Lewy baner

The Biblical Annals. Volume 9(66)-1-4 2019

The Biblical Annals. Volume 9(66)-1-4 2019

60,00 zł
Brutto
Ilość

red. Mirosław Wróbel
ISSN:
2083-2222
Stron: 832
Format: B5
Rok wydania: 2019


SPIS TREŚCI

volume 9 (66) no. 1

Articles

Mykhaylyna Kľusková, Człowiek sprawiedliwy a człowiek bezbożny w świetle Ps 37 5-34 Andrzej Piwowar, Znaczenie i rola Izaaka i Jakuba w historii Izraela według Syracha (Syr 44,22-23)

Tomasz Bąk, A Critical Edition and Philological Analysis of the First Chapter of Deutero-Isaiah (Isa 40) on the Basis of the Coptic Manuscript sa 52 (M 568) in Light of Other Coptic Manuscripts Written in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint

Henryk Drawnel, An Introductory Bibliography for the Study of 1 Enoch

Adam Kubiś, Judas or Jesus' Other Disciples? The Old Testament or Jesus' Word? A Mysterious Reference to the "Scripture" in John 17:12

Janusz Kręcidło, Ewangelie jako prawdziwe świadectwo Słowa Wcielonego


Review Articles

Marcin Kowalski, Rhetoric in the Service of the Gospel in Inesperto nell'arte di parlare (2 Cor 11,6) by A. M. Gieniusz (Percorsi Culturali 25 Roma: Urbaniana University Press 2018)


Reviews

Stanisław Jankowski - Dariusz Sztuk, Historia zbawienia (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2018) (Michał Zybała)

Luca Mazzinghi, Weisheit (Internationaler Exegetischer Kommentar zum Alten Testament Stuttgart: W. Kohlhammer 2018) (Marcin Zieliński)

Candida R. Moss - Joel S. Baden, Reconceiving Infertility: Biblical Perspectives on Procreation and Childlessness (Princeton, NJ: Princeton University Press 2015) (Krzysztof Mielcarek)

Carlo Rocchetta, Il Cantico dei Cantici. Polifonia di tenerezza sponsale (Nuovi Saggi Teologici Bologna: EDB 2016) (Marcin Zieliński)

Michael Vicko Zolondek, We Have Found the Messiah. How the Disciples Help Us Answer the Davidic Messianic Question (Eugene, OR: Pickwick 2016) (Jacek Pietrzak)


Biblical News

Tomasz Bartłomiej Bąk, Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2017/2018


volume 9 (66) no. 2

Articles

Jolanta Judyta Pudełko, Obecność anioła w opowiadaniu o najeździe Sennacheryba na Jerozolimę w Syr 48,21

Natalia Domka, Funkcja 1Hen 9,1-3 w strukturze literackiej mitu o upadłych aniołach 1Hen 6-11

Jacek Pietrzak, "Zaklinać [się] i przysięgać" (Mk 14,71 Mt 26,74). Nowa interpretacja intertekstualna Markowego i Mateuszowego opisu trzeciego zaparcia się Piotra

Nathanael Vette - Will Robinson, Was John the Baptist Raised from the Dead? The Origins of Mark 6:14-29

Arnold Zawadzki, Kim jest oblubieniec w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)? Między tradycyjnymi i współczesnymi próbami zrozumienia

Andrea Korečková, The Ideal of Female Beauty in Greek Tombstone Inscriptions and Writings of Early Christian Authors. Some Remarks and Examples


Reviews

Giancarlo Biguzzi, Paura e consolazione nell'Apocalisse (Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 22017) (Marcin Zieliński)

Michael S. Heiser, Angels: What the Bible Really Says about God's Heavenly Host (Bellingham, WA: Lexham Press 2018) (Ewelina Dylon)

Isaak Kalimi, Starożytny historyk Izraelski. Studium o Kronikarzu, jego epoce, miejscu działalności i dziele (Zakład Wydawniczy Nomos: Kraków 2016). (wyd. oryginalne: An Ancient Israelite Historian: Studies in the Chronicler, His Time, Place and Writing [Studia Semitica Neerlandica 46 Brill Leiden 2005] (Dariusz Dziadosz)

Nathalie LaCoste, Waters of the Exodus: Jewish Experiences with Water in Ptolemaic and Roman Egypt (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 190 Leiden - Boston: Brill 2018). (Mateusz Targoński)

Janusz Pycia, Specyfika Łukaszowego orędzia o zmartwychwstaniu Jezusa (W Kręgu Słowa 20 Tarnów: Biblos 2018) (Piotr Łabuda)

Chantal Reynier, Comment l'Évangile a changé le monde (Études bibliques Paris: Les Éditions du Cerf 2018) (Paweł Podeszwa)


volume 9 (66) no. 3

Articles

Ibolya Balla, Resurrection and God's Kingship in Tobit 13. The Role of Tob 13:2 in Its Context

Arnold Zawadzki, Una nuova accezione del verbo עבר in Os 10,11bc

Andrzej Gieniusz, Jesus' Resurrection Appearances in 1 Cor 15,5-8 in the Light of the Syntagma wfqh + Dative

Łukasz Popko, Why Paul Was Not Wrong in Quoting Hosea 13:14

Philip H. Towner, Resurrection in 1 Peter

Tomasz Karol Mantyk, Migracje słowa Bożego, czyli obrona wartości Wulgaty według Franciszka Titelmansa


Review Articles

Andrzej Piwowar, Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki. Analiza merytoryczno-dydaktyczna. Recenzja Dean P. Bechard, Syntax of New Testament Greek. A Student's Manual (Subsidia Biblica 49 Roma: Gregorian &amp Biblical Press 2018)

Mariusz Rosik, When Did Jesus Drink the Fourth Cup of the Passover Meal? Scott Hahn's Hypothesis and a Proposal for a Different Interpretation. Review of Scott Hahn, The Fourth Cup. Unveiling the Mystery of the Last Supper and the Cross (New York: Image 2018). Polish edition: Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża (trans. D. Krupińska) (Kraków: Esprit 2018)


Reviews

Roman Bartnicki, Jesus on the Way to Death and Resurrection. A Commentary on the Gospel of Mark 8:27-16:20. I: Mk 8:27-13:37 (original title: Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20, I, Mk 8,27-13,37) (Mariusz Rosik)

Dan Batovici - Kristin De Troyer (eds.), Authoritative Texts and Reception History: Aspects and Approaches (Biblical Interpretation Series 151 Leiden - Boston: Brill 2017) (Anna Oracz)

Reimund Bieringer - Emmanuel Nathan - Didier Pollefeyt - Peter J. Tomson (eds.), Second Corinthians in the Perspective of Late Second Temple Judaism (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 14 Leiden: Brill 2014) (Marcin Kowalski)


volume 9 (66) no. 4

Articles

Piotr Briks, Społeczne i prawne normy dotyczące obcych i przybyszów w Biblii Hebrajskiej

Henryk Drawnel, An Introductory Bibliographyfor the Study of the Dead Sea Scrolls.Text Editions and Tools for Study

Nicholas Thomas Wright, Resurrection and the Renewal of Creation. Public lecture, autumn 2018

Janusz Kucicki, Witnesses of the Resurrected Messiah.Luke's Presentation of the Main Theological Theme of the Acts of the Apostles

Jaap Doedens, The Resurrection Sets the Agenda. Eschatology for a Post-Modern World

Danuta Shanzer, Resurrections before the Resurrection in the Imaginaire of Late Antiquity


Reviews

Michael Wolter, The Gospel According to Luke. I. (Luke 1-9:50) (Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity 4 Waco, TX: Baylor University Press 2016) The Gospel According to Luke.II. (Luke 9:50-24) (Baylor-Mohr Siebeck Studies in Early Christianity 4 Waco, TX: Baylor University Press 2017) (Krzysztof Mielcarek)

Bartosz Adamczewski, The Gospel of Luke. A Hypertextual Commentary (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 13 Frankfurt am Main: Lang 2016) (Krzysztof Mielcarek)

Richard Bauckham - James R. Davila - Alexander Panayotov (eds.), Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Volume One (Grand Rapids, MI - Cambridge, UK: Eerdmans 2013) (Henryk Drawnel)

Jared C. Calaway, The Sabbath and the Sanctuary. Access to God in the Letter to the Hebrews and its Priestly Context (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 349 Tübingen: Mohr Siebeck 2013) (Artur Malina)

Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106 Leiden: Brill 2014). (Henryk Drawnel)


Biblical News

Waldemar Chrostowski, Mariusz Rosik, Grzegorz Szamocki, Artur Malina, Mirosław S. Wróbel, Krzysztof Mielcarek, Biblical Studies in Poland in the Context of Current Tendencies. SBL Meeting, Berlin, 7-11 of August, 2017

BA66
50 Przedmioty