Lewy baner

Prawo do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny. Perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna

Prawo do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny. Perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna

47,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Paweł Bucoń
ISBN:
978-83-8288-015-1
Stron: 282
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2022

Spis treści
Wstęp . 7
Rozdział I
Pojęcie i ewolucja małżeństwa i rodziny . 15
1. Pojęcie małżeństwa i rodziny . 15
2. Tradycyjny model małżeństwa. 27
3. Monogamiczność jako konstytutywna cecha małżeństwa . 31
4. Próby redefinicji małżeństwa w systemach prawnych współczesnych państw . 35
5. Charakter prawny małżeństwa . 44
Rozdział II
Istota prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny . 51
1. Pojęcie prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny . 51
2. Prawo do posiadania dzieci . 63
3. Prawo do adopcji dzieci . 69
4. Prawne aspekty prokreacji medycznie wspomaganej . 79
5. Prawo do zawarcia małżeństwa a kwestia zmiany płci. 87
Rozdział III
Realizacja prawa do zawarcia małżeństwa . 93
1. Kobieta i mężczyzna jako podmioty prawa do zawarcia małżeństwa. 93
2. Przesłanki zawarcia małżeństwa . 96
3. Zawarcie małżeństwa w formie świeckiej . 101
4. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej . 112
Rozdział IV
Szczególne aspekty realizacji prawa do zawarcia małżeństwa. 125
1. Przeszkody małżeńskie a realizacja prawa do zawarcia małżeństwa
i założenia rodziny. 125
2. Problem wieku małżeńskiego. 135
3. Prawo kobiety małoletniej do zawarcia małżeństwa
i założenia rodziny. 139
4. Zakaz bigamii . 144
5. Prawo do zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem. 150
6. Prawo osób pozbawionych wolności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. 157
6 Spis treści
Rozdział V
Ustanie małżeństwa . 165
1. Małżeństwo jako związek trwały i dozgonny . 165
2. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. 172
3. Stwierdzenie nieistnienia małżeństwa . 183
4. Unieważnienie małżeństwa . 188
5. Konwalidacja małżeństwa . 196
Rozdział VI
instytucjonalizacja związków partnerskich. 203
1. Istota związku partnerskiego . 203
2. Ochrona praw osób tworzących związki partnerskie . 208
3. Związek partnerski a instytucja konkubinatu . 216
4. Ochrona praw dziecka wychowywanego w związku partnerskim . 223
5. Prawo polskie wobec tak zwanego małżeństwa homoseksualnego
zawartego za granicą . 226
Podsumowanie. 233
Bibliografia. 239
Źródła . 239
Literatura . 254

9788382880151