Lewy baner

The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020

The Biblical Annals. Volume 10(67)-1-4 2020

68,00 zł
Brutto
Ilość

red. Mirosław Wróbel
ISSN:
2083-2222
Stron: 746
Format: B5
Rok wydania: 2020


SPIS TREŚCI


volume 10 (67) no. 1, January 2020

Articles

Janusz Adam Lemański, Kim był Abraham i skąd pochodził? Kilka uwag na temat potencjalnych śladów tradycji o Abrahamie
Andrzej Piwowar, Respect for the Doctor (Sir 38:1-3)
Tomasz Bartłomiej Bąk, A Critical Edition and Philological Analysis of the Second Chapter of Deutero-Isaiah (Isa 41) on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) in Light of Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint
Vadim Wittkowsky, Paul's Death and Resurrection in Acts 27-28? A Literary Comparison with the Gospel of Luke
Mariusz Szram, Jakie ciało nie osiągnie królestwa Bożego? Patrystyczna egzegeza 1 Kor 15,50
Jarosław Roman Marczewski, Ks. Adolf Józef Bożeniec Jełowicki (1863-1937). Pierwszy Polak w jerozolimskiej szkole biblijnej


Reviews

Grzegorz Mariusz Baran (red.), Sny prorocze, sny wieszcze, objawienia Boże przez sny w tradycji starotestamentalnej (Tarnów: Biblos 2017 (Adrian Stępień)
Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. II. Mk 14,1-16,20, (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019) (Łukasz Biełusz)
Łukasz Darowski, Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11 (Studia Biblica Lublinensia 20 Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 (Marcin Karwacki)
Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17 Lublin: Wydawnictwo KUL 2018) (Jakub Altman)
Wojciech Węgrzyniak, Psalm 83. Teksty - egzegeza - konteksty (Studia Biblica Lublinensia 19 Lublin: Wydawnictwo KUL 2019) (Przemysław Kubisiak)
H. Daniel Zacharias, Matthew's Presentation of the Son of David : Davidic Tradition and Typology in the Gospel of Matthew (T&ampT Clark Biblical Studies London - New York: Clark 2017) (Jacek Pietrzak)


Biblical News

Tomasz Bartłomiej Bąk, Działalność Instytutu Nauk Biblijnych KUL w roku akademickim 2018/2019


volume 10 (67) no. 2, April 2020

Articles

Jozef Jančovič, Blood Revenge in Light of the Imago Dei in Genesis 9:6. Its Semantics and Pragmatics
Stanisław Bazyliński, Salmo 116 - preghiera di un malato?
Tomasz Bąk, A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 42:1-44:5 on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect of Coptic and the Greek Text of the Septuagint
Mateusz Andrzej Krawczyk, Michael Riffaterre's 'Interpretant' Reinterpreted. An Approach for the Hypertextual Reading of Wisdom and Romans
Rajmund Pietkiewicz, Problematyka żydowska w Biblii księdza Jakuba Wujka z 1599 roku. Studium źródeł


Review Articles

Arnold Zawadzki, E se Osea non fosse esistito davvero...? Il neostoricismo negli studi biblici contemporanei - prospettive e inquietudini


Reviews

Peter Altmann, Banned Birds. The Birds of Leviticus 11 and Deuteronomy 14 (Archaeology and Bible 1 Tübingen: Mohr Siebeck 2019) (Mateusz Targoński)
Christoph Berner - Manuel Schäfer - Martin Schott - Sarah Shulz - Martina Weingärtner (eds.), Clothing and Nudity in the Hebrew Bible (London - New York - Oxford: T&ampT Clark 2019) (Anna Rambiert-Kwaśniewska)


volume 10 (67) no. 3, July 2020

Articles

Richard Bauckham, Eyewitnesses and Healing Miracles in the Gospel of Mark
Adam Kubiś, The Hemorrhaging Woman and Jairus' Daughter as Representatives of Israel. An Attempt at the Symbolic Reading of Mark 5:21-43
Anthony Giambrone, Jesus and the Paralytics. Memorializing Miracles in the Greco-Roman World of the Gospels
Graham H. Twelftree, Jesus, Magician or Miracle Worker?
Stefan Szymik, The Corinthian Opponents of the Resurrection in 1 Cor 15:12. The Epicurean Hypothesis Reconsidered
Piotr Jutkiewicz, Między tłumaczeniem słów a tłumaczeniem sensu. Współczesne spojrzenie na historię syryjskich przekładów Nowego Testamentu na przykładzie J 3,1.2.16.17


Reviews

Jean-Noël Aletti, Il Ges&ugrave di Luca (Epifania della Parola Bologna: Dehoniane 2012) (Adam Węgrzyn)
Finn Damgaard, Rewriting Peter as an Intertextual Character in the Canonical Gospels (Copenhagen International Seminar New York - London: Routledge 2016) (Stanisław Sadowski)
Francisco Lozada Jr, John: An Introduction and Study Guide . History, Community, and Ideology (T&ampT Clark's Study Guides to the New Testament London Clark - Bloomsbury 2020) (Łukasz Łaszkiewicz)


volume 10 (67) no. 4, October 2020

Articles

Jubileusz 90 rocznicy urodzin oraz 65 rocznicy święceń kapłańskich o. prof. Hugolina Langkammera
Henryk Witczyk, The Eternal God's Response to Man's Cry in His Passing "Days" and "Years" (Ps 90)
Arnold Zawadzki, Padlina i sępy . Czy logion Q 17,37 jest biblijnym cytatem (illud dictum), przysłowiem (proverbium), czy znakiem (signum)? Analiza egzegetyczno-teologiczna
Krzysztof Mielcarek, Mary in the Apostolic Church in the Light of the Lucan Writings
Piotr Kot, Jesus and the Woman of Samaria (John 4:7b-15) . From the Heritage of Tradition to the Mystery of Faith
Zbigniew Grochowski, Nicodemus. A Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief
Dorota Muszytowska, The Meaning of the Motif of Michael the Archangel's Dispute with the Devil (Jude 9). A Socio-Rhetorical Perspective
Agata Sowińska, Magnum miraculum est homo... The Phenomenon of Man in the Light of Hermetic Excerpts: Lactantius, Div. inst. 7.13.3


Reviews

Luca Pedroli (ed.), L'analogia nuziale nella Scrittura . Saggi in onore di Luis Alonso Schökel [The Nuptial Analogy in the Holy Scriptures. Essays in Honor of Luis Alonso Schökel] (Roma: Pontificia Universit&agrave Gregoriana - Pontificio Istituto Biblico 2019) (Krzysztof Bardski)
Marek Piela (tł. i oprac.), Księga Rodzaju (Kraków: Księgarnia Akademicka 2020) (Marcin Majewski)

BA67
139 Przedmioty