Lewy baner

Vox Patrum. T. 85

Vox Patrum. T. 85

32,00 zł
Brutto
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

red. Marcin Wysocki
ISSN:
0860-9411
Stron: 230
Format: B5
Rok wydania: 2023

 

Periodyk ma za zadanie prezentować badania i artykuły naukowe polskich i zagranicznych badaczy dotyczące szeroko pojętego antyku chrześcijańskiego, zwłaszcza pisma Ojców Kościoła (I-VIII wiek) i ich nauczanie, jak również epokę bizantyńską, a także recepcję myśli wczesnochrześcijańskiej w późniejszych wiekach oraz promować polskie studia nad antykiem chrześcijańskim. Dokumentuje również życie patrystyczne w Polsce i na świecie poprzez publikację recenzji nowych książek, corocznych bibliografii z zakresu literatury wczesnochrześcijańskiej oraz sprawozdań z konferencji i sympozjów patrystycznych. Zakres tematyczny czasopisma związany jest przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na teologię, historię, literaturoznawstwo, historię sztuki, filozofię w kontekście wczesnego chrześcijaństwa i okresu bizantyjskiego.

 

Spis treści


Artykuły
1. Clement of Alexandria’s Homily Quis Dives Salvetur? and Its Pastoral Challenges for Alexandrian Christians – Jana Plátová
2. Beatitudes in Juvencus’ Epic Evangeliorum libri quattuor – Philologically Analyzed and Poetically Translated – Viktor Wintner
3. Gnomes of Gregory of Nazianzus as Part of Didactic Literature – an Inspirational Source of Homilies? – Adriána Ingrid Koželová, Ján Drengubiak
4. L’esegesi di Cant 1,5-6 e il tema dell’epektasis in Gregorio di Nissa, con specifico riferimento al ruolo della grazia e del libero arbitrio – Paola Marone
5. „Najbardziej elokwentni z Ojców” a metoda przepowiadania w Kościele przełomu IV i V wieku – Rev. Jarosław Nowaszczuk
6. John Chrysostom ‘On the Incomprehensible Nature of God’ – The Simpler Way of Presenting Complex Theological and Philosophical Issues – Karolina Kochańczyk-Bonińska
7. La emoción de la alegría en los Escolios a los salmos de Evagrio Póntico – Rubén Peretó Rivas
8. Letter or Sermon? The Analysis of Augustine’s De Bono Viduitatis – Anabela Katreničová
9. On Christian Asylum in Augustine’s Sermones – Daniela Hrnčiarová
10. Persuasive Function of Sound Figures in Augustine’s Homilies on the Psalms of Ascents and Their Translation into Modern Languages – Marcela Andoková, Róbert Horka
11. Pharisaicus hydrops. Łk 14,2-4 w przepowiadaniu Piotra Chryzologa – Mieczysław C. Paczkowski OFM
12. Sermons as a Formation of Ethical Behavior of Man in the Second Half of the 18th Century, Based on the Example of Sermons by Dominik Mokoš OFM (1718-1776) – Angela Škovierová


Recenzje
13. Marcela Andoková, Čierna som a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5 (I am Black Yet Beautiful. Tyconius’s Interpretation of Song 1:5), Iris, Bratislava 2020, pp. 226 – Ks. Marcin Wysocki
14. Kevin G. Grove, Augustine on Memory, Oxford Studies in Historical Theology, Oxford University Press, New York 2021, pp. 266 – Fernando López-Arias
15. Tatiana Krynicka, Święty Mikołaj z Myr Licyjskich w świetle greckich i łacińskich źródeł starożytnych i średniowiecznych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, ss. 210 – Dominika Budzanowska-Weglenda
16. Kasjodor, Pisma wybrane (Studia o Kasjodorze), przekład z języka łacińskiego Dominika Budzanowska-Weglenda, ks. Krzysztof Burczak, ks. Jarosław Januszewski, ks. Lucjan Dyka, opracowanie ks. Marek Starowieyski, ks. Mikołaj Lohr, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2022, ss. 362 – Ks. Mariusz Szram

0860-9411
1 Przedmiot

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: