Lewy baner

Modules and Interfaces

Modules and Interfaces

45,00 zł
Brutto
Ilość

Studies in Linguistics And Methodology. Vol. 4

Maria Bloch-Trojnar, Anna Bloch-Rozmej
ISBN:
978-83-7702-433-1
Stron: 304
Format: B5
Rok wydania: 2012

‘Modules and Interfaces’ to zbiór 14 artykułów poświęconych różnorodnym aspektom struktury gramatyki języka naturalnego. Wspólnym motywem przewodnim jest modularność systemu językowego, oraz wzajemne interakcje poszczególnych komponentów, tzn. fonetyki, fonologii, morfologii, składni i semantyki. Zagadnienia te są przedmiotem ożywionej debaty w środowisku językoznawców.
Zakres poruszanych zagadnień jest niezwykle szeroki – od rozważań natury teoretycznej po wyniki badań empirycznych czerpiących materiał badawczy z wielu języków świata, zarówno na poziomie synchronicznym, jak i diachronicznym. 
Ustalenia badawcze opisane w tych artykułach będą przydatne tak dla wytrawnych badaczy, jak i studentów filologii.CONTENTS

List of Contributors

Editors’ Preface

The Highest Subject Restriction and resumption in Old and Middle English
Artur Bartnik

Domains, interfaces and the nature of phonological primitives
Anna Bloch-Rozmej

The interaction of aspectuality and valency with countability and morphological marking in the process of verb to noun transposition
Maria Bloch-Trojnar

Are there any Person Case Constraint effects in Polish double object constructions?
Anna Bondaruk

The classification of OE prepositional ditransitive verbs
Magdalena Charzyńska-Wójcik

Hungarian vajon: whether a complementiser or a scope-marker?
Gréte Dalmi

Remarkably different: Adverbial morphology in Dutch, English and German from a diachronic perspective
Janneke Diepeveen

Involuntary state constructions in Polish: a case of semantic-syntactic interface
Anna Malicka-Kleparska

Towards an onomasiological analysis of neoclassical compounds
Renáta Panocová

NV compounds in Swedish
Maria Rosenberg

Chunk definition in phonology: prosodic constituency vs. phase structure
Tobias Scheer

What affixes reveal about interfaces in word formation
Alexandra Soares Rodrigues

Lexicalisation and productivity: A PA perspective
Pius ten Hacken

Germanic umlaut and the mechanism of sound change
Jerzy Wójcik

9788377024331
75 Przedmioty