Lewy baner

Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa

Materiały z działalności posła Jana Świtki dotyczące ustawy sejmowej o finansowaniu KUL z 14 VI 1991 roku. Edycja źródłowa

32,00 zł
Brutto
Ilość

Prace Ośrodka Badań nad Dziejami KUL. Tom 1

Tomasz Nowicki, Paulina Trubacz
ISBN:
978-83-8061-910-4
Stron: 162
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2016


SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

WSTĘP

WYKAZ ZNAKÓW EDYTORSKICH

WYKAZ SKRÓTÓW

I. MAJĄTEK KUL
Nr 1. Notatka nt. majątku KUL po II wojnie światowej
Nr 2. Informacja dotycząca Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
Nr 3. Notatka mecenasa Krzysztofa Pachoła nt. wniosku o przywrócenie własności nieruchomości Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej
Nr 4. Informacja rektora KUL Stanisława Wielgusa dla posłanki Teresy Liszcz nt. sytuacji finansowej KUL
Nr 5. Notatka w sprawie dofinansowania KUL w r. 1991
Nr 6. Informacja Kwestury KUL o wydatkach i wpływach w latach 1990-1991
Nr 7. Informacja Kwestor KUL o dochodach i wydatkach Uczelni w 1991 r.

II. PROCES LEGISLACYJNY
Nr 1. Opinia Wojciecha Łączkowskiego w sprawie interpretacji ustawy z 9 IV 1938 r. o nadaniu KUL pełnych praw państwowych (6 IV 1990 r.)
Nr 2. Pismo rektora KUL Stanisława Wielgusa do Przewodniczącego Podkomisji Sejmowej ds. Reformy Szkolnictwa Wyższego (6 IV 1990 r.)
Nr 3. Pismo posła Jana Widackiego do posła Jana Świtki (7 IV 1990 r.)
Nr 4. Pismo rektora KUL do Tadeusza Dziuby, przewodniczącego Podkomisji Sejmowej ds. Reformy Szkolnictwa Wyższego (11 IV 1990 r.)
Nr 5. Pismo prorektora KUL Stanisława Kiczuka do posła Jana Świtki (21 IV 1990 r.)
Nr 6. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (30 V 1990 r.)
Nr 7. Pismo prorektora KUL do posła Jana Świtki (1 VI 1990 r.)
Nr 8. Wystąpienie posła Jana Świtki na posiedzeniu Sejmu RP (20 VII 1990 r.)
Nr 9. Wystąpienie posła Jana Świtki na posiedzeniu Sejmu RP - 26-28 VII 1990 r.
Nr 10. Pismo Marszałka Sejmu RP do posła Jana Świtki (10 VIII 1990 r.)
Nr 11. Pismo rektora KUL do Anny Dynowskiej, przewodniczącej klubu poselskiego Stronnictwa Demokratycznego (13 VIII 1990 r.)
Nr 12. Pismo rektora KUL do przewodniczących klubów parlamentarnych (17 VIII 1990 r.)
Nr 13. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (23 VIII 1990 r.)
Nr 14. Pismo podsekretarza stanu Janusza Ł. Grzelaka do Marszałka Sejmu RP (28 VIII 1990 r.)
Nr 15. Pismo Ryszard Stemplowskiego, szefa Kancelarii Sejmu, do posła Jana Świtki (15 IX 1990 r.)
Nr 16. Pismo Klubu Poselskiego SD do Prezesa Rady Ministrów (20 XII 1990 r.)
Nr 17. Apel rektora KUL do władz państwowych o wsparcie materialne Uczelni (18 XII 1990 r.)
Nr 18. Przemówienie posła Jana Świtki podczas spotkania przedstawicieli KUL z parlamentarzystami (19 XII 1991 r.)
Nr 19. Poselskie pismo przewodnie do projektu ustawy o finansowaniu KUL (1 I 1991 r.)
Nr 20. Wystąpienie posła Jana Świtki nt. poselskiego projektu ustawy o finansowaniu KUL z 7 I 1991 r.
Nr 21. Projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym (7 I 1991 r.)
Nr 22. Projekt ustawy o finansowaniu KUL (7 I 1991 r.)
Nr 23. Załącznik do projektu ustawy o finansowaniu KUL - lista posłów (7 I 1991 r.)
Nr 24. Uzasadnienie do projektu ustawy o finansowaniu KUL (7 I 1991 r.)
Nr 25. Pismo posła Jana Świtki do rektora KUL informujące o złożeniu w Sejmie projektu w sprawie finansowania KUL (12 I 1991 r.)
Nr 26. Pismo rektora KUL Stanisława Wielgusa do posła Jana Świtki (12 I 1991 r.)
Nr 27. Pismo prorektora KUL Stanisława Kiczuka do posła Jana Świtki o wydatkach UMCS (16 I 1991 r.)
Nr 28. Pismo prorektora KUL Stanisława Kiczuka do posła Jana Świtki o wysokości dotacji (16 I 1991 r.)
Nr 29. Pismo rektora KUL do Ministra Edukacji Narodowej (17 I 1991 r.)
Nr 30. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (30 I 1991 r.)
Nr 31. Pismo prorektora KUL Stanisława Kiczuka do posła Jana Świtki (31 I 1991 r.)
Nr 32. List Stanisława Kiczuka do posła Jana Świtki (31 I 1991 r.)
Nr 33. Projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa (14 II 1991 r.)
Nr 34. Oświadczenie klubów: SD, KNP, PSL, OKP, PAX i Koła SChD, PZKS, KOKS dotyczące składu podkomisji do spraw rozpatrzenia projektu o finansowaniu KUL z budżetu państwa (21 II 1991)
Nr 35. Protokół z posiedzenia Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Ustawodawczej (21 II 1991 r.)
Nr 36. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (26 II 1991 r.)
Nr 37. Lista uzupełniająca posłów popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL (7 III 1991 r.)
Nr 38. Lista uzupełniająca posłów popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL (7 III 1991 r.)
Nr 39. Pismo przewodnie Kancelarii Sejmu do uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu KUL (8 III 1991 r.)
Nr 40. Odpowiedź KUL na opinię podsekretarza stanu Tadeusza Diema 27 III 1991 r. (12 IV 1991 r.)
Nr 41. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz nt. projektów ustaw o finansowaniu KUL (12 IV 1991)
Nr 42. Pismo posła Jana Świtki do Biura Prawnego Senatu RP (17 IV 1991 r.)
Nr 43. Pismo posła Jana Świtki do Biura Prawnego Senatu RP (18 IV 1991 r.)
Nr 44. Opinia Biura Prawnego Kancelarii Senatu o projektach ustaw dotyczących finansowania KUL (18 IV 1991 r.)
Nr 45. Informacja Marszałka Sejmu o dołączeniu przez kolejnych posłów swojego poparcia do zgłoszonego wcześniej projektu ustawy o finansowaniu KUL (18 IV 1991 r.)
Nr 46. Pismo ks. Joachima Kondzieli do Alicji Grześkowiak Senatora RP nt. stanowiska Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (po 20 IV 1991 r.)
Nr 47. Informacja dotycząca KUL dla Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MEN (25 IV 1991 r.)
Nr 48. Sprawozdanie Marka Piotrowskiego z prac sejmowych nad ustawą o finansowaniu KUL (25 IV 1991 r.)
Nr 49. Informacja Marszałka Sejmu o dołączeniu przez kolejnych posłów swojego poparcia do zgłoszonego wcześniej projektu ustawy o finansowaniu KUL (26 IV 1991 r.)
Nr 50. Pismo rektora KUL do przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu ustawy o finansowaniu KUL (29 IV 1991 r.)
Nr 51. Pismo prorektora KUL Stanisława Kiczuka do Wicedyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MEN (29 IV 1991 r.)
Nr 52. Pismo Biura Prawnego Kancelarii Prezydenta RP do posła Jana Świtki (30 IV 1991 r.)
Nr 53. Informacja o nadaniu Janowi Świtce „Medalu za zasługi dla KUL” (8 V 1991 r.)
Nr 54. Pismo Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polskiego do przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu ustawy o finansowaniu KUL
Nr 55. Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 23 V 1991 r. (24 V 1991 r.)
Nr 56. Informacja o posiedzeniu komisji sejmowej (31 V 1991 r.)
Nr 57. Pismo przewodnie do sprawozdania z rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu KUL (5 VI 1991 r.)
Nr 58. Zawiadomienie o ustaleniu terminu 63. posiedzenia Sejmu RP (7 VI 1991 r.)
Nr 59. Sprawozdanie Komisji, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o finansowaniu KUL (7 VI 1991 r.)
Nr 60. Wystąpienie posła Jana Świtki na posiedzeniu Sejmu RP - 13-15 VI 1991 r.
Nr 61. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (17 VI 1991 r.)
Nr 62. Pismo rektora KUL do posła Jana Świtki (13 VIII 1991 r.)

III. POSELSKIE LISTY POPARCIA DLA USTAWY O FINANSOWANIU KUL
Nr 1. Lista osób popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa (PSL, PKLD, SD, niezależni)
Nr 2. Lista osób popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa (OKP)
Nr 3. Lista osób popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa (PSL)
Nr 4. Lista osób popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa (OKP, KP - UD)
Nr 5. Lista osób popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa (PKLD, PSL, KPW, PUS, niezależni)
Nr 6. Lista posłów OKP zgłaszających projekt ustawy o finansowaniu KUL
Nr 7. Lista posłów KP UD popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL z budżetu państwa
Nr 8. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (PAX)
Nr 9. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (UChS)
Nr 10. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (PZKS)
Nr 11. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
Nr 12. Wykaz posłów popierających projekt ustawy o finansowaniu KUL

BIBILIOGRAFIA

ANEKS
1. Dziennik Ustaw z 9 IV 1938 r., poz. 242
2. Dziennik Ustaw z 14 VI 1991 r., poz. 259
3. Dziennik Ustaw z 10 X 2008 r., poz. 1268

9788380619104
66 Przedmioty