Lewy baner

Wiara w Boga jako fundament chrześcijańskiego życia moralnego według ks. Leona Haroszki MIC (1911-1977)

Wiara w Boga jako fundament chrześcijańskiego życia moralnego według ks. Leona Haroszki MIC (1911-1977)

35,00 zł
Brutto
Ilość

Alena Androsik
ISBN:
978-83-8288-017-5
Stron: 186
Format: B5
Rok wydania: 2021

Spis treści
Spis treści ........................................................................................................................................... 5
Przedmowa ........................................................................................................................................ 7
Wykaz skrótów ................................................................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................................................................. 11
Rozdział I. Unia i ksiądz-grekokatolik ................................................................................ 19
Paragraf 1. Od chrztu Rusi do unii brzeskiej ......................................................................... 20
Paragraf 2. Dzieje unii w XVII-XIX w. ................................................................................... 27
Paragraf 3. Wzrastanie Leona Haroszki i droga do kapłaństwa .......................................... 39
Paragraf 4. Duszpasterz, nauczyciel, działacz społeczny, emigrant .................................... 45
Rozdział II. W drodze do wiary ............................................................................................... 59
Paragraf 1. Poszukiwanie sensu życia ..................................................................................... 60
Paragraf 2. Drogi poznania Boga ............................................................................................ 70
Paragraf 3. Potrzeba wyboru .................................................................................................... 79
Rozdział III. Indywidualne życie chrześcijanina .............................................................. 91
Paragraf 1. Dążenie do doskonałości ...................................................................................... 91
Paragraf 2. Chrześcijańska codzienność ................................................................................ 108
Paragraf 3. Cierpienie jako wyzwanie dla wiary .................................................................... 121
Rozdział IV. Wiara w kontekście społecznym ................................................................... 135
Paragraf 1. Znaczenie chrześcijaństwa dla życia społecznego ............................................. 135
Paragraf 2. Społeczne skutki odrzucenia Boga ...................................................................... 145
Paragraf 3. Odpowiedź chrześcijanina na problemy społeczeństwa .................................. 154
Zakończenie ...................................................................................................................................... 165
Bibliografia ........................................................................................................................................ 171

9788382880175
24 Przedmioty