization of violence. ISIS - the new face of war

Jerzy Jastrzębski
Tożsamość a medialna agenda
Identity and media agenda

Anna Sugier-Szerega
Tożsamość "cyfrowych dzieci” a komunikacja międzypokoleniowa
Identity of "digital children” and intergenerational communication

Marek Pytko
Twitter - narzędzie budowania tożsamości instytucjonalnej Kościoła
Twitter - building an institutional identity of the Church

Bibliografia

9788380618145
118 Przedmioty