Lewy baner

Wychowanie do odpowiedzialności

Wychowanie do odpowiedzialności

109,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Seria: Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JPII


Alina Rynio
ISBN:
978-83-8061-668-4
Stron: 564
Format: B5 (twarda oprawa)
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
Odpowiedzialność jako wartość zagrożona i problem edukacyjny

R. 1. Rozumienie istoty, zakresu i granic odpowiedzialności
1.1 Odpowiedzialność jako wartość egzystencjalnie znacząca i podstawa integralnego wychowania osoby
1.2 Różne wymiary i aspekty odpowiedzialności
1.2.1 Odpowiedzialność w filozofii
1.2.2 Odpowiedzialność w etyce
1.2.3 Odpowiedzialność w świetle psychologii
1.2.4 Odpowiedzialność a wychowanie
1.2.5 Odpowiedzialność z perspektywy socjologicznej
R. 2. Brak troski o wychowanie do odpowiedzialności - wybrane konteksty
2.1 Przemiany kulturowe i cywilizacyjne o wymiarze globalnym
2.2 Postmodernistyczna etyka globalna, kryzys wychowania i ucieczka od wartości
2.3 Brak szacunku dla godności osoby, wartości życia ludzkiego i środowiska
2.4 Deprecjonowanie tradycji wychowawczej, rodziny, rodzimej kultury i religii
R. 3. Potrzeba i możliwości integralnego rozwoju i wychowania do odpowiedzialności - ujęcie psychopedagogiczne
3.1 Psychopedagogiczne konotacje integralnego rozwoju i wychowania
3.2 Podstawowe założenia, funkcje i cele integralnego wychowania
3.3 Charakter jako struktura osobowości, umożliwiająca integrację i transcendencję osoby
3.4 Wychowanie integralne jako „centralna intuicja” w tradycji edukacyjnej Kościoła
3.5 Niepewność odpowiedzialności w sytuacji krytycznych stanów psychicznych, trudnych zdarzeń życiowych jednostki oraz zagrożeń społecznych rodziny
3.6 Podmiotowe uzasadnienie uczenia się odpowiedzialności
R. 4. Podstawy wychowania do odpowiedzialności - w kierunku systematyzacji
4.1 Wychowalność człowieka i przyczyny podejmowania działalności wychowawczej
4.2 Godność, wolność i powinność moralna - podstawą wychowania do odpowiedzialności
4.3 Związek odpowiedzialności z wychowaniem moralnym
4.4 Wychowanie do odpowiedzialności a samowychowanie


Część II
Formowanie się koncepcji wychowania do odpowiedzialności w wybranych kontekstach refleksji nad człowiekiem

R. 1. Odpowiedzialność w wybranych koncepcjach wychowania chrześcijańskiego
1.1 Odpowiedzialność w etyczno-filozoficznej refleksji o. Jacka Woronieckiego
1.2 Stefana Kunowskiego wychowanie do odpowiedzialności społecznej
1.3 Specyfika wychowania do odpowiedzialności w myśli kard. Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II
1.4 Kardynała Josepha Ratzingera - Papieża Benedykta XVI rozumienie wychowania do odpowiedzialności
1.5 Kardynała Jorge Mario Bergoglio - Papieża Franciszka wychowanie do odpowiedzialności
R. 2. Odpowiedzialność w wybranych systemach i programach integralnego wychowania
2.1 Wychowanie do odpowiedzialności w systemie jezuickim
2.2 Odpowiedzialność w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko
2.3 Wychowanie do odpowiedzialności w pedagogii Roberta Baden-Powella
2.4 Wychowanie do odpowiedzialnej wolności według ks. Luigiego Giussaniego
2.5 Odpowiedzialność w programie Akademii Młodzieżowej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Część III
Podmioty i środowiska wychowujące do odpowiedzialności

R. 1. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne środowiska wychowania
1.1 Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania
1.2 Wychowanie do odpowiedzialności w edukacji szkolnej i działaniach pozaszkolnych
1.3 Miejsce Kościoła w wychowaniu do odpowiedzialności
1.4 Wychowawcze znaczenie wolontariatu
1.5 Odpowiedzialne wychowanie w mediach i przez media
R. 2. Wychowanie do odpowiedzialności jako wyzwanie dla wychowujących i wychowywanych
2.1 Respektowanie odpowiedzialności jako egzystencjalnej kategorii ludzkiego życia
2.2 Znajomość czynników warunkujących występowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności
2.3 Promowanie i hierarchizowanie ludzkich pragnień i aspiracji
2.4 Permanentna formacja i współpraca wszystkich wychowujących

Zakończenie

Bibliografia

Streszczenie

Summary

Table of Contents

9788380616684