Lewy baner

Medialne reprezentacje kultury. Medialne ramy tożsamości. Tom 3

Medialne reprezentacje kultury. Medialne ramy tożsamości. Tom 3

30,00 zł
Brutto
Ilość

Seria: Kultura w mediach. Media w kulturze

red. Aneta Duda, Robert Szwed
ISBN:
978-83-8061-475-8
Stron: 310
Format: B5
Rok wydania: 2017


SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
MEDIA I TOŻSAMOŚĆ - PROBLEM I PRZEDMIOT BADAŃ

Jerzy Jastrzębski
Agenda-setting i medialne ramy tożsamości
Agenda-setting and the media identity frames

Wojciech Sroczyński
Pedagogika medialna - zarys problematyki
Media pedagogy - outline of the problems

Marek Wódka
Społeczno-etyczne uwarunkowania komunikacji medialnej. Analiza w świetle nauczania społecznego Kościoła
Social and ethical conditions of the media communication. Analysis in the light of the Church’s social teaching


Rozdział II
ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ

Elżbieta M. Minczakiewicz
Media w kształtowaniu tożsamości oraz poczucia sensu życia u młodzieży z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności
Media in shaping identity and the sense of life in adolescents with a diagnosis coupled disability

Kamil Wszołek
Współczesny portret dziennikarstwa w filmie fabularnym. Na podstawie wybranych filmów z lat 2010-2015
A modern image of journalism in a feature film in selected contemporary films for the period from 2010 to 2015

Irena Wolska-Zogata
Dziennikarstwo polskie po 1989 r. Między tożsamością legitymizującą a projektem tożsamości
Polish journalism after 1989. Between the institutional identity and project of identity

Piotr Dejneka
Populism and the public sphere. Will Populism revitalise public sphere in Europe?
Populizm i sfera publiczna. Czy populizm odnowi europejską sferę publiczną?

Aneta Duda, Kamil Fil
Obraz ekologii na łamach tygodników opinii
The image of the ecology promoted by the weekly magazines of opinion

Róża Szafranek
Rodzaje stereotypów o związkach z dużą różnicą wieku między partnerami, upowszechnianych na portalu "Pudelek" i w magazynie "Zwierciadło"
Types of stereotypes about couples with a huge age difference published on the web portal "Pudelek" and in the paper magazine "Zwierciadlo"


Rozdział III
ELEMENTY POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI: RELIGIA - SZTUKA - MEDIA

Marek Rembier
Polskie doświadczenie wielokulturowości w interpretacji Jana Pawła II jako inspiracja dla edukacji międzykulturowej
Polish experience of multiculturalism in the interpretation of John Paul II as an inspiration for intercultural education

Marek Rembier
Tropy transcendencji... Współczesne myślenie religijne wobec pluralizmu światopoglądowego i relacji międzykulturowych
Trails of transcendence... Contemporary religious thinking in the face of ideological pluralism and intercultural relations

Maja Drzazga-Lech
Stanisław Moniuszko jako ikona polskiej tożsamości kulturowej na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym
Stanislaw Moniuszko as an icon of polish national identity in Upper Silesia during Interwar Period

Paweł Stangret
"Ja mam obywatelstwo wielopolskie" - kreacja tożsamości w wypowiedziach awangardowego artysty
"I am from Greater Poland" - the creating of the identity by avant-garde artist

Aneta Duda
Wartości Polaków a wartości upowszechniane w polskiej reklamie prasowej
Values of Poles and values popularized in polish press advertising

9788380614758
54 Przedmioty